Gå til hovedinnhold

110 på workshop for Universitetsbyen

- Vi skal gå fra å være en by med universitet til å bli Norges mest attraktive universitetsby, sa ordfører Harald Furre da han innledet for en fullsatt workshop om utvikling av universitetsbyen Kristiansand.

Workshop om kultur og byattraktivitet

110 ressusrpersoner fra kultur, lag, foreninger, næringsliv, fylke, stat, kommune og UiA deltok engasjert for å bidra til å gjøre Kristiansand til landets mest attraktive universitetsby. Foto: Ragna Marie Henden

110 ressurspersoner deltok mandag 29. januar på workshop om kultur og byattraktivitet i Kunnskapsparken på Universitetet i Agder. Formålet med samlingen var å inspirere og få fram gode tiltak for å gjøre Kristiansand til landets mest attraktive universitetsby.

Ressurspersoner fra kultur, lag, foreninger, UiA, næringsliv, kommune og stat ville gjerne bidra og stilte 3 timer denne mandagskvelden for å dele sine ideer og tanker for bidra til å utvikle universitetsbyen Kristiansand.

Deltakerne jobbet engasjert i 14 grupper for å svare på oppgavene i workshopen.

Deltakerne ble delt inn 14 grupper, og praten gikk livlig rundt bordene for å gi svar på spørsmålene og tenke kreativt rundt oppgavene. Gruppene skulle gi svar på hva som kjennetegner en attraktiv universitetsby. Hvordan vi kommer dit, og hva den enkelte organisasjon kan gjøre for å skape den attraktive universitetsbyen. De fikk også spørsmål om hvordan studentene kan involveres i frivillig arbeid og i kultur- og organisasjonsliv i byen. Hver gruppe var utstyrt med en referent, og svarene fra gruppene ble samlet og skal brukes videre i arbeidet med en strategi for å utvikle landets mest attraktive universitetsby.

Studentene en ressurs

STA leder Kai Steffen Østensen oppfordret deltakerne til å tilrettelegge så studentene kan finne sin plass i kultur, lag, foreninger og næringsliv i byen.

Leder for STA (Studentorganisasjonen i Agder), Kai Steffen Østensen, ga forsamlingen et innblikk i hvordan STA tenker for å engasjere studentene til å bli. – Det er viktig for oss at det er like forhold for alle typer studenter, sa Østensen.

 – Vi må løfte blikket og forstå hva den nye universitetsby-strategien faktisk vil gjøre. Det handler om de 100.000 studentene som i løpet av de ti neste årene skal oppleve en universitetsby som byr på seg selv. De må få ta del i aktiviteter og skape sosiale nettverk, sa STA leder Kai Steffen Østensen.

– Hver tiende student melder tilbake at de har et svakt sosialt nettverk. Statistikkene for hvem som bosetter seg på Sørlandet viser at de fleste er 50+ , ikke mellom 20 og 30. Samspillet mellom kommune, arbeidsliv og frivillighet er helt avgjørende for å sikre en god studietid, men også at studenter blir værende. Det handler om å se enkeltmenneskene strategien skal handle om, og ikke bare de store prioriteringene, sa Østensen. 

Han presiserte at det er viktig at studentene har et sted å tilhøre, en mulighet til å skape seg nettverk, og få seg jobber. Universitetsbyen må ha mer å tilby enn akkurat det livet som leves på en campus. Det handler om å løfte seg fra en studentby til en universitetsby, sa studentleder Østensen.

Samarbeidsprosjekt
En av grupppene i aktvitet under workshopen som samler innspill til en ny strategi for utvikling av universitetsbyen Kristiansand.

I 2011 startet det formelle samarbeidet mellom UiA og kommunen for å utvikle en universitetsby som skal være noe mer enn bare en by med et universitet. Da ble Universitetsbymeldingen: «Melding om universitetsbyen Kristiansand» - vedtatt i bystyret og universitetsstyret.

– Fra 2012 har det vært mye godt samarbeid om å bli en universitetsby, og mange av punktene i handlingsplanen er gjennomført, forteller Hogstad fra kommunen.

- Utviklingen av Kristiansand som universitetsby, og samarbeidet mellom UiA, kommunen og andre aktører bidrar også til en viktig og positiv utvikling av regionen. Denne workshopen er en del av prosessen fremover, og et viktig samarbeid mellom UiA, Kristiansand kommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, sa ordfører Harald Furre.

Ny strategi klar til september 2018

 Prosjektgruppa for startegiarbeidet består av blant annet  fv Ole Petter Sunde fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Toril Hogstad fra Kristiansand kommune og prosjektleder Eli Skaranger fra UiA. Videre ordfører Harald Furre, som er en sterk pådriver i prosessen, og STA representant i prosjektgruppa, Kai Steffen Østensen.

I møte i Samarbeidsrådet 27.01.17 ble det bestemt at det  skal utarbeides en ny strategi for universitetsbyen. Det skal være et spisset, tydelig og kortfattet dokument som mobiliserer aktørene for sammen å utvikle og styrke Kristiansand som en attraktiv universitetsby.

Prosjektgruppa for strategien består av prosjektleder Eli Skaranger og Dag Nordbø fra UiA, Kai Steffen Østensen fra Studentorganisasjonen Agder,  Jan Willy Føreland og Ole Petter Sunde fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Toril Hogstad og Øyvind Lyngen Laderud fra Kristiansand kommune.

 – Kristiansand har mange kvaliteter, og disse kan vi videreutvikle og sammen gjøre byen enda bedre. Innspillene vi har fått her i kveld er svært viktige for oss, og vi vil bruke disse i arbeidet med å utarbeide strategiplan for universitetsbyen, oppsummerte underdirektør Eli Skaranger ved UiA.

Kulturinnslag

Et arrangement for studenttilrettelegging må også ha et kulturelt innslag fra studenter. Studentene Nora Legrand og Øystein Wangen gledet deltakerne med vakker musikk.

Kontakt

Ordfører Harald Furre, mobil 982 81 890
Prosjektleder Eli Skaranger, underdirektør i ledelsens stab på UiA, mobil 91 87 35 22,
Prosjektleder for kommunen, Toril Hogstad, mobil 952 56 568

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 31.01.2018 10:06
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?