Gå til hovedinnhold

Utvalgt som Kulturbarn-kommune

Kristiansand kommune har blitt valgt ut som en av seks Kulturbarn-kommuner i Norge. Prosjektperioden varer fra 2019-2020 og formålet er å styrke kunst og kultur til de yngste barna i kommunen.

Kulturbarn-kommune

Kristiansand har blitt valgt ut som en av seks Kulturbarn-kommuner som skal styrke kunst og kultur til de yngste barna i kommunen. Foto: Siri Sødahl

Kulturtanken, Norske kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringen (KKS) samarbeider om det nasjonale prosjektet «Kulturbarn 0-8 år». I den forbindelse søkte de etter kommuner som ville bli med i prosjektet om å bli Kulturbarn-kommuner. Utlysningen kom i desember 2018 med søknadsfrist 13. februar.

Hele 42 kommuner søkte, og seks kommuner ble valgt ut, deriblant Kristiansand kommune.

Følgende kommuner ble valgt ut som Kulturbarn-kommuner 2019-2020:
• Fredrikstad kommune, Østfold
• Fjell kommune, Hordaland (kommunesammenslåing med Sund, Øygarden og Fjell fra 01.01.2020)
• Førde – Nausdal- Gaular og Jølster kommuner, Sogn og Fjordane (Sunnfjord kommune fra 01.01.2020)
• Kristiansand kommune, Agder (kommunesammenslåing med Søgne og Songdalen)
• Målselv kommune, Troms
• Røros kommune, Trøndelag

Formålet med prosjektet er å samarbeide innad i kommunene, og finne måter å bruke den kunst- og kulturfaglige kompetansen på tvers av institusjonene. Sammen skal man bidra til både økt kvalitet og omfang av barns møte med kunst og kultur.

Stort tverrfaglig prosjekt

I Kristiansand kommune er det etablert en styringsgruppe for prosjektet. Her er et utvalg av styringsgruppen som blant annet består av, fra venstre: enhetsleder for Odderøya kulturbarnehage, Sylvi Hjertvik, prosjektleder og leder for FLUKS - Senter for ung kunst og kultur på fakultetet for kunstfag ved Universitetet i Agder, Inger Margrethe Stoveland, prosjektrådgiver i Cultiva, Ingebjørg Borgmyr, kulturrådgiver Helene Hostad Tønnessen i kulturdirektørens stab og rådgiver i oppvekstsektoren, Kristin Mosfjell Rosen. Foto: Marte Krogstad

I Kristiansand kommune er det etablert en styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen består av representanter fra kultursektoren og oppvekstsektoren i Kristiansand kommune, Cultiva, Knuden- Kristiansand kulturskole, Kristiansand folkebibliotek, Sørlandets kunstmuseum og Universitetet i Agder.

Prosjektet ledes av Inger Margrethe Stoveland som er leder på FLUKS - Senter for ung kunst og kultur på fakultetet for kunstfag ved Universitetet i Agder.

– Ambisjonen med søknaden var å lage en metodikk som også kunne benyttes nasjonalt, og som treffer de yngste barna i barnehagen. I Kristiansand er det allerede i etablert sterke prosjekter og aktører som gav oss et godt utgangspunkt for å søke som deltaker i kulturbarn-satsingen. Blant eksisterende prosjekter og aktører er kulturarbeidet i Odderøya Kulturbarnehage, tidlig innsatsprosjektet Skapende barn ved UiA, Barnas kunstmuseum på Sørlandets Kunstmuseum, og tilbudet for barn under skolealder ved Kristiansand folkebibliotek, sier prosjektleder Inger Margrethe Stoveland.

– Formålet med å være Kulturbarn-kommune er å øke kompetansen innen kunstformidling av kunst- og kulturfag til små barn. Det er et satsingsområde i Norsk kulturskoleråd, og for oss er dette kjempespennende. For vår del kan det blant annet bestå i kompetanseoppbygging for personalet, knyttet til kunst, kultur, kreativitet og livsmestring. Prosjektet stiller ikke økonomiske midler til rådighet, men ressurser ved at det skal etableres tilgang for oss til profesjonelle utøvere. I tillegg til Odderøya Kulturbarnehage har vi også med oss Kløvergården barnehage og Trollhaugen barnehage på dette prosjektet, sier enhetsleder for Odderøya kulturbarnehage, Sylvi Hjertvik.

– Målsetting for prosjektet er også at det skal bli mer samarbeid innad i kommunen, men også med kunst- og kulturmiljøene ute i byen, sier kulturrådgiver Helene Hostad Tønnessen i kulturdirektørens stab.

Styringsgruppen består av:

  • Kristin Mosfjell Rosen – rådgiver i oppvekstsektoren
  • Sylvi Hjertvik – enhetsleder for Odderøya kulturbarnehage
  • Ingebjørg Borgmyr – prosjektrådgiver i Cultiva
  • Inger Margrethe Stoveland – leder for FLUKS - Senter for ung kunst og kultur på fakultetet for kunstfag på UiA og prosjektleder for denne satsingen
  • Helene Hostad Tønnessen – rådgiver i kulturdirektørens stab
  • Lene Dalgård – avdelingsleder visuell kunst ved Knuden – Kristiansand kulturskole
  • Turid Janne Kvaløy – leder for barne- og ungdomsavdelingen ved Kristiansand folkebibliotek
  • Kristine Kolloen Nilsen – Teamleder Formidling ved Barnas Kunstmuseum på Sørlandets kunstmuseum.

Skapende barn

Gjennom tilrettelagt bruk av musikk, litteratur og formingsaktiviteter, ønsker prosjektet Skapende barn å gi positive kulturelle og kunstfaglige opplevelser til barn. Foto: Siri Sødahl

Ett prosjekt som ble vektlagt i søknaden var prosjektet Skapende barn som ledes av FLUKS - Senter for ung kunst og kultur og som er finansiert av Cultiva. Prosjektet ble startet i 2017 og er et inkluderende kulturtiltak for barnehagene i Kristiansand kommune med fokus på musikk, kunst og litteratur for de yngste.

– Skapende barn er et samarbeid med barnehagene, og oppvekstsektoren velger ut hvilke som skal få være med i det prosjektet. Det er seks barnehager i halvåret, og hver barnehage finner åtte barn i 3-4-årsalderen som deltar i denne gruppen. Dette skal motvirke utenforskap og fremme sosial deltagelse for alle barn generelt, og for risikoutsatte barn spesielt. Barna settes deretter sammen i et kunst- og kulturprogram hvor de synger, leser eller jobber med farger og visuell kunst. Effekten kan være større sosial plattform, språkutvikling, et annet forhold til lek, musikk, kunst og kreativitet. På sikt kan det gi de en bedre inngang til skolestart. Vi har også hatt følgeforskning med forskere fra UiA fra starten av for å se om det har noen langtidseffekt, sier prosjektleder Inger Margrethe Stoveland før hun legger til:

– Jeg tror Kulturtanken, Kulturskolerådet og KKS syns dette er spennende ved at Skapende barn er et samarbeid mellom kommunen, Cultiva og UiA, og at det passer godt i denne satsingen, sier Stoveland.

Nasjonalt fokus

Prosjektrådgiver i Cultiva, Ingebjørg Borgmyr er veldig positiv til prosjektet som også kan resultere i et nasjonalt oppdrag.

– Dette prosjektet passer veldig godt i forhold til vår strategi for barnas kulturby. Det bygger også videre på satsinger som vi allerede har gjort hvor barn og kreativitet står sentralt, blant annet Skapende barn, Kristiansand Internasjonale Dragefestival og Barnas Rutpluks. I tillegg er det en nasjonal tanke med dette hvor Kulturtanken ønsker et større nasjonalt oppdrag. Kulturministeren og regjeringsplattformen sier at de skal vurdere hvordan kulturtilbudet til barnehagebarn kan forbedres nasjonalt. Da tenker vi at vi må være der når det skjer så vi er klare når de begynner å rulle nasjonalt, sier prosjektrådgiver i Cultiva, Ingebjørg Borgmyr.

Kick-off 4. april

De seks utvalgte kommunen er invitert til kick-off 4. april for å bli presentert, og for å diskutere ambisjonene for prosjektet som skal formes frem mot prosjektslutt høsten 2020.

Kontaktperson for media

Prosjektleder Inger Margrethe Stoveland, mobil: 976 85 482, e-post: ingerms@uia.no

Enhetsleder for Odderøya kulturbarnehage, Sylvi Hjertvik, mobil: 415 15 014, e-post: Sylvi.Hjertvik@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 28.03.2019 10:36
Sist endret: 28.03.2019 11:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?