Gå til hovedinnhold

Verdensdagen for psykisk helse

Ungdomstjenesten i Kristiansand kommune markerer Verdensdagen for psykisk helse. Sammen med gode gjester lager de liv ved en stand i Markensgate og deler ut boller, kakao og informasjon.

Deler ut boller og info

Kristin Sanne, Grete Mykstu Schulze, Mamona Mumtaz Trondsen og Aida Krpo i Ungdomstjenesten i Kristiansand kommune

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal markeringsdag den 10.oktober hvert år. Den markeres i over 150 land med ulike arrangementer. I Norge er dagen den største kampanjen rundt temaet psykisk helse.

Avdelingsleder for Ungdomstjenesten i Kristiansand kommune  Aida Krpo, sier det er viktig å markere dagen.

- Det å ha bevissthet og åpenhet rundt et tema som berører så mange er viktig. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse, sier hun.

Visjonen for Ungdomstjenesten er «vi hjelper ungdom». Ungdomstjenesten har en ressursorientert tilnærming til ungdommen, og har tro på at det alltid er potensial for endring til det bedre. Tjenesten har en filosofi og en holdning blant ansatte som fremmer muligheter, og fremmer tro på at mennesker kan leve meningsfulle liv.

Innsatsområder

Kommunens Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2015 - 2019 peker på flere innsatsområder. Et av innsatsområdene er forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Psykiske lidelser skal fanges opp tidligst mulig og effektive tiltak skal settes i verk.

- Kommunen må sørge for at befolkningen har lett tilgang til nødvendig informasjon om hjelpetilbud og hvor en kan henvende seg med psykiske problemer. Hjelpetilbudet må være kjent for det samlede tjenesteapparatet i kommunene, spesialisthelsetjenesten, og aller viktigst, brukeren, sier Krpo.

Krpo peker på at Ungdomstjenesten har et velfungerende lavterskeltilbud som gjør at det er lett å komme i kontakt med oss. Alle saker håndteres, og målet er å komme tidligst mulig inn og gripe fatt i utfordringen den unge står i.

- Et viktig mål med informasjonsspredningen er å bidra til økt åpenhet, mer kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser og å motvirke tabuer og fordommer. Markering av Verdensdagen for psykisk helse er et eksempel på et slikt tiltak, seir Krpo.

Vil være synlige

Verdensdagen markeres med ulike aktiviteter, arrangementer og stands som sammen fremmer budskapet for årets aksjon: «Noe å glede seg over». Informasjon over de ulike aktiviteter finnes på verdensdagen.no

- Ungdomstjenesten skal markere dagen med å være synlige i hjertet av Kristiansand! Kom og hils på oss i markens denne dagen, sier Krpo.

Kontakt for media

Kommunikasjonsrådgiver
Børge Røssaak Nilsen
91353690

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 10.10.2017 13:33
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?