Gå til hovedinnhold

Felles visjon for Kristiansand mot 2030

70 engasjerte deltakere fra akademia og næringsliv, kultur- og samfunnsaktører som ble invitert til workshop 11. januar i Rådhuskvartalet om en felles visjon for Kristiansand mot 2030.

70 deltakere

Kreativitet, engasjement og engergi i prosessen for en ny visjon for Kristiansand mot 2030. Reidar Fuglestad presenterte en av gruppenes forslag og ideer. Foto: Ragna Marie Henden

Det sydet av energi og latter og spenstige visjoner i Rådhuskvartalet da Kristiansand kommune inviterte til workshop i forbindelse med revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel; Kristiansand mot 2030. Mer om kommuneplanen finner du her.

- For å lykkes i å utvikle Kristiansand som by og region, er kommunen avhengig av samarbeid med sentrale aktører som ønsker det samme, sa ordfører Harald Furre i sin innledning. – En rekke aktører har gode visjoner for sine organisasjoner, bedrifter og institusjoner. Kan vi klar å lage en samlende visjon for hele byen så står vi sterkt både innad og ikke minst utad, understreket ordfører Furre. – Vi må ha en visjon som gir energi og retning. Og vi må legge lista høyt, dersom vi skal lykkes, poengterte Furre. -Skal vi lykkes i realisering av en visjon er vi også avhengig av forankring, eierskap og engasjement hos byens innbyggere. Derfor er denne prosessen viktig.

Visjonsforslag

Politikere, samfunnsaktører, fra akademia, kommunen, kultur- og næringsliv deltok engasjert i gruppearbeid på workshop om byens nye visjon mot 2030.

70 personer stilte opp med energi, ideer og visjoner for byen på workshopen jobbet i grupper med oppgaver som resulterte i en rekke korte og lange visjonsforslag.  

Kunnskapsbyen Kristiansand.  Den mest innovative kunnskapsbyen i Norge, innen barn, unge, kunst og kultur og integrering av ny teknologi. Den skapende byen. San Fransico på Sørlandet.  Kristiansand skal ta en posisjon som fyrtårn, og visjon som kompetent,  fleksibel og vågal. Eller ganske enkelt en visjon som "En god by å vokse opp i". Med en god by å vokse opp i, har menneskene der skapt den mest attraktive, rause og bærekraftige byen i Norden.

En annen gruppe satset  internasjonalt og brukte engelsk for å understreke dette i visjonen:  Kristiansand -  best på livskvalitet. Quality of life, Power of life, Co-creation, Creative Voice, og med glimt i øyet – «Always look at the bright site of life».

 - Fremst i bruken av ny teknologi, oppsummerte Dag Nordbø fra sin gruppe om felles visjon, og avsluttet humoristisk med «så data mine hender», inspirert av sin tidligere prestegjerning.

Flere nevnte også at Kristiansand pr i dag er i en meget god utvikling og driv. Vi er best på nyetablering i næringslivet. Best på boligmarkedet. Vi har Norges riviera. Vi har satsingen Barn i byen. Vi er en Kompetanseregion. Kanskje den sprekeste byen. Norges nest beste sykkelby. En populær Universitetsby. Gode karakterer i skolen. Best på e-helse og matsvinn. Og ikke minst en god kulturkommune.

Workshop 11. januar

William Fagerheim fra Mind the Gap loset 70 deltakere gjennom gruppearbeid i jakten på Kristiansands nye felles visjon mot 2030. Foto: Ragna Marie Henden

Kristiansand kommune inviterte 11. januar sentrale aktører innen akademia og næringsliv,  og kultur- og samfunnsliv til første workshop i arbeidet med å utvikle en visjon og en unik posisjon for byen mot 2030. En prosjektgruppe som ledes av Grete Sjøholt, rådgiver i by- og samfunnsenheten, hadde tilrettelagt det hele, med innleid fasilitator William Fagerheim fra Mind the Gap. Gruppearbeid med oppgaver var en sentral del av workshopen.

Før jul var det også en workshop med frivillige organisasjoner som ga innspill til visjon og kommuneplan.

Bystyret 20. september

Rådmann Tor Sommerseth presenterte planer og prosesser før endelig vedtak av ny felles visjon for Kristiansand i bystyret 20. september.

Bystyret i Kristiansand har besluttet at kommuneplanen skal revideres i to faser. Først revideres samfunnsdelen innen sommeren 2017. Deretter revideres arealdelen i tråd med samfunnsdelen.

1. februar fastetter bystyret endelig planprogram, med rammene for planarbeidet. Det samme som har vært på høring før jul.

 - Revisjonsarbeidet skal resultere i et kort og tydelig strategidokument på max 15 side, er målet avsluttet rådmannen i sitt innlegg. Visjonen skal vedtas endelig i Bystyremøte 20. september. Det er en revidert samfunnsdel til kommuneplanen. Frem til da vil det være en forankringsprosess og en spissing ev en endelig samlende visjon på bakgrunn av forslagene fra workshopen og andre innspill i prosessen. Vi vil invitere både politikere, innbyggere og ressurspersonene fra workshopen til involvering til en endelig formulert visjon, oppsummerer rådmann Tor Sommerseth om den videre prosessen.

Felles visjon og motivasjon for byen er viktig for å styrke Kristiansand, og for å få en befolkningsvekst som er nødvendig for fremtiden. Det er bred politisk enighet om å skape en by som er attraktiv for unge mennesker.

Sentrale tema i ny kommuneplan

Ordfører Harald Furre inviterte til workshop og utfordret til å skape en visjon som gir energi og retning innen en rekke samfunnsområder i Kristiansand.

  • Byvekst
  • God oppvekst for barn og unge
  • Sosialt bærekraftig samfunn der ingen står utenfor – tilhørighet
  • Klimavennlig og mer robust samfunnsutvikling – byen som en del av løsningen
  • Innovativt, konkurransedyktig og attraktivt næringsliv og by
  • Kunst- og kulturby
  • Organisasjonsutvikling, innovasjonskultur og regionutvikling

Synspunkt på workshopen

Reidar Fuglestad, daglig leder Dyreparken utvikling
- Dette var gøy og en bra prosess, og spennende å få bli med på, sier Reidar Fuglestad. – Det var en intens energi under workshopen, forteller Fuglestad som selv presenterte et gruppearbeidet med informasjon om mye humor og latter i gruppa.  – De ulike presentasjonene etter gruppearbeidet i workshopen ga Kristiansand kommune et godt utgangspunkt for videre arbeid. Det var en rød tråd gjennom det hele. Her ble det jobbet med sektoriell tenkning, større, bedre og helhetlige perspektiver for kommunen, oppsummerte Fuglestad.

Anita S. Dietrichson, direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, var godt fornøyd med kommunens prosess og kommunikasjon. - En virkelig god prosess som sikrer kvalitet, eierskap og involvering. Bak sitter Tom Egerhei, assisterende fylkesmann for Agder.

Anita S. Dietrichson, direktør Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
- Dette var veldig bra. En virkelig god prosess som sikrer kvalitet, eierskap og involvering. Det var mange gode innspill fra aktører som har visjoner som tilpasser seg dette.  Når kommunen bruker strategibegreper som er kjent for næringslivet, så er det lettere å delta og engasjere seg i prosessen, sier direktøren for Næringsforeningen, som er opptatt av at små og store bedrifter skal kjenne seg igjen i visjonen. - Det var en rød tråd i oppsummeringen og presentasjonene, som viser at vi må forsterke det vi er gode på. Jeg er imponert over kommunen og prosessen, måten å kommunisere på, og ikke minst tidsplanen hvor dette skal være klart i løpet av et halvt år, understreket Dietrichson.

Kirsten Bonnèn Rask, leder Sørnorsk Filmsenter
- I vår gruppe vår det ingen med felles interesser og noen som kjente hverandre fra før. Vi var vanvittig forskjellige i utgangspunktet. Jeg tenkte at dette går ikke bra. Men det resulterte i et meget overraskende og godt resultat, forteller Kirsten. - Vår presentasjon i gruppa ble til gjennom gode diskusjoner og fleksibilitet, og til slutt en overraskende ekstrem enighet, forteller Kirsten som stolt presenterte gruppas forslag til slutt.

Eli Skaranger, rådgiver administrasjonen UiA
- Dette var morsomt! Her var det gode diskusjoner. Vi har en styrke med å være gode på samarbeid her i byen, mener Skaranger. – Her er det fra før mye samhandling og samskaping. Dette kan nå virkelig videreutvikles i samarbeid i en by der det allerede skjer mye positivt.

Kontakt

Ordfører Harald Furre, mobil 982 81 890
Rådmann Tor Sommerseth, tlf   906 68 640
Prosjektleder Grete Sjøholt, mobil 982 87 902

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 12.01.2017 08:42
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?