Gå til hovedinnhold

Unge forskerelever på besøk i kommunen

Fire elever som går på forskerlinja ved Vågsbygd VGS har denne uka vært på besøk hos By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

Mange muligheter i kommunen

Fire elever ved siste året på forskerlinja ved Vågsbygd VGS har vært på hospitering hos By-og samfunnsenheten i Kristiansand kommune. Fv Maria Tran Tu Pham, Johanne Kleppe, Tonje Tveitdal og Henrik Emil Olsen. Foto: Ragna Marie Henden

-Vi har fått inntrykk av at det er mange muligheter i kommunen, sier fire elevene ved Vågsbygd VGS, som går 3 året på forskerlinja, og har vært "pionerer", første kull på denne linja. Vi ser at vi kan ta ulike utdanninger og «ende opp her», og er blitt mer positive til det å jobbe i kommunen etter besøket her, sier elevene, som er overrasket over hvor mye spennende og interessant det jobbes med i By- og samfunnsenheten innen miljø og klima.

- Vi er jo framtida, sier Henrik Emil Olsen, og ungdom er nok mer bevisst på miljø enn den eldre generasjonen. Vi har ikke lyst å ha ekstremvær fremover i vår levetid. Miljø er derfor viktig for oss unge.

Johanne Kleppe og Tonje Tveitdal har forsket på veganere i sine studier på forskerlinja, og sett på den helsemessige gevinsten, og også hvordan det er bedre for miljøet. - Vi er også blitt mer bevisste på å kaste mindre mat, og bli bedre på kildesortering av søppel, forteller jentene.

- Vi har drivhus hjemme, forteller Maria Tran Tu Pham, som er bevisst på å spise lokal mat. – Jeg er også glad i å fiske og kunne bruke råvarer vi finner her rundt oss, forteller Maria. – Det er også bedre å spise mat som ikke er pakket i plast, men naturlig kortreist mat uten emballasje. 

De fire elvene har ikke det videre yrkesvalget helt klart, men både politikk, miljø og biologi kan virke interessent, forteller elevene rundt bordet.

Hospitering i kommunen

- Vi vil gjerne motivere og inspirere elever til å satse på realfag noe som er viktig i vårt arbeid.  Dette vil også bidra til et bedre grunnlag for ungdommene i sitt videre karrierevalg, miljørådgiver sier Alena Bohackova i By- og samfunnsenheten.

- Gjennom hospiteringen har vi prøvd å gi elevene innsikt i virkelige problemstillinger og i hvilken kompetanse en trenger for å drive miljø-  og klimaarbeid i kommunen.

- Elevene er veldig dyktige og selvgående, og det har vært en glede å ha de på besøk, sier miljørådgiver Solvor B. Stølevik, som har fulgt opp studentene.

- Vi ønsker å vise at miljø- og klimaarbeidet i kommune skal bidra til en mer bærekraftig- og klimavennlig utvikling i Kristiansand, og skal sikre innbyggerne et godt bomiljø. Dette er en satsing på tvers i hele kommunen og viktig å jobbe i samspill med aktører både lokalt og regionalt.

Vi har tatt opp to tema med elevene, forteller Bohackova.

1) Luftforurensning i en by: luftkvalitet i Kristiansand, målinger og overvåking. Vi har gjennomført kartlegging av luftkvalitet i Kristiansand og utarbeidet luftsonekart i 2016 som brukes nå aktivt i arealplanlegging. 

2) Vannforurensning i en by: miljøforvaltning, miljøgifter og mikroplast. Vi har to rapporter som studenten har sett på.  En rapport om snøhåndtering i Kvadraturen, og en om forurensning fra overvann fra Kvadraturen og forurensningsregnskap for Kristiansandsfjorden.

Forskerlinja ved Vågsbygd VGS

- Vågsbygd videregående skole etablerte egen forskerlinje høsten 2015. Forskerlinja gir spesiell studiekompetanse med fordypning i realfag. Den skal også ha et utstrakt samarbeid med institusjoner og næringsliv utenfor skolen. Hovedmålet er å få lære realfag på en virkelighetsnær og inspirerende måte i samarbeid med partnere i næringslivet og på den måten få et bedre grunnlag for videre karrierevalg, forteller Ragnhild Holme Qvist, som er koordinator for forskerlinja.

Henrik Emil Olsen kommer helt fra Svennevig i Lindesnes for å gå på forskerlinja, og begrunner det med en at forskerlinja tilbyr "en samlet pakke" med interessante fag, og elevene holder sammen i en klasse det meste av tiden.

- Som et ledd i skolens arbeid med programfaget teknologi og forskningslære skal 27 av elever hospitere i en bedrift eller institusjon i to dager vinteren 2018. Kristiansand kommune er en av flere arbeidsplasser som har tatt imot elever, forteller Holme Qvist.

By – og samfunnsenheten i Kristiansand kommune

By- og samfunnsenheten er et bredt sammensatt fagmiljø som ivaretar kommunens aktørrolle innen byutvikling og samfunnsplanlegging i vid forstand. Enheten har en vesentlig betydning for Kristiansand og Sørlandets fremtidige by- og samfunnsutvikling.

Enheten har i underkant av 30 medarbeidere med kompetanse som spenner fra urbanisme, overordnet kommune-, areal- og transportplanlegging til klimaspørsmål, levekår og samfunns- og næringsutvikling.

Kontakt

Forskerlinja Vågsbygd videregående skole. Ragnhild Holme Qvist, realfagslærer og koordinator for forskerlinja, mobil 930 48 155
Kristiansand kommune ved:
Miljørådgiver Alena Bohackova, By - og samfunnsenheten, mobil: 975 62 842,
epost: Alena.Bohackova@kristiansand.kommune.no
Miljørådgiver Solvor B. Stølevik, By og samfunnsenheten, mobil: 952 27 301,
epost:  Solvor.Stolevik@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 25.01.2018 12:59
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?