Gå til hovedinnhold

Vinneren av arkitektkonkurransen er kåret

«Navet» av arkitektfirmaet Helen & Hard AS vant arkitektkonkurransen for nytt kulturhistorisk museum på Odderøya.

Nytt museumsbygg

«Navet» av arkitektfirmaet Helen & Hard AS vant arkitektkonkurransen.
Vest-Agder-museet har sammen med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune avholdt arkitektkonkurranse for nytt kulturhistorisk museum på Odderøya. Totalt 51 arkitektkontorer søkte om prekvalifisering for å delta i konkurransen.

Fem av disse fikk muligheten til å tegne ut sine forslag, og 13. juni ble «Navet» av arkitektfirmaet Helen & Hard AS kåret til vinneren under et arrangement i Odderøya museumshavn.

Juryens begrunnelse

Juryen skriver i sin vurdering at konkurransen har vært vellykket og lærerik. Fem svært forskjellige konkurranseutkast på en krevende tomt har bidratt til å belyse hvor og hvordan et nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet på Odderøya i Kristiansand best kan plasseres og utformes.

Juryen har enstemmig gått inn for «Navet» av arkitektfirmaet Helen & Hard AS som vinner av konkurransen. Avgjørelsen ble basert på følgende punkter:

• Det er et spesielt godt landskapstilpasset prosjektet. Det innretter seg på tomten på en spesielt god måte som ikke konkurrerer med den eksisterende situasjonen, men som fremhever og tydeliggjør dem.

• Prosjektet har konkurransens beste plassering av museets hovedinngang som på en likeverdig måte henvender seg til både Nodeviga og Odderøyveien.

• Prosjektet aktiviserer havneplassen og knytter seg til det eksisterende aktivitetsbygget på en overbevisende måte.

• Prosjektet har en velfungerende museumsplan og logistikk for den vakre båthallen som museets hovedrom og omdreiningspunkt.

• Prosjektet har i tillegg et robust konsept som kan tåle endringer frem mot en realisering.

Formidler Kristiansands historie

Direktør i Vest-Agder-museet, John Olsen kan fortelle at han ser frem til å formidle Kristiansands historie med det nye bygget.

– Det valgte bygget vil gi museet de mulighetene vi i dag savner i forhold til å kunne vise utstillinger, både med utgangspunkt i egne samlinger og vandreutstillinger fra andre museer. Fleksible klasserom og verksteder gjør det mulig å styrke arbeidet overfor skolene. Vi håper også dette bygget kan bli et nytt møtepunkt for kulturhistoriske personer fra ulike miljøer.

– Til sist må det fremheves hvordan bygget binder sammen museumshavna og båtutstillingen på vann med båthallene inne i bygget. Med dette bygget vil vi endelig kunne formidle Kristiansands historie, som ikke minst er knyttet til havet og til sin sjømilitære strategiske plassering, på en god måte, sier direktør John Olsen.

Her kan du se flere bilder av bygget:

Forfatter: Tekst og foto: Inger Marie Pedersen/Vest-Agder-museet
Publisert: 13.06.2017 14:03
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?