Gå til hovedinnhold

Utlyser to tilskuddsordninger

Bufdir utlyser tilskuddsordningene "Inkludering av barn i lavinntektsfamilier" og "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn". Begge er åpne for søknader. Frist 10.desember.

To tilskuddsordninger

Bufdir utlyser tilskuddsordningene "Inkludering av barn i lavinntektsfamilier" og "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn". Søknadsfrist er 10. desember 2018. Foto: Anders Martinsen fotografer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser to tilskuddsordninger som er gjeldende for offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i Kristiansand. Søknad sendes direkte via Bufdirs søknadsportal innen 10. desember. Krav til søknad er at den må treffe valgte målgrupper for de ulike tilskuddene. Før du søker er det viktig at du setter deg godt inn i rundskrivet til tilskuddet. Etter søknadsfristen har gått ut skal kulturstyret i kommunen behandle innkomne søknader på kulturstyremøte i januar 2019. Søkere vil få svar på søknaden i løpet av april.

Inkludering av barn i lavinntektsfamilier

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).

Målet med tilskuddet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.

– 291,9 millioner kroner skal fordeles på 422 kommuner i Norge, og tidligere har Kristiansand kommune blitt tildelt 2,5 til 3 millioner kroner til denne ordningen. I fjor fikk blant andre Røde Kors, ferie og fritidstilbud og Samsen kulturhus tilskudd fra Bufdir for deres arbeid. Inkludering av barn i lavinntektsfamilier er et viktig satsingsområde, og vårt ønske er at alle barn og unge får like muligheter og samme tilbud uavhengig av familiens økonomi, sier Jørgen Skauge som er fagansvarlig for tilskudd i Kristiansand kommune.

Rundskriv     Søknadsskjema

Søknadsfrist 10. desember.

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

I 2019 skal 36,560 millioner kroner fordeles på de 20 største kommunene i Norge. Ordningen er flerårig, og over to tredjedeler av midlene er bundet opp av tilsagn gitt i 2017 og 2018.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i Kristiansand kommune.

– Vårt ønske med denne ordningen er å skape gode og sosiale åpne møteplasser slik at barn og unge fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Formålet er skape et lavterskeltilbud som oppfordrer til inkludering og deltakelse, sier Skauge.

Rundskriv     Søknadsskjema

Søknadsfrist 10. desember.

Kontaktperson

Råd og veiledning til tilskuddsordningen kan rettes til fagansvarlig for tilskudd i Kristiansand kommune, Jørgen Skauge:
E-post: Jorgen.Skauge@kristiansand.kommune.no
Mobil: 452 86 604

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 10.12.2018 10:25
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?