Gå til hovedinnhold

Barnehage

Søk barnehageplass


Søk, besvar tilbud om plass, eller si opp barnehageplass
Informasjon om hovedopptaket til barnehage

Apply for Kindergarten


Information in English about application, payment and reduced payment.

"Språk er viktig - gjør det riktig" Brosjyre med råd til foreldre når barnet vokser opp med flere språk.
Brosjyren er oversatt til engelsk, arabisk, dari, russisk, somali og tigrinja.

Priser og redusert foreldrebetaling


Informasjon om pris, og skjema for å søke redusert foreldrebetaling

Barnehager i Kristiansand


Oversikt over alle barnehager i Kristiansand, og lenke til barnehagenes hjemmesider

Kvalitet i barnehagene


Hvilke lover og regler gjelder for barnehagene? Hvordan jobbes det for å sikre god kvalitet i barnehagene?

Kommunens tilsyn med barnehagene.

Vedtekter for barnehager


Drift av barnehager reguleres av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter. Når du takker ja til tilbud om barnehageplass bekrefter du at du har lest vedtektene.

Foreldreutvalget for barnehager


Foreldre kan ved å kontakte FUB ta opp aktuelle saker, synspunkter og andre forhold knyttet til deres barn/barnehage. 

Kongsgård barnehagesenter


Kongsgård barnehage er den ene av to tjenester under Kongsgård barnehagesenter. Barnehagen er et ettårig tilbud for nyankomne flyktninger.

Åpne barnehager


Åpne barnehager er et pedagogisk tilbud på dagtid for barn i følge med voksne.

Kommunal kontantstøtte


Her finner du informasjon om ordningen, og søknadsskjema.


For barnehageansatte 


Dette er en intern side for ansatte i kommunale og private barnehager i Kristiansand.

Forfatter: Mariann Stephansen
Publisert: 09.02.2017 10:05
Sist endret: 06.02.2019 10:17

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?