Gå til hovedinnhold

Universitetet koples til sentrum

Om lag 40 UiA-logoer i rødt og hvitt er brent ned i asfalten på sykkel- og gangveiene mellom Universitetet i Agder (UiA) og sentrum. Disse markerer at veien er ganske kort – og at det er flere veier å velge mellom.

Urbanisering

Jon Egil Andersen og Anne S. Lislevand tror at disse merkene vil minske avstanden mellom Universitetet og sentrum

- Studentene som nettopp har kommet til byen har oppdaget disse merkene og diskusjonen går allerede på sosiale medier om hva dette er for noe, sier Jon Egil Andersen i Studentsamskipnaden i Agder (SiA) fornøyd.

Han tror at dette stuntet ved årets studiestart kan bidra til å forkorte avstanden mellom campus på Gimlemoen og sentrum.

– Ja, ikke fysisk – avstanden målt i meter er jo den samme, men dette kan være med på å minske avstanden rent mentalt, tror Andersen.

Han deltar i en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak som kan bygge opp under utviklingsplanen for universitetsbyen. Dette er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, UiA, SiA, Statsbygg og Vest-Agder fylkeskommune.

– Det er jo bare et relativt lite bidrag, men kanskje litt viktig likevel. Mer fart i sakene blir det nok når vi starter det vi kaller urbaniseringen av Lund Torv. Det er neste prosjekt i rekken, sier Anne S. Lislevand, kommunal representant i styringsgruppa for utviklingen av Universitetsbyen Kristiansand.

Samspill

Kristiansand kommune, UiA, byens næringsliv, kulturliv, andre utdanningsinstitusjoner og offentlige virksomheter samarbeider bredt for å utvikle Kristiansand som en attraktiv universitetsby. Høsten 2013 ble arkitektfirmaet Juul og Frost fra København engasjert for å utarbeide en utviklingsplan for Universitetsbyen Kristiansand.

Utviklingsplanen setter søkelyset på hva som skal til for å få utløst potensialet som ligger i samspillet mellom Universitetet i Agder og vertsbyen Kristiansand i et langsiktig perspektiv. Kristiansand har ambisjoner om å være en god vertskommune for universitetet og en attraktiv studentby.

Utviklingsplanen peker på hvordan den fysiske utviklingen av Universitetsbyen kan skje for at byen og campus kan bli mer integrert. Planen anbefaler blant annet å åpne opp for et nytt urbant felt mellom campus og Kvadraturen for å koble de to bydelene sammen. Det er her Lund Torv kommer inn i bildet.

Den store utfordringen er at avstanden mellom campus og Kvadraturen oppleves som lang. Det finnes flere veier for gående og syklende mellom Kvadraturen og campus. I en workshop med studenter på UiA vinteren 2016 kom det frem at det ikke alltid var lett å finne frem til UiA. Noen strekninger er dårlig merket og skiltet, og noen alternative veier er dårlig kjent.

– Som et enkelt og midlertidig tiltak fant vi derfor ut at vi skulle merke de mest sentrale veiene for gående og syklende med universitets logo, sier Lislevand.

Kontaktpersoner:

Anne S. Lislevand, arbeidsgruppa – telefon 922 68 146

Eli Skaranger , UiA - telefon 918 73 522

Torfinn Jore, ingeniørvesenet - telefon 415 35 079

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 17.08.2016 14:11
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?