Gå til hovedinnhold

Uten kvinner stopper Kristiansand opp

- Gratulerer med dagen kjære kvinner! Uten dere stopper Kristiansand opp, sa ordfører Harald Furre, da han åpnet kommunens interne 8. mars frokostarrangement for nærmere 200 deltakere.

8. mars arrangement i kommunen

Nærmere 200 deltok på 8. mars frokost i Rådhuskantina. Her ble det servert både forkost, taler og musikk.

Kristiansand kommune gjentok suksessen fra i fjor og inviterte til 8. mars frokost i Rådhuskantina. Det er Toril Hogstad, LIM-koordinator i By- og samfunnsenheten som har tatt initiativet til arrangementet. Kommunen arrangerte 8. mars frokost for ansatte og inviterte gjester i 2017. Det ble en suksess som nå gjentas for andre gang.

Vi må alle være feminister

- #Metoo-kampanjen har bidratt til å sette seksuell trakassering på dagsorden, og avdekket uakseptable holdninger og handlinger i mange deler av arbeidslivet. Det er holdninger vi må snakke om og bekjempe, sa ordfører Harald Furre i sin 8. mars tale.

- Vi må alle være feminister fordi mange utsettes for vold og overgrep, og fordi unge mennesker som går ute på kvelden skal føle seg trygge. Vi må alle være feminister fordi både kvinner og menn skal ha mulighet til å bli ledere og skape sin egen arbeidsplass. Fordi minoritetskvinnekampen så vidt har startet, og det som er vunnet i likestillingen skal gjelde for alle. Vi må også være feminister fordi vi har noen ekstra store utfordringer i landsdelen vår, sa ordfører Furre blant annet i sin 8. mars tale.  

- Det er inspirerende å følge med på det gode arbeidet for likestilling i Kristiansand. Som « uke 6 Kristiansand - en by for alle», «Women in Buisness» til «menn i helse», og studentene i byen som engasjerer seg i kampanjen «Aldri OK». De gode kreftene og dyktige kvinnene i byen gjør at jeg ser lyst på fremtiden, sa ordføreren, som understreket at vi ikke er i mål før alle har like muligheter, uavhengig av kjønn, etnisitet og seksuell legning.

- Tradisjonelle oppfatninger om hvordan gutter og jenter bør oppføre seg blir uttrykt i skolegården og i den offentlige debatten. De forventningene skaper begrensninger, sier Furre. - Heldigvis er det ikke holdninger og forventninger som skal oppdra barna våre, det skal vi gjøre selv. Jenter og gutter skal kunne velge utdanning og yrke etter interesser og evner. Vi trenger flere menn i helse og flere kvinner i teknologi. 

Jeg er feminist

- Det er dessverre ikke et eneste land i verden som har oppnådd likestilling. Vi lærer fortsatt jenter å skamme seg. Å ta på seg ansvaret for noe som ikke var deres feil. Vi lærer gutter at det å vise følelser gjør deg svak. Det er noe jenter gjør, men ikke gutter, sa ungdomsrepresentant Marte E. Lynne i sin 8. mars tale.

- Jeg er feminist, sa Marte E. Lynne, som går i 10. klasse, og er med i Kristiansand Ungdomsutvalg.
- Feminisme blir i dag sett på som et negativt ord, og mange tror at feminister hater menn. En feminist er enhver person som tror på sosial, politisk og økonomisk likhet uansett kjønn, rase, etnisitet, religion og seksuell orientering, forteller Lynne. 

- Jeg forventer å bli behandlet med like stor respekt som en gutt. Jeg vil selv bestemme over min egen kropp, og ta mine egne valg. For meg er det selvfølgelig at kvinner skal ha like rettigheter som menn, for kvinners rettigheter er menneskerettigheter, sa en engasjert ungdomsrepresentant.

- Det er på tide å se kjønn som et vidt spekter og ikke to idealere eller levemåter. Det er på tide å slutte og identifisere hverandre for hva vi er og heller identifisere oss på hvem vi er. Alt handler om frihet, og jeg tror at ved å oppnå likestilling vil alle ha muligheten til å være en mer komplett versjon av seg selv. Det er på tide å innse realiteten  - å la mennesker være mennesker, sa Lynne.

- For hvis ikke vi gjøre noe, hvem skal da gjøre det? Hvis ikke ingen gjør det nå, når skal de gjøre det?

Våg å være uenig

- Vi må tørre å være uenige, og stå sammen i fellesskap, sa sexolog Hanne Kro Sørborg fra Songdalen kommune.

- Det er vondt å være den som ingen sier hei til, fordi en er annerledes, sa sexolog Hanne Kro Sørborg fra Songdalen kommune. - Vi må våge å være uenige og samtidig kunne jobbe for fellesskapet. - I likestillingsrabeidet er det lett å bare gå sammen med de som en er enige med, og unngå mennesker som har andre meninger. Vi må tørre i dette arbeidet å inkludere også mennesker som er uenige med oss. Vi trenger ikke være enige i alt, men vi kan erkjenne at vi har et felles problem med kvinners rettigheter, arbeidsmuligheter og vold overfor kvinner. Det samler oss til et fellesskap og mål, sa Sørborg.

Trenger mange kvinnedager i året

- Vi trenger mange kvinnedager i året her i Norge, slik at våre barn lærer, og er mer bevisst på mangfold og kvinner- og jenters manglende rettigheter rundt om i verden, sa Emelyne Harboe, spesialkonsulent ved Integreringsmottaket i Kristiansand.

Spesialkonsulent Emelyne Harboe ved Integreringsmottaket i Kristiansand har flerkulturell bakgrunn og er flyktning til Norge. Harboe tenker i dag på millioner av kvinner og jenter som er på flukt. På mennesker som ikke har noen stemme, og som prøver å overleve, som er sårbare og trenger beskyttelse og rettferdighet.

- Jeg ønsker at kvinnedagen i dag kan gi oss mulighet til virkelig å se hverandre, se ressursene bak hijab, se personene bak et gebrokkent språk, mennesket bak hudfargen, og inkludere flere kvinner med flekulturell bakgrunn i arbeidslivet og i samfunnet, sa Harboe.

- Det er mye som tas for gitt her i landet, som menneskerettigheter, gjensidig respekt, menneskeverd, likeverd, demokrati og stemmerett. Dette ingen selvfølge i mange land. Vi trenger derfor mange kvinnedager i året her i Norge, slik at våre barn lærer, og er mer bevisst på mangfold og kvinner- og jenters manglende rettigheter rundt om i verden.

Våg å bidra til å gjøre en forskjell

- Vi står på skuldre til veldig mange kvinner – og menn, som har bragt verden videre. Som har flyttet grenser og vist at det ikke er umulig å endre holdninger, lover og regler i samfunnet, sa regissør Ingrid Forthun til ansatte i kommunen.

Regissør Ingrid Forthun gledet fremmøtte med mange gode ord, refleksjoner og visdomsord knyttet til likestilling, likeverd og det å finne lykken som menneske. Om kunstens mulighet til å bringe mennesket i kontakt med eget liv, med den du er og hva du vil. Forthun refererte til skoler i Europa, der de så seg lei på at elevene rangerte det å gå på skolen på samme nivå som tannlegebesøk. Derfor undervises elevene nå i faget "Lykke”. Faget er dannelse i sin opprinnelige form, og til dannelse hører så absolutt ferdigheten å kunne finne lykke i livet. På Harvard avholdes kurs i "Happiness", som henter mye av sitt faginnhold fra anti-depresjonsforskningen.

Forthun refererte også til egne erfaringer med oppsetninger av blant annet Hedda Gabler på Kilden, der tematikken omhandler livsvalg og omkostningene ved ikke å leve ærlige liv.

Forthun roste Kristiansand kommunes LIM-strategi med tittelen «Det er mennesker det handler om». Hun trakk også fram ordfører Harald Furres initiativ til å heise regnbueflagget på Rådhuset som en viktig og brobyggende handling. Hun roste også Kristiansand kommune, som vil søke kunnskap for å forstå mer og bli bedre, noe den forestående Levekårsundersøkelsen LHBT i Agder bærer bud om. 

- Blant noen mennesker og i enkelte miljøer, spesielt her i sør, dessverre - krever det et særlig stort mot å være seg selv. Kristiansand har en ordfører og mange medløpere som velger å bruke sin posisjon til å løfte enkeltmenneskets rett til å være seg selv.  Å formidle budskap om retten til å være seg selv bygger menneskers mot til tørre å være seg selv, sa Forthun.

Forthun siterte Inger Hagerups dikt «Forleden dag flyttet Galhøpiggen på seg. Nesten to centimeter. Det var et tiltak den hadde gruet seg for. En million år. Minst. Forthun avsluttet slik:

- "Jung sier: Det finnes ikke små eller store valg, bare bevisste eller ubevisste valg. Det tror jeg på. 

Vi står på skuldre til veldig mange kvinner – og menn, som har bragt verden videre. Som har flyttet grenser og vist at det ikke er umulig å endre holdninger, lover og regler i samfunnet. Vi kan synes det er vanskelig å gjøre en forskjell, nesten umulig av og til. Men det har nyttet. Verden gikk videre. Verden går videre når vi våger å utgjøre en forskjell. Og det ER verdt det. Da kan det finnes lys i våre bebodde, "likestilte" øyne. I dag kan vi spørre oss selv - menn som kvinner, liten som stor, ung som gammel: Hvem har jeg lyst til å være, hvem vil jeg velge å være?"

Different flowers makes the most beautiful garden

Oakland Rain fremførte blant annet sin egen låt "Different flowers makes the most beautiful garden".

Tvillingsøstrene Maren og Charlotte Wallevik Hansen fra Kristiansand utgjør bandet Oakland Rain. De fremførte flere egenproduserte låter med tekster som understreket innholdet i 8. mars markeringen. Som låten "Different flowers make the most beautiful garden". Vi fikk også premiere på en nyskrevet låt "The yellow dress". Det var låter og fremføring som skapte engasjement og begeistring.

Toril Hogstad, LIM-koordinator i Kristiansand kommune, inviterte for andre gang til 8. mars arrangement i Kristiansand kommune. Et arrangement til ettertanke, med glede og latter. Alle foto: Ragna Marie Henden

- Vi trenger fortsatt å markere 8. mars, som både en kvinnedag og en dag for likestilling, for utsatte grupper, for alle uavhengig av ulik kulturell bakgrunn, ulik funksjonsevne og ulik seksuell orientering, sa LIM koordinator Toril Hogstad, som ledet arrangementet. – Det er også en dag som fortsatt er meget viktig å markere for alle kvinners situasjon internasjonalt, oppfordret Hogstad, som inviterte til en meningsfull og hyggelig start på dagen, som ga ettertanke og inspirasjon til likeverd, inkludering og mangfold.

Kontakt

LIM-koordinator i Kristiansand kommune, Toril Hogstad, mobil:952 56 568
(LIM = Likestilling, inkludering og mangfold)
Ordfører Harald Furre, mobil 982 81 890

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 08.03.2018 15:54
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?