Koronatest ved ankomst til Norge

English - Free testing for CovID-19 for passengers arriving in Norway

The City of Kristiansand offers testing for covid-19 for passengers arriving to Norway from other countries.

Testing is free of charge, and there is no need to consult a doctor beforehand. The service applies to all Norwegian residents and tourists arriving to Norway from abroad. 

Norwegian health authorities want all infections of covid-19 infection to be detected as soon as possible. Early detection of a covid-19 infection will help prevent further transmission. 

If you want to be tested, you must register an appointment. 

Here you fill in the necessary information such as your full name, Norwegian social security number / D-number (if you do not have either Norwegian social security numer og D-numer, you register you date og birth) , phone number, where you will be visiting and if you may have symptoms.

The testingfacility is at the Kristiansand corona test centre at Kløvertun.

The address is Vigeveien 22A.

If you have a Norwegian personal number, you may get your test result by logging in at www.helsenorge.no. If you have children under the age of 16, you as parents can find their results at www.helsenorge.no.

If you are unable to log in, you can contact your general practitioner, if you have one in Norway. Your test result will normally be available within 1-2 days.

If you do not have a Norwegian personal number, you will have to call Kristiansand’s corona-center at number 948 09 041 after a couple of days, to check if the test results are available. All travelers with a positive test result will receive a telephone call with the result and advice for further actions.

Book your appointment for corona-testing here

Norsk - Koronatest ved ankomst til Norge

Kristiansand kommune har opprettet et tilbud om testing av koronasmitte for reisende som ankommer fra utlandet til Kristiansand. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke kontakt med lege. Time kan du bestille via link som du får tilsendt på SMS.

Selve testen tar du ved å møte opp til avtalt tid  på Kristiansand kommunes testsenter ved Kløvertun. Dette har adresse Vigeveien 22A.

Tilbudet gjelder alle norske innbyggere og turister som kommer til Norge fra utlandet.

Norske helsemyndigheter ønsker at alle som er smittet av koronavirus får påvist dette snarest mulig. Jo tidligere eventuell smitte påvises, jo større er muligheten for å forhindre videre spredning av virus.

Hvis du ønsker å bli testet: Bestill time til test på internett. Her fyller du inn nødvendige fullt navn, fødsels- og personnummer, telefonnummer, hvor du kommer tilreisende fra og om du evt har symptomerer. Testing vil skje på Kristiansand kommunes testsenter Kløvertun, adresse Vigeveien 22 A.

Dersom du har norsk personnummer, vil du få beskjed om testresultatet ved å logge deg inn på www.helsenorge.no. For barn under 16 år kan foreldrene finne prøvesvaret på sin side hos helsenorge.no. Kan du ikke logge inn på helsenorge.no kan du kontakte din fastlege. Prøvesvarene foreligger vanligvis på helsenorge.no innen 1-2 døgn.

Dersom du ikke har norsk personnummer, må du kontakte Kristiansand kommunes koronasenter på tlf 948 09 041 for å få svar på prøven. Du vil ikke få skriftlig dokumentasjon på prøvesvaret.

Alle som får påvist koronavirus (positivt prøvesvar), vil bli oppringt med beskjed om resultatet og råd om hvordan du skal forholde seg videre. Det er derfor svært viktig at du oppgir telefonnummer når du bestiller time for test.

Bestill time til test her