Gå til hovedinnhold

Søk barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Søknader som sendes inn etter fristen er med i løpende opptak, etter at hovedopptaket er avsluttet.

Søk, besvar tilbud eller si opp barnehageplass

Det er ledige barnehageplasser i Kristiansand. Du finner oversikt over ledige plasser på Foreldreportalen.

Benytt Foreldreportalen for å søke, endre eller si opp plass.

Foreldreportalen.

Hovedopptak til barnehage

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, men det kan også søkes plass gjennom hele året. Barnehageplasser tildeles etterhvert som de blir ledige.

Rett til barnehageplass

Barn med rett til barnehageplass jfr barnehageloven § 12 er :

 • Barn som fyller ett år senest i november.
 • Familien må bo i Kristiansand senest i august
 • det må søkes plass innen søknadsfristen 1. mars.
 • det må søkes oppstart senest i august, evt. senest den måneden barnet fyller ett år.

Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester har rett til å bli prioritert uavhengig av alder jfr. Barnehageloven §13.

Plassene tildeles ut fra barnehagens opptakskriterier. Se barnehagenes vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Tilbud om barnehageplass

Tilbud om plass i hovedopptaket sendes i to opptaksrunder. I 2019 er datoene 19. mars og 9. april.

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder gjelder fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november har rett til plass fra den måneden barnet fyller ett år. Tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til den måneden barnet har rett til plass.

Tilbud sendes til søkerens elektroniske postkasse, som Digipost eller E-boks, eller Altinn.no hvis søkeren ikke har elektronisk postkasse. Brev som ikke lestes i Altinn innen 2 døgn sendes per post. Det sendes også sms-varsel. For å besvare tilbudet må du logge på Foreldreportalen. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter.

Betaling for barnehageplass

Her finner du informasjon om betaling for barnehageplass, og om ordninger for redusert foreldrebetaling.

 • Makspris er 2990 kroner
 • Ingen skal betale mer enn 6 prosent av sin inntekt for barnehageplass
 • Gratis kjernetid for 3-5-åringer for familier med inntekt under 533 500 kroner.

Priser og redusert betaling

Løpende opptak gjennom barnehageåret

Dersom du søker oppstart senere enn august 2019 (Evt. senere enn den måneden barnet  fyller ett år) vil ditt ikke ha rett til plass i hovedopptaket. Ditt barn kan få plass dersom det er ledig kapasitet. Vanligvis er det lettere å få plass på høsten enn det er på våren.

Klagerett ved hovedopptak

Søkere som verken får sitt 1. eller 2. ønske oppfylt, har rett til å kreve begrunnelse og rett til å klage.

Klagen skal være skriftlig, og sendes oppvekstsektoren i Kristiansand kommune. Kommunen vil gjøre de undersøkelser som klagen gir grunn til og forelegge klagen for barnehageeieren.

Hvis kommunen finner at klager skulle vært tildelt den ønskede plassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at prioriterte søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er kommunens klagenemnd.

Klagen må inneholde:

 • Hvilket vedtak det klages på
 • Årsaken til klagen
 • Hvilke endringer som ønskes
 • Eventuelle nye opplysningersom kan ha betydning for vurdering av klagen
 • Hvis klagen er levert for sent, må årsaken oppgis.

Klagefrist er tre uker fra tilbud om plass er mottatt. Klager som mottas etter fristen blir normalt behandlet fordi hovedopptaket pågår over flere uker i perioden mars til mai hver år.

Klagen sendes på e-post, leveres i Servicetorvet eller sendes til Kristiansand kommune, postboks 417, 4604 Kristiansand.

Forfatter: Mariann Stephansen
Publisert: 10.12.2014 11:41
Sist endret: 17.12.2018 11:50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?