Gå til hovedinnhold

Vårt viktigste kulturminne

Innbyggere og politikere inviteres til åpnet møte om Kristiansands byplan tirsdag 14. mars kl. 18.00 i bystyresalen. Temaet er renessansebyen og utfordringer for utviklingen i lys av byplanen.

-Vårt bidrag til kulturarven

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe i Kristiansand kommune oppfordrer politikere, byråkrater og innbyggere til å bli med på møtet. På spørsmålet om hvorfor det er viktig at de deltar har han svaret klart:Kulturdirektør Stein Tore Sorthe

– I internasjonal målestokk er byplanen det desidert viktigste kulturminnet vi har, og er vårt mest betydningsfulle bidrag til kulturarven. Kulturminner tas best vare på ved å brukes, men det kan selvfølgelig være utfordrende å ha en 375-år gammel byplan som utgangspunkt for utviklingen av sentrum i Kristiansand i 2020-årene. Derfor er det viktig at politikerne har med seg flere dimensjoner og perspektiver i arbeidet med å vedta reguleringsplaner. Renessansebyen Kristiansand er verdifull, og det er også viktig at innbyggerne er klar over dette.

– All honnør til Byselskabet for å sette dette på dagsorden og invitere til offentlig samtale om temaet. Jeg håper mange politikere og innbyggere vil delta slik at vi kan utveksle meninger og synspunkter etter innledningsforedragene, sier kulturdirektøren.

Program

Møtet holdes i bystyresalen tirsdag 14. mars klokken 18.00 i regi av Christianssands Byselskab.

Historiker Jan Henrik Munksgaard vil foredra om renessansebyen og de utfordringene byplanen har betydd og må bety for videre utvikling av byen vår.

Leder av By- og miljøutvalget i Kristiansand, Stian Storbukaas (FrP), vil holde et innlegg om hva som er de politiske utfordringene rundt framtidig utvikling av Kong Christians by.

Arrangementet er åpent for alle, og det vil bli enkel servering.

Medarrangør er Fortidsminneforeningens fylkes- og lokallag.

Velkommen.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 10.03.2017 08:47
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?