Gå til hovedinnhold

Vis dovett og spar samfunnet for millioner

– I forbindelse med verdens toalettdag 19. november vil vi oppfordre folk til å vise dovett. Det vil si å bruke toalettet til kun tiss, bæsj og dopapir. Aldri Q-tips eller våtservietter! sier seksjonsleder for avløp i Kristiansand kommune, Torleif Jacobsen.

Verdens toalettdag 19. november

– Her er det Q-tips, matrester og platsemballasje, som samler seg på ristene i renseanlegget, viser Torleif Jacobsen, seksjonsleder avløp i Kristiansand kommune. Foto: Ragna Marie Henden

– Vi som jobber med avløp i Kristiansand kommune ser resultatene av dårlig dovett i ødelagte pumper, tette avløp og får økte kostnader med reparasjoner og vedlikehold. Vi bruker millioner av kroner hvert år på utgifter som vi mener vi kunne ha unngått dersom folk hadde vist bedre dovett, sier seksjonsleder for avløp Torleif Jacobsen. –Til syvende og sist betaler innbyggerne for disse utgiftene på vann- og avløpsregninga.

– Q-tips, og våtservietter som mange bruker ved bleieskift, skal ikke i toalettskåla, og er blant værstingene i systemet vårt. Noen kaster også vaskekluter i toalettet, som selvskapt skaper problemer og tetter igjen. Dersom alle skjerpet seg her kunne kanskje gebyrene reduseres på sikt, mener en engasjert seksjonsleder for avløp i Kristiansand kommune.

Mer om dovett.no

Mer matrester enn tidligere

Vi skyller ned mer matresteer enn tidligere. Det tetter rørene og gir grobunn for rotter. Her ser du noe av det som ristene i renseanlegget samler opp.

«Trenden» de siste årene er at folk skyller ned mer mat i vasken og toalettet. – Jeg vet ikke om det er fordi vi lager mer mat, og mer mat vi ikke bruker, og komposterer mindre rester. Men det gir konsekvenser med mer fett og avleiringer i avløpssystemet som er meget uheldig. Det tetter rørene, og gir grobunn for rottene. Matavfall skal i den brune dunken, i egen kompost eller leveres på gjenvinningsstasjon, presiserer Jacobsen.

– Vi merker også at folk bruker mer klær med kunstfibre, og kanskje vasker mer, da vi har økt avsetning på maskiner inne på renseanlegget som samler opp kunstfibre i avløpsvannet, forteller avdelingsleder for avløp i kommunen.

Mer om hvordan håndtere matrester http://fettvett.no/

Nytt anlegg renser biologisk

Torleif Jacobsen, prosjektleder for det nye renseanlegget på Odderøya, viser stolt fram et stort og skinnende anlegg.

Torleif Jacobsen er også prosjektleder for det nye renseanlegget på Odderøya som skal rense kloakken for Kristiansand og Vennesla kommuner. Her viser han stolt fram et stort og skinnende nytt anlegg og bedre renseprosesser.

Det nye anlegget har også en biologisk del, som gjør at vannet som til slutt sendes ut i byfjorden fra Odderøya blir enda renere enn i dag. Dette er en av de nye silene i det biologiske anlegget. Silen skal holde igjen små plastelementer som bakterier gror på. Bakteriene spiser organisk materiale i avløpsvannet.

– Vi har også her noe vi kaller Arkimedes skrue, en 2000 år gammel teknikk for å pumpe vann. Det er innløpspumpene for det nye renseanlegget, kalt opp etter oppfinneren Arkimedes. Disse pumpene "skrur" vannet opp og inn i renseanlegget. Vi er stolt over å ha fått disse i anlegget, sier Jacobsen.

- Vi har avdekket dårlig kvalitet på sveisearbeidet. Dette må gjøres på nytt flere steder før det nye anlegget kan tas i bruk. Vi kan ikke risikere lekkasjer, sier prosjektleder for det nye renseanlegget.

– Vi gleder oss til å ta anlegget i bruk, og håper vi snart kan få alt i orden, sier Jacobsen. – På grunn av dårlig sveisearbeid fra en leverandør er åpningen av det nye anlegget utsatt, foreløpig på ubestemt tid. Vi avventer nå de siste undersøkelsene som avdekker sveisekvaliteten. Når dette er avklart må vi sveise på nytt der kvaliteten er for dårlig før vi kan sette anlegget i sving.

– Vi får da samme kvalitet på anlegget som de har både i Stavanger og Bergen, så det er på tide at vi får dette på plass også her, sier Jacobsen, som synes jobben er spennende.  – Her er det mange utfordringer å jobbe med på en gang. Vi har også et stort etterslep på utskifting og vedlikehold av gammelt avløpsnett. Jeg liker mange utfordringer, da føler jeg virkelig at en får utrettet mye i jobben, og det er en god følelse, sier seksjonsleder for avløp og prosjektleder for nytt renseanlegg i Kristiansand kommune, Torleif Jacobsen.

Kontakt

Seksjonsleder avløp i Kristiansand kommune, Torleif Jacobsen, mobil 995 38 399

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 13.11.2017 15:12
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?