Gå til hovedinnhold

Søk barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Søknader som sendes inn etter fristen er med i løpende opptak, etter at hovedopptaket er avsluttet.

Søk, besvar tilbud eller si opp barnehageplass

Det er ledige barnehageplasser i Kristiansand. Du finner oversikt over ledige plasser på Foreldreportalen.

Benytt Foreldreportalen for å søke, endre eller si opp plass.

Foreldreportalen.

I Kristiansand er det 47 private og 28 kommunale, ordinære barnehager. I tillegg er det 16 private familiebarnehager. Her kan du se hvilke krav som stilles til driften av barnehager.

Hovedopptak til barnehage

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, men det kan også søkes plass gjennom hele året. Barnehageplasser tildeles etterhvert som de blir ledige.

 

Rett til barnehageplass

Barn med rett til barnehageplass jfr barnehageloven § 12 er :

  • Barn som fyller ett år senest i november.
  • Familien må bo i Kristiansand senest i august
  • det må søkes plass innen søknadsfristen 1. mars.
  • det må søkes oppstart senest i august, evt. senest den måneden barnet fyller ett år.

Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester har rett til å bli prioritert uavhengig av alder jfr. Barnehageloven §13.

Plassene tildeles ut fra barnehagens opptakskriterier. Se barnehagenes vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Tilbud om barnehageplass

Tilbud om plass i hovedopptaket sendes i to opptaksrunder. I 2019 var datoene 19. mars og 11. april.

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder gjelder fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november har rett til plass fra den måneden barnet fyller ett år. Tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til den måneden barnet har rett til plass.

Tilbud sendes til søkerens elektroniske postkasse, som Digipost eller E-boks, eller Altinn.no hvis søkeren ikke har elektronisk postkasse. Brev som ikke lestes i Altinn innen 2 døgn sendes per post. Det sendes også sms-varsel. For å besvare tilbudet må du logge på Foreldreportalen. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter.

 

Betaling for barnehageplass

Her finner du informasjon om betaling for barnehageplass, og om ordninger for redusert foreldrebetaling.

  • Makspris er 3040 kroner fra august 2019
  • Ingen skal betale mer enn 6 prosent av sin inntekt for barnehageplass
  • Gratis kjernetid for 2-5-åringer for familier med inntekt under 548 500 kroner.

I Statsbudsjettet for 2020 er maksprisen foreslått økt til kr 3 135 fra 01.01.2020.

Priser og redusert betaling

Løpende opptak gjennom barnehageåret

Dersom du søker oppstart senere enn august 2019 (Evt. senere enn den måneden barnet  fyller ett år) vil ditt ikke ha rett til plass i hovedopptaket. Ditt barn kan få plass dersom det er ledig kapasitet. Vanligvis er det lettere å få plass på høsten enn det er på våren.

Forfatter: Mariann Stephansen
Publisert: 10.12.2014 11:41
Sist endret: 27.10.2019 14:16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?