Gå til hovedinnhold

Vennskapsbysamarbeid mot avslutning

Kommunalutvalget vedtok tirsdag 12. februar å anbefale at Kristiansand kommune avslutter det nordiske vennskapsbysamarbeidet med Trollhättan, Kerava og Reykjanesbær.

Siden etterkrigsårene

Kristiansand kommune har vært vennskapsby med Hjørring, Kerava, Reykjanesbær og Trollhättan side etterkrigsårene. Nå går det nordiske samarbeidet mot slutten. Kristiansand satser på mer strategiske forbindelser - noe som allerede er i gang med Hjørring. Illustrasjon: Svein Tybakken

Vennskapsbysamarbeidet, som ble startet i etterkrigsårene, har vært oppe til vurdering flere ganger. Bakgrunnen for ønsket om å avslutte samarbeidet, er at Kristiansand kommune nå legger mer vekt på strategiske forbindelser for å støtte opp om næringsliv og akademia. Byene som har vært med i det nordiske vennskapsbysamarbeidet er Kerava i Finland, Trollhättan i Sverige, Reykjanesbær i Island og Hjørring i Danmark. Studieturer til vennskapsbyene har vært populært opp gjennom årene og gjestfriheten har vært stor. Idrettsetaten har hvert år deltatt med en rekke ungdommer på nordiske idrettsleker – en utveksling politikerne ønsker skal fortsette.

Hjørring trakk seg

I rådmannens saksfremstillingen pekes det på at kommunens nærmeste og største av vennskapsbyene, Hjørring, trakk seg fra det nordiske samarbeidet i 2015. Rådmannen skriver også blant annet at «det også har skjedd en stor endring når det gjelder innbyggernes reisevaner og kontakt med utlandet. Vi har fått en stor vekst av innvandrere fra mange land. Bare i Kristiansand er 160 nasjoner representert. I takt med velstandsøkning og teknologisk utvikling, reiser nå folk hvor de vil og knytter kontakter mer ut fra egne interesser.»

Skal vurdere ny strategi

Kristiansand kommune er med i en rekke internasjonale nettverk og organisasjoner som vil bli gjenstand for ny vurdering i løpet av 2019 i forbindelse med etableringen av en ny kommune sammen med Søgne og Songdalen.

«Det er nå behov for å utvikle en ny strategi som avklarer formål, retning, innhold og aktuelle samarbeidsformer. Arbeidet med en ny strategi vil påbegynnes i 2019, men ikke avsluttes før i 2020 og skal godkjennes av nytt bystyre», skriver rådmannen i saksfremlegget.

Bystyret behandler

Bystyret skal behandle saken i sitt møte onsdag 27. februar. Kommunalutvalgets enstemmige innstilling er følgende: «Kristiansand trekker seg fra vennskapsbysamarbeidet med Trollhättan, Kerava og Reykjanesbær. Idrettsetaten oppfordres til å fortsette utvekslingen.»

Se sak i Politisk Agenda

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 12.02.2019 15:12
Sist endret: 13.02.2019 07:52

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?