Gå til hovedinnhold

Vil inkludere alle i fritidsaktiviteter

30 inviterte fra Kristiansand kommune og frivillige organisasjoner møttes for å finne gode løsninger for å inkludere alle barn i fritidsaktiviteter, uansett om barnas familier har god eller dårlig økonomi.

- Stor gevinst

Jørgen Skauge Koordinator for knutepunktet mot barnefattigdom i Kristiansand kommune, Kristin Kaldestad Urrang prosjektleder for verktøyet ALLEMED, og Gunhild Tobiassen prosjektutvikler for Kirkens Bymisjon i Kristiansand.Møtet fant sted i Rådhuskvartalet tirsdag formiddag. Koordinator for knutepunktet mot barnefattigdom i Kristiansand kommune, Jørgen Skauge, var svært fornøyd.

- I dag valgte vi å fokusere på kommunalt ansatte. Vi fikk bekreftet at det gjøres svært mye bra arbeid av ulike tjenester i kommunen, og vi fikk se at vi kan høste stor gevinst av å øke kjennskapen til hverandre og få mer samhandling, sier han.

Verktøy

Strukturert diskusjon og idémyldringPå workshopen ble verktøyet ALLEMED  brukt. ALLEMED brukes for å skape diskusjon og øke bevisstheten om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge. Det var spesielt fokus rettet mot å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter uavhengig av om de kommer fra familier med god eller dårlig økonomi.

Deltakerne kom fra kultursektoren, oppvekstsektoren og helse- og sosialsektoren. I tillegg var frivilligheten representert.

Tilhørighet og nettverk

Andel barn og unge i Norge som vokser opp i husholdninger med lavinntekt er økende. Framskrivning basert på statistikk fra SSB viser at andelen barn og unge i alderen 0-17 år som vokser i opp lavinntektshusholdninger trolig vil øke til 15 % frem mot 2029.

- Å delta i fritidsaktiviteter med jevnaldrende gir tilhørighet og nettverk. Det gir identitet og fellesskap. Å delta fast i en fritidsaktivitet hvor man trives, har det gøy og har det trygt er viktige besyttelsesfaktorer mot utenforskap. Derfor er det viktig at vi klarer å inkludere alle barn og unge, uavhengig av økonomi, i fritidsaktiviteter, sier Skauge.

- Jobbe sammen

Gunhild Tobiassen er prosjektutvikler for Kirkens Bymisjon i Kristiansand. Hun er klar på at samarbeid mellom alle som jobber mot fattigdom er nødvendig for å lykkes:

- Dette må vi klare sammen, og vi må utfylle hverandre. Det gir en stor effekt når vi som har så mange ulike roller får møtes og tenke sammen, sier Tobiassen.

Kristin Kaldestad Urrang som er prosjektleder for verktøyet ALLEMED, sier at det er gledelig at Kristiansand kommune velger å ta utfordringen og vil bli bedre selv om mye allerede blir gjort.

- Kristiansand kommune blir ofte fremsnakket på grunn av prosjektet «Nye mønstre – trygg oppvekst». Det er godt å se at de velger kontinuerlig utfordre seg selv for å bli bedre, sier Kaldestad Urrang.

Kontakt for media

Jørgen Skauge:
Koordinator for knutepunktet mot barnefattigdom i Kristiansand kommune
452 86 604

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 01.11.2018 11:42
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?