Gå til hovedinnhold

Tilsyn med barnehager

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet og en kontroll av om barnehagene oppfyller pliktene de er pålagt i lov og forskrifter. Dette innebærer at det ikke kan føres tilsyn med forhold som ikke er regulert i lov eller forskrift. Tilsyn er derfor lovlighetskontroll.

Barnehagemyndighet

Som barnehagemyndighet skal Kristiansand kommune føre tilsyn med barnehagesektoren i Kristiansand og kontrollere at barnehagene drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, jfr. barnehageloven § 8 Kommunens ansvar. Kommunen skal ha innsyn i hva som skjer i barnehagene.

Med hjemmel i barnehageloven § 16 Tilsyn kan kommunen gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Kommunen kan vedta varig eller tidsbegrenset stenging av barnehagen.

I Kristiansand er det Oppvekstdirektøren som fører tilsyn med barnehagene vha. følgende tilsynsmetoder

1)    Dokumenttilsyn.

Barnehagene må dokumentere at de overholder ulike lovbestemmelser i barnehageloven.

2)    Web-rapport.

Årlig nettbasert kontroll, hvor barnehagene rapporterer på ulike områder som omfattes av Lov om barnehager. Rapporten skal gjennomgås og underskrives av samarbeidsutvalg. Barnehagenes web-rapport blir sammenlignet med barnehagenes årsmelding for å fange opp evt. feilrapportering.

3)    Stedlig, temabasert tilsyn.

Tilsyn i forhold til enkelttema knyttet til barnehageloven og rammeplanen. Tema velges av tilsynsmyndighet. Oppvekststyret bestemte i 2011 at det skal gjennomføres 30 tilsyn i året, slik at hver barnehage får tilsyn om lag hvert fjerde år.

4)    Inspeksjonstilsyn/hendelsesbasert tilsyn.

Tilsyn basert på aktuelle hendelser eller situasjoner. Tilsynet blir ofte utløst av klager og bekymringsmeldinger fra foreldre, ansatte eller andre. Tilsynet blir meldt på forhånd.

5)    Uanmeldt tilsyn.

Tilsynet kan bli utløst av klager, eller bekymring fra tilsynsmyndigheten over forhold som har vedvart over tid.

Forfatter: Mariann Stephansen
Publisert: 21.02.2017 08:51
Sist endret: 27.02.2017 09:29

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?