Gå til hovedinnhold

Veileder mot ekstremisme

Kristiansand kommune har laget en veileder for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Verktøy

Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen i Kristiansand kommune har vært med på å lage veilederen. (Foto: Svein Tybakken)

– Veilederen er først og fremst ment som et nyttig verktøy for de som jobber tett med barn, unge og voksne i for eksempel skoler, barnehager, fritidsklubber, barnevernet og NAV. Men den kan også brukes av for eksempel familie, venner, kolleger og menigheter som er bekymret over tegn på radikalisering, sier Johanne Marie Benitez Nilsen.

Samarbeid

Hun er kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune. Hun har vært med på å lage veilederen sammen med Agder politidistrikt, Vest-Agder fylkeskommune, Politiets sikkerhetstjeneste, NAV, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Stiftelsen Arkivet, Forum for tro og livssyn, Kirkens Ungdomsprosjekt, Muslimsk union i Agder, Al-Rahma Islamic Center og Esterstiftelsen.

Veilederen gir blant annet råd om mulige bekymringstegn, risikofaktorer, hva man kan gjøre for å forhindre en negativ utvikling og hvem som kan kontaktes.

Det var formannskapet som i desember 2014 ba om at kommunen laget en veileder for å fange opp radikalisering på et tidlig tidspunkt. Samtidig ble Kristiansand og 22 andre kommunen utfordret av statsministeren om å ta lokale grep i forebyggingsarbeidet.

Et enstemmig formannskap ga 4. mars 2015 sin tilslutning til veilederen.

Statssekretæren

Den ble presentert for statssekretær Laila Bokhari ved statsministerens kontor da hun besøkte Kristiansand 11. og 12. mars. Første dag møtte hun kommuneledelsen, politiet og deltok på et dialogmøte i moskeen. Dagen etter var hun hovedforedragsholder på et åpent møte i foajeen på Kilden. Temaet var «radikalisering – angår det oss»?

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 07.04.2015 13:42
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?