Gå til hovedinnhold

Enslige mindreårige flyktninger

Barne- og familietjenester har ansvar for å bosette enslige mindreårige flyktninger. Enslige mindreårige bosettes i døgnbemannede boliger. Etter at de er flyttet ut av bofellesskapet har de tilbud om oppfølgning fra eget oppfølgningsteam. Oppfølgningsteamet har tilhold i en sosial klubb, der ungdommene kan komme flere kvelder i uka og få hjelp til lekser og annet praktisk.

Klarer seg bra

Fra NRK; Enslig mindreårige

Unge, enslige flyktninger klarer seg bra etter at de flytter ut av bokollektivene viser en undersøkelse som er gjort av Kristiansand kommunes Avdeling for enslige mindreårige flyktninger.

Se reportasje fra NRK Sørlandet 

– Det er svært gledelig at de fleste ser ut til å fullføre grunnutdanningen og fortsette på videregående skoler, sier Mariann Solvang som er leder for oppfølgingsteamet for enslige mindreårige flyktninger.

– Vi er opptatt av hvordan ungdommene klarer seg etter at de har flyttet ut fra de kommunale bokollektivene. Den kanskje viktigste faktoren for at de skal kunne fungere godt og bli selvstendige er at de fortsetter utdanningen de har begynt på mens de er bosatt i kollektivene slik at de kvalifisere seg enten til yrkesfaglig utdanning eller til videre studier ved høyskoler og universitet, sier Solvang.

Forfatter: Petter Stranger
Publisert: 16.03.2015 09:52
Sist endret: 04.12.2018 15:09

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?