Gå til hovedinnhold

Visjoner for Silokaia – finalistene kåret

Juryen har nå plukket ut seks finalister blant 101 innsendte forslag i plan- og arkitekturkonkurransen om kunstmuseum og kulturkvartal på Silokaia trinn 1.

Kunstgave

Ordfører og juryformann Harald Furre presenterer de seks vinnerne av arkitektkonkurransen 

Foranledningen til arkitektkonkurransen er den storslåtte kunstgaven på 1100 arbeider fra Nicolai Tangen. Samlingen anses for å være den viktigste samlingen av norsk kunst fra perioden 1930 til 1970. Sørlandet Kunstmuseum, Kanalbyen Eiendom AS og Kristiansand kommune arrangerer konkurransen.

– Vår visjon er at det skal skapes et kunstmuseum med høy arkitektonisk kvalitet og av internasjonal betydning. Med bygget har vi også forventninger om å bidra til å løfte byrommet og byen, sier ordfører og juryformann Harald Furre under juryens presentasjon av vinnerutkastene på Kilden tirsdag formiddag.

På Silokaia planlegges det nytt bygg for Sørlandets Kunstmuseum og Nicolai Tangen-samlingen, et kunstmuseum og et kulturkvartal. Det er ønskelig å samle kulturskolen, Ungdomskilden og et senter for ung teaterkunst i nærheten av Kilden, i tillegg til et kunstmuseum.

Oppdragsgiverne ønsket forslag som viser hvordan både siloen og området rundt kan omdannes fra havnefunksjoner til et område for kunst, kultur og næring.

– Noen vil kanskje savne de mest spektakulære forslagene blant vinnerne. Til det er det å si at det foreligger en rekke kriterier som skal oppfylles. De seks som er valgt ut oppfyller disse på en god måte, sa Furre.

Vinnerutkastene

De seks vinnerne av arkitektkonkurransens trinn 1 blir premiert med 175.000 kroner hver og får i tillegg muligheten til å videreutvikle sine utkast i konkurransens trinn 2. Etter juryens oppfatning har konkurransen fase 1 vært både spennende og vellykket.

– De innsendte utkastene har gitt en viktig og bred belysning på hvordan det nye kunstmuseet og kulturkvartalet på Silokaia kan utformes med utgangspunkt i kornsiloen fra 1934. Utkastene har gitt en bred forståelse av områdets muligheter og gir viktige innspill til hvordan den opprinnelige siloen og område rundt kan benyttes på en best mulig måte, sier juryen i en uttalelse.

Endelig vinner av konkurransen vil bli kåret desember 2016.

Her presenteres juryens uttalelser om de seks likestilte konkurranseutkastene som går videre til konkurransens fase 2:

Kunstsilo X

 Kunstsilo

Om Kunstsilo X sier juryen følgende:

Juryen er begeistret for det unike ikoniske potensialet ved ett enkelt grep; "glasskåret" - og feiringen av det skulpturelle uttrykket i interiør og i bybildet. Det vises stor respekt for den industrielle historien som identitetsskaper, som rendyrket form, i materialitet og som museumsopplevelse. Denne respekten kombineres med ny dramatikk i adkomst, skylobby og takterrasse. Siloens reduserte fotavtrykk skaper store begrensninger i museets generelle utstillingspotenisale, noe som utfordres i fase 2. Kanaltorget kan fungere bra og bør beholdes, men videreutvikles til neste fase.

Silosamling

Silosamling

Silosamling har laget et enkelt vellykket hierarki av gode offentlige rom mellom Kilden og Kanalbyen. Konseptet er enkelt og tiltalende. På en stillferdig og elegant måte, er siloens storslagne potensial og geometri videreutviklet. Utstillingsrommene er organisert og formet med en overbevisende veksling mellom rektangulære nøytrale utstillingsrom i et nytt påbygg og kraftfulle gedigne saler inne i eksisterende siloen. Forslaget har en topp etasje som etter juryens mening må omarbeides i neste fase.

Kulturakse

Kulturakse

Kulturakse etablerer et markant skår i siloen mellom den opprinnelige 1935 og 1938 tilføyelsen. Fire nye voluminøse bygnings-volum bindes sammen via overdekninger og broer. Utstillingen legges i sekvenser, hvor den besøkende skiftevis er i kunstrom og på broer med utsikt mod omgivelsene: Kilden, Kanalbyen, Odderøya samt Fjorden. Forslaget har et ønsket om å aktivere et indre forløp samtidig som går på bekostning av omliggende gaterom og byrom. Utvikling av attraktive og velfungerende byrom og plasser må gis en betydelig vekt inn i neste fase.

Dream

Dream

Forslaget Dream utmerker seg med sine særlige gode utstillingsrom. Prosjektet etablerer ikonografisk siloen i den opprinnelige 1935 varianten med et kammer-par fra 1939. Det etablerer en attraktiv plass i syd, ut mot Kanalbyen og kanalen. Utfordringer er gateløpet til Sjølystveien som er foreslått rettet ut samt at hotelltårn i bakkant opp mot Odderøya som fremstår for massivt.

Kultur-industrielt kompleks

Kultur-industrielt kompleks

Kultur-industrielt kompleks vinner juryens sympati på grunn av prosjektets stramme og kontrollerte ramme om en ny regulær bystruktur - et nytt porøst "kulturmaskineri " på havnefronten. Prosjektet oppleves sensitiv til konteksten, både i skalering og tekst, men samtidig selvrefererende og kjølig i uttrykket. Plassen har gode kvaliteter i forhold til dimensjonering, solforhold, åpenhet mot kanalen og bevegelsesmønster fungerer godt i grensesnittet mot Kanalbyen. Prosjektet har tatt konsekvensen av siloens begrensninger som utstillingsrom og sidestilt et kvadratisk museumstårn som møter et mer fleksibelt utstillingsbehov i en balansert masseoppbygging. Museumstårnet har en velkjent planløsning som kan fungere godt, men grad av repetisjon og bruk av toppetasjen utfordres i fase 2.

Sirkulasjonmønsteret gjennom museet skaper meget gode opplevelser med pauser, panoramautsikt, og siloens sterke tilstedeværelse.

Lysningen

 Lysningen

Prosjektet Lysningen har et tydelig nytt forspråk inspirert og speilvendt av siloens former. Dette er et potensial som kan bearbeides til et fullstendig prosjekt. Utstillingsrommene må revideres og prosjektet krever en kraftig omarbeiding med hensyn til sirkulasjon. Toppetasjen blir et ikon for bygget også i dette prosjektet.

I tillegg til å ha valgt disse seks finalistene har juryen kjøpt ytterligere tre utkast for 50.000 kroner hver for gode innspill til konkurransen:

Hedrende omtale

Ytterligere tre utkast får hedrende omtale, også for gode innspill til konkurransen

Juryens endelige rapport for disse valgene i fase 1 offentliggjøres i begynnelsen av september i forkant av konkurransens fase 2.

Les mer på prosjektets hjemmeside

Nettutstilling

Alle de 101 arkitektforslagene kan sees utstilt i Kilden. Du kan også se den i en nettutstilling. Se utstillingen på nett her.

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 28.06.2016 12:23
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?