Gå til hovedinnhold

Urenset avløp fra Odderøya renseanlegg

På grunn av utbyggingen ved Odderøya renseanlegg vil det i perioden fra mandag 14. til torsdag 17. november foregå utslipp av urenset avløpsvann til byfjorden i Kristiansand.

Ute av drift

Bildet viser sedimenteringsbassengene i det eksisterende Odderøya renseanlegg, som ble tatt i bruk i 1993. Som en del av utbyggingen er disse bassengene rehabilitert og de lukkes inne blant annet for å få bedre behandling av ventilasjonsluften fra renseanlegget. Foto: Torleif Jacobsen

Odderøya renseanlegg settes i denne perioden ut av drift på grunn av ombygging i kanalsystemet for utløpet. Det skal blant annet monteres kanalluker og utføres betongsaging og vedlikehold av utløpskanalene.

– Det er en omfattende utbygging av Odderøya renseanlegg som pågår. Vi skal nå gjøre arbeid i kanalene for utløpet, dette er umulig å få til uten stans på anlegget. Når anlegget stopper går avløpet urenset i sjøen. Dette styrer vi til dypvannsutslipp utenfor Tangen og i Korsvikfjorden, sier Thorleif Jacobsen, seksjonsleder for avløp og miljø i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune.

Utslippstillatelse

– Utslippet vil kunne være synlig som «grått vann» og kan medføre noe lukt. Det er anbefalt å ikke bade, men årstiden gjør vel dette lite aktuelt og det er også grunnen til at vi gjør denne delen av ombyggingen på senhøsten og vinteren når ulempene for publikum vil være minst mulig, sier Jacobsen som understreker at Kristiansand kommune har tillatelse til slike utslipp etter utslippstillatelsen med forurensingsmyndighetene for Odderøya renseanlegg. Det er Fylkesmannens miljøvernavdeling som gir slik utslippstillatelse.

Odderøya renseanlegg bygges ut for 450 millioner kroner. Det er et viktig miljøprosjekt som håndterer avløp både fra Vennesla og Kristiansand.

Kontakt for mediene

Thorleif Jacobsen, seksjonsleder for avløp og miljø i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune: Tlf 995 38 399

Forfatter: SvEIN tYBAKKEN
Publisert: 11.11.2016 09:27
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?