Veiledningskurs for foresatte

Familiens hus Vest og Øst inviterer foresatte til 2-åringer til gratis veiledningskurs etter ICDP-metoden. Kurset går over seks ganger. Oppstart Vågsbygd tirsdag 6. februar, og oppstart Strømme tirsdag 13. februar.

Godt samspill

Familiens hus Vest og Øst arrangerer nå kurs for foresatte med 2-åringer. Kurset tar utgangspunkt i International Child Development Program (ICDP) som er en metode for å skape et godt samspill mellom foresatte og barnet.Åse Gunn Røsstad.

– ICDP er et enkelt, forbyggende og helsefremmede program med hovedmål å skape et godt samspill mellom foresatt og barn. På kurset tar vi tak i det som allerede er bra i samspillet og bygger videre på det. I løpet av kursperioden skal vi gå gjennom tre ulike dialoger som omhandler følelser, meningsskaping og grensesetting. Ved å skape en bevisstgjøring fremmer det også en refleksjon rundt hva en kan gjøre enda bedre eller annerledes slik at man kan bruke det i praksis, sier ICDP-koordinator og helsesøster ved Familiens hus Vest, Åse Gunn Røsstad.

Påmelding

Kurset foregår på norsk, og er foreløpig et tilbud til foresatte til 2-åringer i Vest og Øst. Bor du i Sentrum er du likevel velkommen til å melde deg på. Kurset er gratis og arrangeres hver tirsdag fra klokken 17.30-19.30 på Familiens hus Vest. Oppstart er 6. februar.

På Familiens hus øst arrangeres kurset hver tirsdag fra kl. 19.00-21.00. Oppstart 13.februar.

Påmelding til kurset og andre henvendelser fås ved å ta kontakt med Familiens hus Vest på telefon 38 07 58 00 eller Familiens hus Øst på telefon 38 07 59 80.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 31.01.2018 10:04
Sist endret: 31.01.2018 10:59