Gå til hovedinnhold

Vil bli best i Norge på matsvinn-reduksjon

Klimaalliansen, Klimapartnere, Avfall Sør, Framtiden i våre hender og Kristiansand kommune har startet et matsvinn-prosjekt med støtte fra Miljødirektoratet. Innbyggere, kommunale virksomheter og Sørlandet sykehus er målgruppene i første omgang.

Oppstart av matsvinn-prosjekt i Kristiansand

Bystyret ønsker at Kristiansand skal best i Norge på matsvinn-reduksjon. Vi er nå i gang med et prosjekt som en del av satsingen, sier prosjektgruppa som har hatt sitt første møte. Fv Arne Otto Iversen, Anne Berit Karlsen, Elisabeth Riise Jenssen, Solvor Stølevik, Kirsten Leidal, Einar Øslebye og Torstein Thorsen Ekern. Foto: Ragna Marie Henden

- Bystyret vedtok 14. desember 2016 at byen vår skal bli best i Norge på ikke å kaste mat, forteller Solvor B. Stølevik, klima- og miljørådgiver i Kristiansand kommune. – Vi har fått støtte fra Miljødirektoratet til å gjennomføre et matsvinn-prosjekt. Nå er prosjektet startet opp, og vi hadde nylig første møte i prosjektet for å redusere matsvinn i Kristiansand, forteller prosjektleder Stølevik. Matsvinn er mat som kastes som kunne vært spist.

- Samarbeidspartnere fra Klimaalliansen, Klimapartnere, Avfall Sør, Framtiden i våre hender ønsker å bidra, og er viktige kanaler og pådrivere, sier prosjektleder. – Å redusere matsvinn er et viktig klimatiltak. I tillegg er det også et prosjekt for å bidra til en mer rettferdig fordeling av jordas ressurser, er prosjektgruppa veldig enige om.

– Norsk matsvinn kan mette 800.000 mennesker. Globalt kan matsvinn brødfø alle verdens sultne barn, menn og kvinner hele tre ganger, forteller klima- og miljørådgiveren i kommunen.

Målgruppe innbyggere

- For å nå innbyggerne vil vi innføre bruk av «restematposer», eller såkalte «Goodie-bags» på serveringssteder. Det skal tilrettelegges for at folk skal ta med seg overskuddsmat hjem, forteller Stølevik.

- Posene vil også benyttes til informasjon for å motivere til mindre spill av mat hjemme. I tillegg vil vi inspirere og legge til rette for undervisning i skoler og barnehager, og det skal lages informasjonsmateriell.

- Et tiltak er også å rekruttere barnefamilier som skal kartlegge eget matsvinn og teste ut ulike tiltak i hjemmet for å redusere kasting av mat. De skal fungere som gjenkjennelige og motiverende ambassadører for andre familier, forteller prosjektgruppa. - Erfaringene skal deles i ulike kanaler, og også med andre kommuner som ønsker å starte tiltak på bakgrunn av våre erfaringer.

Fokus på omsorgssentrene

- I kommunens egne virksomheter vil vi ha ekstra fokus på bestillingsrutiner og håndtering av mat ved omsorgssentrene, forteller Stølevik. - Fokus er kartlegging og videre gjennomføre målrettede tiltak på bakgrunn av resultatene av kartleggingen.

Vil se på innkjøpsrutiner ved Sørlandet sykehus, SSHF

- Prosjektet har også som mål å se på innkjøpsrutinene ved Sørlandet sykehus SSHF, som er en stor institusjon med en omfattende omsetning av mat, sier prosjektgruppa. – Vi ønsker i samarbeid med Sørlandet sykehus å se på om strammere rutiner knyttet til innkjøp av mat vil kunne redusere matsvinn.

Støtte fra Miljødirektoratet

Kristiansand kommune har søkt Miljødirektoratets Klimasats midler til prosjektet, og fikk nylig innvilget kr 323.000, som er 50% av totalbudsjettet.

Prosjektet er startet opp august 2017, og hovedarbeidet vil foregå i om lag ett år, med forventet videreføring i mange år fremover.

Kontakt

Klima- og miljørådgiver Solvor Berntsen Stølevik, By- og samfunnsenheten, Kristiansand kommune
Mobil: 952 27 301  epost: solvor.stolevik@kristiansand.kommune.no 
Arne Otto Iversen, Klimaalliansen. E-post: arneotto@klimaalliansen.no. Tlf: 930 34 088  
Anne Berit Karlsen, Kjøkkenservice. E-post: Anne.Berit.Karlsen@kristiansand.kommune.no. Tlf: 95088843
Torstein Thorsen Ekern, Klimapartnere. E-post: Torstein.Thorsen.Ekern@austagderfk.no. Tlf: 90982959
Elisabeth Riise Jensen, Framtiden i våre hender. E-post: elisabeth@framtiden.no. Tlf: 99000713
Kirsten Leidal, Avfall sør. E-post: kirsten.leidal@avfallsor.no. Tlf: 90 76 73 30
Einar Øsleby, Grønt flagg. E-post: Einar.Oslebye@kristiansand.kommune.no. Tlf: 91881880.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 29.08.2017 11:27
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?