Gå til hovedinnhold

Verdenskonferanse til Agder i 2021

Verdens fremste kompetanse i bruk av utendørsterapi på feltet rus og psykisk helse kommer til Agder sommeren 2021. Verdenskonferansen vil bety mye både for fagfolk, brukere og landsdelen, mener arrangørene.

Utendørsterapi

I utendørsterapi flyttes oppfølgingen ut. Deltakerne i årets Camp konferanse på Bragdøya er opptatt av å bruke utendørsterapi best mulig. Foto; Aleksander Dørum.

Utendørsterapi tilbys gjerne til mennesker som er i oppfølging og eller i behandling innen psykisk helse og rus. Fellestrekket er at oppfølgingen flyttes fra et innemiljø og ut i naturen hvor det skapes nye muligheter for bedring.

- Vi ønsker å sette fokus på at naturen er en ressurs som behandlingsvirkemiddel og virkemiddel for god folkehelse, sier Gunnar Oland Åsen, leder for Abup Akuttambulant enhet, Kristiansand, Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus HF. 

Camp conferanse

Oland Åsen er sentral både i den kommende verdenskonferansen som har fått navnet «9IATC» og i den etablerte Camp-konferansen på Bragdøya som finner sted nå 21. til 23. mai. Verdenskonferansen har global rekkevidde og arrangeres hvert tredje år. Camp-konferansen er en årlig skandinavisk konferanse der alle foredrag og temaer er knyttet opp til natur og psykisk helse.

Målet med konferansene er å inspirere og dele erfaringer og kunnskap fra kommuner, helseforetak, frivillige organisasjoner og andre nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

Janne Rommetveit og Gunnar Oland Åsen

Camp-konferansen på Bragdøya er grunnen til at den langt større verdenskonferansen «The 9th International Adventure Therapy Conference 9IATC» om drøye to år altså finner sted flere steder i Agder.

Janne Rommetveit er psykiatrisk sykepleier i Kristiansand kommune. Hun mener det er blitt større aksept for psykisk helsearbeid utendørs i de kommunale tjenestene.

- Mange lever fjernt fra det naturlige naturen, og det fører til mye uhelse. Bruk av naturen gir bedre helse. Når folk har vært ute i naturen og møtt og mestret en utfordring, så kan det bli lettere å møte utfordringer i hverdagen, sier Rommetveit.

- Vi får alle de beste folkene her til oss. Vi får hentet masse kunnskap til beste for våre brukere og ansatte, og vi får delt av alt det vi kan, sier Leif Roar Kalleberg, avdelingsleder i Oppfølgingstjenester rus og psykisk helse i Kristiansand kommune. 

Arrangørene

Arrangørene for både Camp-konferansen og verdenskonferansen er Energiverket aktivitetshus i Kristiansand kommune, Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus HF.

Kirkens bymisjon, DNT sør og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse (NAPHA) er viktige samarbeidspartnere til konferansen på Bragdøya.

Under den 8. verdenskonferansen i Sydney i Australia sommeren 2018 ble det offentliggjort at Norge ble destinasjon for den neste konferanse i rekken.

- Planleggingen er godt i gang og temaet for 9IATC er «journeying together» som reflekterer at fagfeltet internasjonalt er i endring, sier Leif Roar Kalleberg.

Flytter seg

Første del av konferansen finner sted i Kristiansand og tett på skjærgården, før den tar veien gjennom Setesdal og avsluttes i høyfjellsterrenget på Hovden.

Konferansen inneholder et internasjonale workshops med et tydelig fokus på bærekraft og miljø. Verdenskonferansen arrangeres i et nært samarbeid mellom Adventure Therapy International Committee, hvor 30 nasjoner er representert, og en rekke aktører lokalt og nasjonalt i Agder.

Fylkesmannen i Agder, Vest-Agder fylkeskommune,  Setesdal regionråd, Sørlandets kompetansefond, Midt-Agder Friluftsråd, Universitetet i Agder, DNT , Kirkens Bymisjon og N-BUP (Norsk forening for barn og unges psykiske helse) deltar i planleggingsarbeidet som allerede er i full gang.

Kontakt for media

Avdelingsleder Oppfølgingstjenester rus og psykisk helse i Kristiansand kommune
Leif Roar Kalleberg
Mobil: 901 95 290 

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 22.05.2019 15:14
Sist endret: 22.05.2019 15:14

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?