Gå til hovedinnhold

Workshop om friluftsliv langs Otra

Midt-Agder Friluftsråd inviterer til workshop 29. april om friluftsmulighetene langs Otra, i hovedsak om den delen som ligger i Kristiansand kommune.

Workshop 29. april kl 18.00

Midt-Agder Friluftsråd inviterer til workshop om friluftsmuligheter langs Otra, fra munningen i Kristiansand, til Bjåen i Bykle kommune. Flyfoto av Anders Martinsen fotografer viser Otra i Kristiansand kommune, som er fokus på møtet 29. april.

Midt-Agder Friluftsråd (MAF) har i samarbeid med kommunene langs Otra satt i gang en mulighetsstudie for å kartlegge friluftsmulighetene langs Otra, fra elvemunningen i Kristiansand til Bjåen i Bykle. Målsettingen er å kartlegge både eksisterende friliftsmuligheter og tiltak, og muligheter for nye tilbud for friluftsliv.

MAF inviterer til workshop om Otra Elvepark 29. april kl. 18.00, på sitt kontor i Vestre Strandgate 22, inngang fra Gyldenløves gate. Dette møtet gjelder primært arealene langs Otra som ligger i Kristiansand kommune.

Her ønsker MAF å komme i kontakt med foreninger, lag, organisasjoner og enkeltpersoner som kan gi innspill til arbeidet med å sikre og videreutvikle frilufts- og rekreasjonsmulighetene langs Otra.

Kristiansand er en av åtte eierkommuner til Midt-Agder Friluftsråd, sammen med Vennesla, Søgne, Songdalen, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand.

- Friluftsrådet arbeider med friluftsprosjekter der flere av medlemskommunene er involvert. Otra Elvepark er et typisk slikt prosjekt. Vi oppfordrer til å delta på arbeidsmøtet om du har kunnskap om, ideer og interesse for friluftslivet langs Otra, sier Trond Johanson, naturforvalter i Kristiansand kommune.

Mulighetsstudie Otra Elvepark

Mulighetsstudie omfatter elvestrengen med tilhørende areal inntil 1 km fra elvebredden. Otra innbyr til en rekke fine aktiviteter som fiske. Foto: Midt-Agder Friluftsråd

Mulighetsstudie Otra Elvepark er primært en kartlegging av både eksisterende og potensielt nye områder og tiltak som kan øke Otras verdi. Det gjelder både for friluftsliv og rekreasjon for kommunenes egne innbyggere, og for tilreisende og turister. Prosjektet ønsker også å bidra til at friluftslivsmulighetene langs Otra kan utvikles til beste for reiseliv og næringsutvikling i kommunene.

- Når mulighetsstudie er gjennomført, skal det avklares nærmere hvem som eventuelt skal ha ansvaret for å opparbeide og tilrettelegge nye tiltak. Det kan være både grunneiere, kommuner, organisasjoner, reiselivsbedrifter, velforeninger, Midt-Agder Friluftsråd eller andre, sier naturforvalter Johanson.

Mulighetsstudie omfatter elvestrengen med tilhørende areal inntil 1 km fra elvebredden. Den deles opp i fire geografiske delområder:

  1. Evje og Hornnes
  2. Vennesla/Iveland
  3. Kristiansand
  4. Bygland/Valle/Bykle

Det gjennomføres arbeidsmøter for alle delområdene. Aktuelle tema er blant annet fiske, sykkel, kulturminner, bading, turløyper, sosiale møteplasser, kano/kajakk/båt, merking og skilting og landskap- og verneområder.

Påmelding

Påmelding til prosjektleder Janne Johnsen: janne@midt-agderfriluft.no, mobil 975 21 449

Kontakt

Janne Johnsen, mobil: 975 21 449 eller e-post: janne@midt-agderfriluft.no
Tom Egerhei, mobil:  905 57 120 eller e-post: tegerhei@midt-agderfriluft.no
Trond Johanson, naturforvalter i Kristiansand kommune, mobil 915 52 835

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 23.04.2019 12:37
Sist endret: 23.04.2019 14:17

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?