Gå til hovedinnhold

Vi trenger dine innspill

Hvor mener du at bredbåndstilbudet kan bli bedre i Kristiansand kommune? 

Søknad 

Kristiansand kommune ønsker dine innspill til områder med dårlig bredbåndstilbud. Fristen for innspill er 12. juli.

I år skal Kristiansand kommune sende søknader om statlig støtte til utbygging i områder med dårlig bredbåndstilbud. I den forbindelse er Kristiansand kommune interessert i å få dine innspill og forslag til områder.

Kriterier for områder

Planleggingen av utbyggingen gjelder i denne omgang områder der innbyggere og bedrifter skal få tilbud om grunnleggende godt bredbånd. For å realisere en eventuell utbygging må kommunen følge kriteriene for statlig medvirkning.

En av forutsetningene er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordningen skal gjelde for. En annen forutsetning er at alle interesserte parter skal få anledning til å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Kriterier for støtte

Det er de som har mindre enn 30 mbit/s som det kan gis støtte til og at de som har mindre enn 10 Mbit/s skal gis prioritet.

Lokale bidrag må utgjøre minst 25 prosent, og konstruktive innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging.

Frist for innspill

Alle som ønsker kan gi innspill, enten det er foreninger, bedrifter, enkeltpersoner osv.

Frist for innspill er 12. juli 2018. Innspillene sendes på e-post til: 

postmottak@kristiansand.kommune.no

Kunngjøring skjer kun på Kristiansand kommunes hjemmeside.

Om støtteordningen

Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden. Utbygginga planlegges i denne omgang i området Ytre Randesund.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) og fylkeskommunene som står bak ordningen med tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene.

Kontaktperson

Spørsmål rettes til programrådgiver for nye Kristiansand, Harald Karlsen på mobilnummer: 906 84 797

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 21.06.2018 15:23
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?