Gå til hovedinnhold

Veldreven og effektiv kommune

– ASSS-rapporten for 2016 viser at vi har styrket vår posisjon som en veldreven og effektiv kommune, sier rådmann Tor Sommerseth. Det er bare Drammen som fremstår som mer effektiv enn Kristiansand kommune.

Styrket posisjon

Rådmann Tor Sommerseth er fornøyd med Kristiansand kommunes utvikling i ASSS rapporten som veldrevet og effektiv kommune. Foto: Ragna Marie Henden

– Sammenligner vi årets ASSS-rapport med 2016-tallene og tallene fra 2015, så har vi styrket vår posisjon innen produksjon og effektivitet på flere områder. Vi har en høy effektiv produksjon spesielt innen pleie og omsorg og barnevern. Her ligger vi godt over gjennomsnittet for ASSS-kommuner. Vi har selvsagt forbedringsområder, noe som rapporten også viser, men vi er inne i en god retning på de fleste tjenesteområdene, forteller rådmann Sommerseth.

Forbedret resultater

Resultater for ASSS-rapporten vil bli presentert for formannskapet 1. november av økonomidirektør Terje Fjellvang. Rapporten tar for seg tjenesteområdene grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie – og omsorgstjenester, sosiale tjenester, byggesak og eiendomsforvaltning. I tillegg også egne tall på regnskapsanalyser.

– Tallene for Grunnskolen er forbedret fra 2015 til 2016. Indikatoren her er blant annet nasjonale prøver. Vi er godt fornøyd med at rapporten viser at vi går i riktig retning, og jobber for å bli enda bedre. Vi har forbedringspotensial innen skole, barnehage og sosialtjenester, men forbedrede resultater fra 2015 til 2016 på blant annet skole viser at vi jobber riktig for å bli bedre, oppsummerer rådmannen.

Økt driftsresultat

– Også regnskapsanalysene i ASSS, hvor kommunen vurderes som et konsern, er av stor interesse. Her får vi regnskaps- og finansanalyser basert på kommuneregnskap og konsernregnskap. Kristiansand kommune har høy gjeld i forhold til andre kommuner. Dette har vi også tatt tak i, og gjelda er nå noe redusert fra 2013. Vi ligger også høyere på eiendomsbeskatning enn andre kommuner. Kommunens økonomiske handlingsrom er styrket fra 2015 til 2016 (som følge av sterkere skattevekst enn forutsatt). Netto driftsresultat er økt fra 2,4 % i 2015 til 4,9 % i 2016, sier økonomidirektør Terje Fjellvang.

Erfaringsarena for 10 kommuner

– Noe av det viktigste med ASSS-arbeidet og rapporten er fagnettverkene hvor de 10 kommunene utveksler analyser og erfaringer i hvordan en løser ulike oppgaver. Det gjøres dypdykk i løsninger og erfaringsutveksling, sier rådmannen.

- Jeg ser på ASSS som et av de viktigste styringsverktøyene vi har. Fra starten og fram til i dag har kvaliteten på data, indikatorer og rapporteringer utviklet seg meget bra. Det har vært et krevende arbeid, men en viktig arena for læring for å utvikle kommunen som en effektiv tjenesteprodusent for innbyggerne, sier rådmannen. - Noe av hensikten med produksjons - og effektivitetsindikatorene er at vi kan jobbe systematisk med forbedringer.

- Konkurransemomentet i samarbeidet inspirerer også, smiler rådmann Tor Sommerseth, og legger ikke skjul på at han har ambisjoner og «bli best i klassen» blant de 10 største kommunene i landet.

Skårer godt på kommunebarometeret

Resultatene i ASSS er i stor grad sammenfallende med rangeringen som Kommunal Rapport gjør gjennom Kommunebarometeret der Kristiansand kommune samlet sett er rangert som nr. 35 av 428 kommuner. Bare Bærum av kommunene i ASSS nettverket kommer bedre ut.

ASSS

ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Nettverket består av de ti største kommunene: Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Det er KS som en faglig samarbeidspartner, og den som utarbeider rapportene.

ASSS-rapport 2017

Kontaktperson for media

Økonomidirektør Terje Fjellvang, mob: 905 35 852

Forfatter: Marte Krogstad/Ragna Marie Henden
Publisert: 16.10.2017 10:27
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?