Gå til hovedinnhold

Vil vurdere rutinene for plugging av Otra-ledningen

– Vi drøyer med å plugge ut slam av industriledningen i Otra lengst mulig frem mot badesesongen for nettopp å unngå å måtte gjøre operasjonen midt i badesesongen, sier driftsleder for ledningsnettet, Kjell Einar Liane i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune.

Beklager

Slik ser pluggen ut som sendes gjennom industiavløpsledningen i Otra. Foto: Uno Karlsen/Kristiansand kommuneDriftsleder Liane beklager sjenansen slammet fra industriledningen forårsaker. Han forklarer at ledningen med avløpsvann fra industri i Vennesla og Støleheia har dårlig gjennomstrømming og derfor kan gå tett og flyte opp i overflaten. Ledningen skal i utgangspunktet slippe gjennom minst 350 liter vann i sekundet og dermed være selvrensende. Nå passerer 150 liter og plugging (rensing) må derfor gjennomføres flere ganger. Liane sier det antakelig fortsatt ligger gammel tremasseslam fra Hunsfos fabrikkers selluloseproduksjon som kan ha samlet seg opp i svinger og motbakker oppover Otra.

Ingeniørvesenets avløpsavdeling har tatt prøver av slammet og venter resultat av disse om kort tid. Liane peker på strenge utslippstillatelser og ser det som lite sannsynlig at slammet representerer noen forurensningsfare. Slammet vil synke ned til bunnen og forsvinne etter hvert.

Vurderer rutinene

– Vi har pluggkjørt industriledningen i kun to og et halvt år, så vi i ingeniørvesenets avdeling for avløp ledning er i en læringsprosess. Vi overvåker kystområdene og slamsuger der vi oppdager ansamlinger i sjøen og langs fjæra. Vi setter også pris på at folk rapporterer inn funn slik at vi kan komme og få bort ansamlingene, sier Kjell Einar Liane som nå vil vurdere rutinene for dette arbeidet.

– Men det er viktig for oss å få fram at det er nettopp for å unngå plugging og mulig sjenanse i badesesongen at vi ventet helt til 27. mai med å starte pluggingen. Så kom godværet for fullt samtidig og pålandsvind. Vi var maks uheldige, sier Liane, som ikke kan garantere at plugging blir nødvendig også i badesesongen fremover.

– Vi har ikke mulighet til å inspisere ledningen. Den kan relativt fort få redusert gjennomstrømning og vi må aksjonere. Men vi lover å gjøre hva de kan for å unngå liknende tilfeller som i disse dager, sier driftsleder Kjell Einar Liane.

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 07.06.2016 12:20
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?