Gå til hovedinnhold

Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten skal fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Du vil møte følgende fagpersonell: Helsesøster, lege, jordmor og fysioterapeut. Tjenesten er først og fremst til spedbarn og småbarn i alderen 0-5 år.

Familiens hus

Det er tre Familiens hus i Kristiansand kommune. Disse ligger i sentrum, Vågsbygd og på Strømme. På Familiens hus treffer du helsesøster, familieterapeut, jordmor, fysioterapeuter, barnevernsarbeidere og skolehelsetjenesten.

Tjenester på Familiens hus:

 • Helsestasjon
 • Forsterket helsestasjon (Familiens hus sentrum)
 • Familiesenter
 • Svangerskapsomsorg
 • Fysioterapi for barn og unge
 • Skolehelsetjenesten
 • Områdebarnevern

 

ICDP foreldreveiledningskurs

For kontakt angående ICDP foreldreveiledningkurs; 
mail til kontaktperson Åse Gunn Røsstad,
telefon 38 07 58 00, mobil 48 13 84 50

Friskus

Friskus er et tilbud om livsstilsendring for familier med barn i alderen 6 - 10 år med overvekt.

Informasjonsbrosjyre

Helsestasjon

Det er helsestasjoner ved alle tre Familiens hus i Kristiansand. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

HELSESTASJON 0-5 ÅR

Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn 0-5 år og deres foreldre. Helsestasjonene jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom.

Helsestasjonene følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling.

Når et barn blir født sendes fødselsmelding til helsestasjonen der du bor. Helsesøster vil ta kontakt for å avtale hjemmebesøk.

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også selv ta kontakt utover det. Når du flytter skal du gi beskjed til helsestasjonen du har tilhørt om din nye adresse, og om at de kan sende journal på barnet til ny helsestasjon.

Ved helsestasjonen kan dere få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel. Det gis tilbud om veiledning både individuelt og i grupper.

Tilbudet er gratis.

De tre helsestasjonene i Kristiansand holder til i Familiens hus i Vågsbygd, sentrum og i Randesund.

Familiens hus i Vågsbygd:
Vågsbygd ringvei 100, inngang B. Åpent mandag - fredag 08.00-15.00. Telefon: 38 07 58 00 - E-post

Familiens hus i sentrum: 
Aquarama, Tangen 8. Åpent mandag-fredag 08.00-15.00. Telefon: 38 10 76 50 -  E-post

Familiens hus i Lund: 
Aquarama, Tangen 8. Åpent mandag-fredag 08.00-15.00. Telefon: 38 10 76 50 -  E-post

Familiens hus i Randesund: 
Strømme senter, Strømmeveien 85. Åpent mandag - fredag 08.00-15.00. Telefon: 38 07 59 80 -  E-post

Hva tilbyr helsestasjonstjenesten?
 • Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging og henvisning ved behov.
 • Tilbud om barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Forebyggende psykososialt arbeid.
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper.
 • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.
 • Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede.
Helsestasjonsprogrammet

Nyfødt

Hjemmebesøk av helsesøster

4 uker

Gruppekonsultasjon v/ helsesøster

6 uker

Legeundersøkelse. Vaksinasjon. Samtale v/helsesøster  

3 mnd

Vaksinasjon. Samtale og undersøkelse v/helsesøster

4 mnd

Gruppekonsultasjon v/fysioterapeut og helsesøster

5 mnd

Vaksinasjon. Samtale og undersøkelse v/helsesøster

6 mnd

Legeundersøkelse. Samtale v/helsesøster

8 mnd

Gruppekonsultasjon v/helsesøster

10 mnd

Samtale og undersøkelse v/helsesøster

12 mnd

Legeundersøkelse. Vaksinasjon. Samtale v/helsesøster  

15 mnd

Vaksinasjon. Samtale og undersøkelse v/helsesøster

18 mnd

Gruppekonsultasjon v/helsesøster

2 år       

Legeundersøkelse. Samtale v/helsesøster

4 år

Samtale og undersøkelse v/helsesøster

Åpen helsestasjon

Familiens hus vest/Vågsbygd:           Torsdager kl. 13.30-14.30
Familiens hus sentrum/Aquarama:    Hver dag kl. 12.00-13.00
Familiens hus øst/Strømme:             Torsdager kl. 13.30-14.30

Andre tilbud
 • Forsterket helsestasjon (sentrum)
 • Helsestasjon for flyktninger (sentrum)
 • Fødsels- og foreldreforberedende kurs
 • ICDP-grupper
Samarbeidspartnere
 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Familiesenter
 • Fastlege
 • Barnevern
 • Barnehager
 • Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP)
 • Habiliteringstjenesten (HABU)

 Nyttige nettsider:

Barnevaksinasjonsprogrammet
Amming
Mat 0-5 år

Mat for spedbarn (0-12 mnd)

Mat for barn (fra 1 år)

Tannhelse

 Film - Happyteeth

Søvn
 Førstehjelp og sykdom
 Foreldrerollen

 Foreldrebrosjyrer

 Andre nyttige nettsider

Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Voksne for barn

Folkehelseinstituttet

 NHI.no

NAV.no

Tryggmammamedisin.no

Barnas stasjon

Homestart

 

Skolehelsetjenesten

Det er skolehelsetjeneste på alle skoler i Kristiansand. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner og kan henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller spesialister. Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og ulike samarbeidspartnere. Skolehelsetjenesten har regelmessige trefftider på skolene og elevene kan snakke med helsesøster uten forhåndsavtale.

Skolehelsetjenesten i videregående skole

Det er ansatt helsesøstre på alle videregående skoler. Disse jobber med forebyggende helsearbeid og oppfølging av enkeltelever. Både elever og foreldre kan ta kontakt med helsesøster på sin skole hvis de trenger hjelp eller har spørsmål om elevens helse eller trivsel. Helsesøster har taushetsplikt.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom opp til 24 år. Her finner du helsesøster, jordmor og lege, som er klar for å hjelpe deg med ting du lurer på. Det er ingen timesbestilling, det er bare å komme innom.

Du kan komme til oss hvis du har behov for en voksen person å snakke med. Vi er her for å veilede og hjelpe hvis du føler deg deppa, har problemer eller lurer på noe. Vi har taushetsplikt.

Adresse: Gyldenløves gate 23, egen inngang til venstre for hovedinngangen til NAV.

Telefon: 38 07 57 20

E-post

Jordmortjenesten

Svangerskapsomsorgen er et frivillig og gratis tilbud til alle gravide. Er du gravid kan du selv velge om du vil gå til fastlege, jordmor eller en kombinasjon. Kontakt helsestasjonen i bydelen din for å bestille time for svangerskapskontroll hos jordmor.

Tjenesten er rettet mot:

 • Kvinner / par som venter barn
 • Barselkvinner / barn og nyfødte spedbarn
 • Kvinner / par som planlegger graviditet
 • Kvinner / par som ønsker prevensjonsveiledning

Helsestasjonens jordmortjeneste kan tilby:

 • Samtale, råd og veiledning om tema innen helse, livsstil og graviditet
 • Helsekontroll i svangerskapet
 • Henvisning ved behov
 • Forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre
 • Hjelp til familieplanlegging og valg av prevensjon

Målet for svangerskapsomsorgen er å sikre at svangerskapet går så normalt og trygt som mulig både for mor og barn. Ved avvik fra det normale, henviser vi til videre oppfølging ved sykehuset. Vi har fokus både på den fysiske og psykiske helsen gjennom svangerskapet. Det legges vekt på individuell veiledning med forberedelse til fødsel, amming og den første tiden etterpå.

Vi oppfordrer deg til å kontakte lege ved bekreftet graviditet. Når du er gravid må du ta flere obligatoriske (og eventuelt anbefalte) blodprøver etter uke 12. Første kontroll hos jordmor anbefales mellom svangerskapsuke 8-12. Partneren din eller en annen ledsager må gjerne bli med på kontrollene hvis dere ønsker det.

Jordmødrene har et godt samarbeid med fastlegene, privatpraktiserende gynekologer og fødeavdelingen ved Sørlandet sykehus. Vi samarbeider også med helsesøster som skal følge opp barnet ditt etter fødselen.

Du kan når som helst ta kontakt med jordmor på helsestasjonen. Vi ønsker velkommen til et trygt og hyggelig samarbeid!

Vær tidlig ute med å bestille time da det som oftest er stor pågang.

Ta gjerne kontakt!

Les mer om svangerskapkontrollene og hva du må huske å ta med hver gang

Dette skal du ta med til hver kontroll:

 • Helsekort for gravide (skjemaet fylles ut på første kontroll hos lege eller jordmor)
 • Urinprøve: Ta med morgenurin hver gang du skal til kontroll. Morgenurin vil si første gang du er på toalettet om morgenen.
  1. Vask eller dusj deg nedentil før vannlatningen.
  2. La den første strålen gå i toalettet, resten lar du gå i et helt rent glass (Glasset kan du kjøpe på apoteket)
  3. La urinen stå kjølig hvis det er en stund til du skal til kontroll.
 • Blodprøvesvar. Prøver tas på første kontroll hos lege. Be om å få tilsendt alle originalsvar når disse foreligger.

  - Rhesus blodtypeantistoffer

  - Hb- hemoglobin ("blodprosent")

  - evt.S-Fe (jernlager)

  - Rubella antistoffer (røde hunder)

  - Hiv

  - Syfilis (Treponema)

  - eventuelt Klamydia (under 25 år)

  - eventuelt Hepatitt B og C

  - eventuelt Toxoplasmose

 • Ultralydskjema dersom dette foreligger
 • Vekt. Om du har egen badevekt hjemme, sjekk vekten hjemme om morgenen før du skal til lege eller jordmor.
Undersøkelse ved kontrollene
 • Blodtrykk
 • Urinprøve
 • Vektøkning
 • Symfyse - fundusmål. Ved hjelp av målband måler vi hvordan livmoren vokser.
 • Fosterlyd. Vi lytter på barnets hjerteslag.
 • Leie. Hvordan fosteret ligger i livmoren.
 • Blodprosent blir tatt enkelte ganger.
Emner vi tar opp ved kontrollene
 • Ansvar for eget svangerskap
 • Ernæring, aktivitet og livsstil
 • Følelsesmessige forandringer og utfordringer
 • Røyking/snus og alkohol
 • Samliv, foreldreroller og foreldreskap
 • Kartlegge eventuelle traumatiske opplevelser
 • Forberedelse til fødsel, barseltid og amming
 • Vi har egne fødselsforberedende kurs for 1.gangsforeldre. Dette kurset er gratis
 • Hjemmesituasjonen før under og etter fødselen
 • Arbeidssituasjonen
 • Prevensjonsveiledning
Antall kontroller

Vi følger Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen når det gjelder antall konsultasjoner

Konsultasjoner/Kontroller

 Anbefalte lenker og nettsider

Graviditet, fødsel og barsel

Informasjon til gravide om fosterdiagnostikk

Informasjon om rutineultralyd i svangeskapet

Screening og rutineundersøkelser i svangerskapet

Gode levevaner før og i svangerskapet (norsk / engelsk)

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge (ulike språk)

Alkoholfritt svangerskap (ulike språk)

Snus,røyk og alkohol i svangerskapet

Bekkenledd smerter

Folat tilskudd for gravide

Amathea:  Vegledningstjeneste for uplanlagt graviditet.

Sørlandet sykehus – føde- og barselavdelingen

Sørlandets sykehus- behandlingslinjer med filmer

Amming

Hvordan du ammer ditt barn

Ammehjelpen.no

Film om amming - engelsk

 Andre relevante lenker

Helsedirektoratet.no (Graviditet, fødel og barseltid)

Helsenorge

Norsk Helseinformatikk

Folkehelseinstituttet

Sex og samfunn (prevensjon)

Matprotalen.no

Tryggmammamedisin.no

Nav.no 

Gravid i arbeidslivet

Lagring av navlestrengsblod

Utvidet tilbud om nyfødt screening

Barnas Stasjon Kristiansand

 

Familiesenter

Kristiansand kommune har tre familiesentre, som ligger i Familiens hus. Der kan foreldre med barn mellom 0 og 16 år få hjelp dersom de har barn/ungdom som strever hjemme, på skolen eller i forhold til venner .

Du kan kontakte familiesentrene for å snakke om:

 • Vansker med å sette grenser
 • Mye kjefting og dårlig atmosfære i familien
 • Sinne og tristhet hos barn/ungdom
 • Bekymring om søvn og spising
 • Det å være mor eller far
 • Uenighet om samvær

Familiesenteret tilbyr:

 • Samtaler/veiledning
 • Hjemmebesøkgrupper
 • Undervisning/temamøter

Kontakt oss direkte eller via helsestasjonen, skole, barnehage eller andre instanser.

 Avklaringsmøte for barnehager og skoler

Telefon for å drøfte uro

Har du uro for et barn kan du ringe telefonnummeret i ditt distrikt. Der møter du en på familiesenteret du kan drøfte uroen med. Om ikke dere sammen finner en løsning kan uroen tas videre til  avklaringsmøtet. Du kan også kontakte oss pr. epost, men husk i så fall at saken må anonymiseres.

Avklaringsmøtet

Gjelder primært familier som ikke er i hjelpeapparatet.

Formål: Kartlegge hjelpebehovet så familien får riktig hjelp som bidrar til best mulig utvikling for barnet.

Faste deltakere: Barnevern, PPT, ABUP, Helsestasjon og Familiesenter. Det er ønskelig at familien er med i møtet, men det er også mulig å drøfte anonymt eller med samtykke fra foreldre.

Kontaktinformasjon og tider for avklaringsmøtet
Familiens Hus Øst
Strømme senter
Familiens Hus Sentrum
Aquarama
Familiens hus Vest
Trekanten
Telefon 90 24 56 60 Telefon 90 53 04 07 Telefon 90 24 67 02
Epostadresse til
avklaringsmøtet Øst
Epostadresse til
avklaringsmøtet Sentrum
Epostadresse til
avklaringsmotet Vest

Telefontid er hver tirsdag og torsdag kl 13:00 - 15:00

Eventuelt kan man ringe til Familiens Hus.

Avklaringsmøte er hver onsdag kl. 8:30 - 11:30

Fysioterapi barn og unge

Kristiansand kommune har ti barnefysioterapeuter. Disse arbeider i Familiens hus i sentrum, Vågsbygd og på Strømme.

De fleste av barna som får oppfølgning og behandling av kommunens barnefysioterapeuter blir henvist fra helsestasjonen, barnehagen, skolen eller lege i samarbeid med foreldrene.

Foreldre kan også ta direkte kontakt med fysioterapeuten i sitt Familiens hus.

Kontaktinformasjon

Familiens hus Vest

Adresse: Vågsbygd Ringvei 100, 4621 Kristiansand. Telefon 38 07 58 00. E-post

Familiens hus Sentrum

Adresse: Aquarama, Tangen 8, 4608 Kristiansand. Telefon: 38 10 76 50. E-post

Familiens hus Øst

Adresse: Strømme senter, Strømmeveien 85, 4638 Kristiansand. Telefon: 38 07 59 80. E-post

Forfatter: ps
Publisert: 28.01.2015 09:21
Sist endret: 04.12.2018 15:09

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?