Veiledningskurs for foresatte

I høst inviterer Familiens hus Øst-, Vest, Sentrum og Lund foresatte til 2-åringer til gratis veiledningskurs etter ICDP-metoden. Kurset går over seks ganger.

Godt samspill

Familiens hus Øst-, Vest, Sentrum og Lund arrangerer nå kurs for foresatte med 2-åringer. Kurset tar utgangspunkt i International Child Development Program (ICDP) som er en metode for å skape et godt samspill mellom foresatte og barnet.Åse Gunn Røsstad.

– ICDP er et enkelt, forbyggende og helsefremmede program med hovedmål å skape et godt samspill mellom foresatt og barn. På kurset tar vi tak i det som allerede er bra i samspillet og bygger videre på det. I løpet av kursperioden skal vi gå gjennom tre ulike dialoger som omhandler følelser, meningsskaping og grensesetting. Ved å skape en bevisstgjøring fremmer det også en refleksjon rundt hva en kan gjøre enda bedre eller annerledes slik at man kan bruke det i praksis, sier ICDP-koordinator og helsesøster ved Familiens hus Vest, Åse Gunn Røsstad.

Påmelding

Kurset foregår på norsk, og er et tilbud til foresatte til 2-åringer. Kurset er gratis.

Familiens hus Øst holder til i Randesund på Strømme senter og arrangeres kurs hver tirsdag fra klokken 19.00. Oppstart 25. september.

Familiens hus Vest holder til i Vågsbygd og arrangeres kurs hver tirsdag fra klokken 19.00. Oppstart 09. oktober.

Familiens hus Sentrum og Lund holder til i Aquarama og arrangerer kurs hver mandag fra klokken 19.00. OBS! Ny dato for oppstart er 05. november.

Påmelding til kurset og andre henvendelser fås ved å ta kontakt med:

Familiens hus Øst på telefon: 38 07 59 80
Familiens hus Vest på telefon: 38 07 58 00
Familiens hus Sentrum og Lund på telefon: 38 10 76 50

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 12.09.2018 09:40
Sist endret: 28.09.2018 09:11