Gå til hovedinnhold

Veileder mot vold i nære relasjoner på fem språk

- Vi har nå fått oversatt «Veileder mot vold i nære relasjoner» til engelsk, somali, tigrinja og arabisk, og trykte hefter kan hentes i Servicetorvet, sier kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne M. B. Nilsen.

Oversatt til fire språk

Oppvektsdirektør Svein Ove Ueland og kriminaltetsforebyggende koordinator Johane M. B. Nilsen distribuerer nå heftene "Veileder mot vold i nære relasjoner" på fem språk. Heftene kan nå hentes her i Servicetorvet i Rådhuskvartalet. Foto: Ragna Marie Henden

– Vi har en rekke nasjonaliteter og språk i kommunen, og har valgt å oversette og trykke opp veilederen på fire språk i tillegg til norsk. Disse kan nå hentes i Servicetorvet i Rådhuskvartalet, og også leses og lastes ned her, forteller Johanne Marie Benitez Nilsen, som håper veilederen vil gi gode råd for mennesker i kommunen som ser tegn til vold hos andre, og som selv er utsatt for ulike typer vold.

Distribueres i skoler og barnehager

– Vold i nære relasjoner rammer kvinner og menn i alle aldre, og ikke minst barn er utsatt for vold og vitne til vold. Som oppvekstdirektør er jeg opptatt av at de 6 % av barna som opplever grov vold i Kristiansand kan få beskyttelse og hjelp, sier Svein Ove Ueland. 

– Heftene om vold i nære relasjoner er presentert på ledermøter i skoler og barnehager, og blir nå spredt til alle helsestasjoner og distribuert på skoler og i barnehager. Veilederne skal være til hjelp for personalet, og tilgjengelig for foreldre, for å sikre innsats så tidlig som mulig for flest mulig som utsettes for vold, sier oppvekstdirektøren.

Veileder mot vold i nære relasjoner

«Veileder for avdekking og håndtering av vold i nære relasjoner» ble vedtatt av bystyret i desember 2016. Den omfatter vold i nære relasjoner med særskilt fokus på vold i parforhold, vold mot barn, vold mot eldre, vold mot mennesker med funksjonsnedsettelser og æresrelatert vold.

– Veilederen bygger videre på et prosjekt Kristiansand kommune har hatt med fokus på å ta vold i nære relasjoner på alvor og samhandle med bakgrunn i denne på tvers av fagområder. Denne veilederen gir en kort innføring i hva vold er. Den beskriver også mulige første steg ved mistanke om, eller avdekking av vold, forteller Nilsen.

Veileder på norsk

Veileder på engelsk

Veileder på somali

Veileder på tigrinja

Veileder på arabisk

Kontakt

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen, mobil 952 35 820.
Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland, mobil 908 41 127

Kriminalitetsforebyggende arbeid i Kristiansand

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 06.04.2018 10:51
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?