Gå til hovedinnhold

Vil nå mange på nett

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA) mener Kristiansand kommune møter brukerne godt på nett. De berømmer også tilbudet på radio.

- Viktig

Kristin Trane, rådgiver i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA). Foto: Roald Lund Fleiner/napha.noNAPHA-rådgiver Kristin Trane har sett på nettsidene til psykisk helse- og rustjenestene i 60 kommuner med utgangspunkt i tilbudet til mennesker med lette og moderate psykisk helse- og rusutfordringer.

- Gode nettsider er viktig fordi det er den første kontakten inn til en psykisk helse- og rustjeneste for mange mennesker, sier Trane til NAPHAs eget nettsted som var først til å ta temaet opp. 

16 av 60 nettsider karakteriseres som gode. Hun trekker spesielt frem nettsidene til Asker og Kristiansand som gode eksempler:

- Om jeg lette etter hjelp for psykiske utfordringer og kom inn på Kristiansand kommunes nettside, ville jeg kjenne at her er det profesjonell oppfølging.

Trane peker blant annet på nettsiden til Rask psykisk helsehjelp.

- Den gir god og konkret informasjon om hvilken hjelp jeg kan vente å få, både gjennom grupper og individuelle tilbud, sier Trane. 

Hun peker også på at en får tydelig informasjon om at en ikke trenger henvisning og at tilbudet er gratis.

- Kan gi bedre forståelse

- Bare ved å lese litt på siden og følge ulike lenker, kan man få en bedre forståelse av det man selv strever med. Det at jeg får opplyst et telefonnummer og kan komme raskt i direkte kontakt reduserer terskelen. Man får også tydelig informasjon om at man ikke trenger henvisning, og at tilbudet er gratis, sier Trane.

Hun mener lenkingen til filmer og klipp fra radiosendinger med en av psykologene er både innovativt og nyttig.

- Skal jeg peke på en mulig forbedring ville det å bli møtt av et bilde av de ansatte kanskje gjort det enda mer ufarlig å ta kontakt, sier hun.

- Tilgjengelige

Avdelingsleder for Rask psykisk helsehjelp, Hellen Ruthjersen, er glad for at NAPHA mener at nettsidene treffer.

- Ved å være gode på nett er vi med på å normalisere temaet psykisk helse, og viser at vi følger med og gjør oss tilgjengelige der folk er, sier Ruthjersen.

Avdelingen legger vekt på å være tydelige og profesjonelle i sin kommunikasjon, og de er bevisste på hvilke muligheter nettsidene gir til å nå ut til mange mennesker.

- Vi tror at terskelen for å få hjelp eller søke informasjon blir lavere. Samtidig får folk nyttig informasjon som kan hjelpe dem å forstå seg selv eller andre. De kan også kanskje forstå mer av hva de strever med før de tar kontakt med oss eller andre instanser, sier Ruthjersen.

Mye bra

NAPHA-rådgiver Kristin Trane gikk altså inn på 60 kommuners hovedsider og søkte på psykisk helse derfra. Hun tok utgangspunkt i at hun var en person som lette etter et tilbud til meg selv.

- Gjennom dette søket fant jeg at 16 av kommunene hadde nettsider hvor jeg opplevde å få skikkelig god informasjon, sier hun til NAPHAs nettsider.

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver 
913 53 690

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 12.04.2019 14:36
Sist endret: 12.04.2019 14:45

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?