Gå til hovedinnhold

Utvikling av miljøgate i Skippergata

Nærmere 40 engasjerte gårdeiere og butikkeiere møtte opp da Kristiansand kommune inviterte til informasjonsmøte for å følge opp tiltak i gatebruksplanen for Skippergata/Kirkegata.

Informasjonsmøte 27. februar

Avdelingsleder Gro Kathrine Solaas i vei- og prosjektavdelingen ønsker tilbakemeldinger og forslag til miljøtiltak når gateparkeringen fjernes i Skippergata/Kirkegata. Foto: Ragna Marie Henden

– Vi ønsker å tilrettelegge for et godt gatemiljø i Skippergata og Kirkegata når gateparkeringen fjernes, og vi frigjør plass til syklistene. For Skippergata fra Kirkegata til Gyldengården, viser gatebruksplanen mulig gågate med kjøring forbudt og begrenset varelevering, forteller avdelingsleder Gro Kathrine Solaas, som informerte om ulike alternativer for bilkjøring, sykkelvei og stenging av veier på informasjonsmøte i Rådhuskvartalet 27. februar.

Avdelingsleder Solaas ba om tilbakemeldinger og ønsker på hva som kan fungere best for de som driver næringsvirksomhet i gatene.

– I prosessen for å finne de beste løsningene har kommunen blant annet testet ut å stenge Skippergata mellom Festningsgata og Kirkegata helt for å lage gågate. Det fungerte ikke optimalt, så nå ønsker vi å teste ut enveiskjøring av Skippergata mellom Kirkegata og nedkjørselen til Gyldengården, og vil gjenre ha tilbakemeldinger før vi eventuelt lander på et tiltak til sommeren, sier Solaas.

Grønne forslag fra parksjefen

Parksjef Aase M. Hørsdal presenterte en rekke skisser og forslag hentet fra inn- og utland som ideer for å skape et grønt og attraktivt gatemiljø i Skippergata/Kirkegata.

Parksjef Aase M. Hørsdal presenterte en rekke ideer og forslag til løsninger for å skape et grønt og attraktivt gatemiljø. Parksjefen viste blant annet skisser med moduler for benker og plattinger i gata, med trær og krukker.

Tilbakemeldingene fra deltakerne på møtet var ros til kommunen for å gjøre noe med gatemiljøet, lage grønne lunger og en fin miljøgate i Skippergata. Selvsagt var det ulike synspunkter og meninger på forslagene, men alle var fornøyde med kommunens initiativ, og ønsker å melde tilbake på skissene. Kvadraturforeningen, Gårdeierforeningen og Skippergatas interessegruppe vil på vegne av sine medlemmer samlet gi hver sine tilbakemeldinger til kommunen.

Tilbakemelding

Nærmere 40 engasjerte gårdeiere og butikkeiere møtte opp da Kristiansand kommune inviterte til informasjonsmøte for å tilrettelegge for et godt gatemiljø i Skippergata/Kirkegata.

Tilbakemeldinger kan gis innen mandag 11. mars på skissene.

– Her må det også presiseres at det er skisser og ikke endelige planer vi ønsker synsounkter på. Dette er ikke en formell høring, sier parksjef Hørsdal, som synes det er viktig med god kommunikasjon med driverne i gata for å få fram de beste løsningene. Det er også kort frist nå for å få til miljøtiltak før sommeren.

Videre i prosessen blir en rekke grupper kontaktet, som Rådet for funksjonshemmede, syklistenes landsforbund, ungdomsrådet og vareleveringsbransjen. 

– På bakgrunn av tilbakemeldinger og en prøveordning vil vi så ha en planprosess, og sannsynligvis vil det bli utarbeidet en reguleringsplan for gatene, sier Solaas.

Presentasjoner

Presentasjon fra Gro K. Solaas

Presentasjon fra Aase M. Hørsdal

Skisse 1 Skippergata 

Skisse 2 Skippergata 

Skisse 3 Skippergata 

Skisse 4 Skippergata 

Skisse 5 Skippergata 

Skisse 6 Skippergata 

Om politiske vedtak gatebruksplanen

Kontakt

Parksjef Aase M. Hørsdal, epost: aase.horsdal@kristiansand.kommune.no  mobil: 952 16 186
Avdelingsleder Gro Kathrine Solaas, vei- og prosjektavdelingen, ingeniørvesenet, epost: gro.k.solaas@kristiansand.kommune.no, mobil: 415 35 094

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 05.03.2019 11:21
Sist endret: 06.03.2019 15:55

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?