Gå til hovedinnhold

Vurderer hjelpe-utrykning

Kristiansand kommune vurderer å opprette et team som raskt rykker ut og tilbyr praktisk hjelp under kriser.

Ønsker å lære

Om lag 30 innbyggere deltok på dialogmøtet som Kristiansand kommune hadde invitert til.

Det kom fram på dialogmøtet som Kristiansand kommune inviterte til 12. oktober, i kjølvannet av flommen forrige uke.

- Det ble gjort mye riktig. Men det er viktig å erkjenne at det ikke er bra at folk føler seg forlatt i bygda si. Vi vurderer derfor å rigge et team for praktisk hjelp i forbindelse med tilsvarende hendelser. Vi har båter, folk og egentlig alt som skal til for raskt å skaffe oss oversikt og vise at kommunen bryr seg, sa teknisk direktør Ragnar Evensen på dialogmøtet.

- Heldigvis gikk ingen liv tapt, men det har vært menneskelige belastninger og materielle skader. Jeg skjønner fullt ut at situasjonen er vanskelig å takle, og at det er tungt å oppleve at eiendom blir ødelagt. Møtet i dag holdes fordi vi ønsker dialog mellom de ulike offentlige etatene, som har ulikt ansvar i kriser, og dere. Vi ønsker å lære, for å kunne gjøre det bedre ved en senere anledning, sa ordfører Harald Furre ved starten av møtet. Ved avslutningen av møtet sa han at kommunen åpenbart bør være mer proaktiv ved neste anledning, og ikke vente på at folk skal ringe for å etterlyse kommunen.

Ikke kontakt

Om lag 30 innbyggere var til stede på møtet, og flere av dem kom med kritikk av måten kommunen og andre offentlige myndigheter håndterte krisa på. En rød tråd i kritikken av kommunen var at den ikke rykket ut til flomområdet, var vanskelig å få tak i og ga mangelfulle svar da innbyggere først fikk tak i ansatte i kommunen.

- Hvorfor kan dere ikke bare agere når dere hører at vannet står opp på husvegger, spurte en.

- Når du står med vann til livet, har du ikke anledning til å ringe. Da er du opptatt av å redde folk, supplerte en annen.

- Vi har ikke fått noe informasjon om noen ting. Vi sitter i uvisse og venter og venter. Det er veldig frustrerende når du har mistet hus og hjem. Dere tar ikke telefonen, hvorfor kommer dere ikke når dere ser at hus står under vann, spurte en kvinne som hadde fått deler av huset ødelagt av et jordras.

Felles informasjon

Flere savnet også ett nettsted med nødvendig kriseinformasjon, slik at folk slipper å lete på mange forskjellige offentlige nettsteder for å finne ut om for eksempel forventet nedbør, flomfare, stengte veier og kontakttelefoner på tvers av ulike offentlige myndigheter.

- Natt til mandag måtte jeg evakuere. Jeg forsøkte å finne informasjon om forventet vannmasse og nedbør, men fant ingen ting, sa en av de frammøtte.

Hensikten med møtet var både å få innspill fra de som ble rammet av flommen for å lære hva som kan gjøres bedre senere, og å fortelle hvordan ulike etater jobber under kriser.

Representanter fra både politi, brannvesen, kommunen og Fylkesmannen forklarte hvordan de jobber, og hvordan arbeidsforendelingen mellom etatene er.

Presentasjonen til beredskapsleder Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune.

Det er politiet som har ansvar for å vurdere om et område skal evakueres. Brannvesenet er kommunens fremste aktør når det gjelder å hjelpe folk i en slik situasjon. Under flommen måtte brannvesenet prioritere andre oppgaver for at kritiske samfunnsfunksjoner skulle bli ivaretatt.

Liv og helse i fokus

Et par fellestrekk går igjen; Det ene er at liv og helse har prioritet. Det andre er at etatene først og fremst rykker ut etter at de har fått meldinger om en hendelse.

- Vi vil ta en runde med kommunen for å se hvordan vi kan komme ut for å sjekke liv og helse, uten at folk må kontakte oss på nødtelefonen, sa brannsjef Jan Røilid.

Politi-stabssjef Morten Sjustøl sa at de også skal prøve å komme seg «lenger fram i skoa» når tilsvarende hendelser skjer.

Samme budskap hadde kommunens rådmann:

- Noe av lærdommen er at vi er oppdratt til å agere på input. Vi var ikke flinke nok til å gjøre en selvstendig vurdering av hele situasjonen da vi fikk kunnskap om stengte veier og andre forhold. Det er veldig nyttig å få denne type dialog med dere som er særlig berørt. Vi vil legge stor vekt på tilbakemeldingene fra dere i kveld når vi evaluerer hendelsen, og vi skal sørge for at dere blir kjent med det vi vil anbefale når det gjelder beredskapsfunksjoner om slike hendelser, sa rådmann Tor Sommerseth.

Referat

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 16.10.2017 08:00
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?