Gå til hovedinnhold

Hvor skal Universitetsveien gå?

I forbindelse med «Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand» er det foreslått å endre veinavnet Østerveien til Universitetsveien.

Fra Østerveien til Universitetsveien

Saksbehandler Stein Coward og sekretær for Navneutvalget Hanne Sofie Nystad oppfordrer folk til å sende sin mening om hva som skal endres til Universitetsveien. Foto: Ragna Marie Henden

Endringen er foreslått for å trekke UiA nærmere Kvadraturen. Veinavnene Jegersbergveien og Gimlemoen vurderes også endret til Universitetsveien. Berørte eiere, velforeninger og næringsdrivende er tidligere tilskrevet fra kommunen for å få tilbakemelding på forslaget.

- Vi har sendt ut over 100 henvendelser til velforeninger, bedrifter, institusjoner, privatpersoner og borettslag langs veien, men har kun fått 6 tilbakemeldinger, forteller saksbehandler Svein Coward og Hanna Sofie Nystad, sekretær for Navneutvalget i Kristiansand kommune.

- En navneendring er en omfattende prosess, og vi vil gjerne at folk langs veien og andre som har meninger får sagt fra hva de synes om forslaget før endelige vedtak. Det er nå alle har muligheten til å mene noe, og påvirke før en beslutning tas av politikerne i bystyret til slutt, oppfordrer Coward.

Fire alternativer
Her kan du se alternativene for hva som foreslås å endres til Universitetsveien.

Saksbehandler Stein Coward i plan- bygg og oppmålingsetaten i kommunen ber folk melde fra om de har innspill, og gjerne hvilke alternativer de foretrekker. Alle innspill og meninger blir så samlet i en saksutredning til videre politisk behandling, sier sekretær for Navneutvalget, Hanna Sofie Nystad.

På kartet her ser du fire alternativer. Vi ønsker tilbakemelding på om det bør hete Universitetsveien helt fra Lundsbroa og til Gimlemoen via UiA, eller kun enkelte strekninger. Se skisserte alternativer. Her kan du laste ned kartet som pdf

Send din mening før 10. januar 2017

Innspill kan skje på e-post til :post.teknisk@kristiansand.kommune.no
eller i brev til Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.
Frist 10. januar 2017

Saksgang

Saken startet som forslag fra en representant i Bystyret. Forslaget ble behandlet i By - og miljøutvalget 28.01.2016, i Kulturstyret 10.02.2016 og i Navneutvalget 07.03.2016. - I det siste møte ble det vedtatt at saken skulle ut på høring. Saken er nå fortsatt til høring, og vi håper å få flere tilbakemeldinger fra berørte langs veistrekningene, sier Stein Coward.

Etter høringsfristen 10. januar 2017 går saken til By- og miljøutvalget, Kulturstyret, Navneutvalget og tilbake til Bystyret som startet saken, for en endelig beslutning.

Kontakt

For mer informasjon kontakt
Saksbehandler Stein Coward, ingeniør i plan-, bygg- og oppmålingsetaten.
Tlf: 382 43 151

 

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 09.12.2016 14:09
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?