Gå til hovedinnhold

Ungdomsutvalget i Kristiansand er 10 år!

Kristiansand Ungdomsutvalg fyller 10 år i år. Utvalget ble opprettet i 2007, og har som formål å være ungdommers stemme inn mot politikere og administrasjon i kommunen.

Tar opp saker som ungdom er opptatt av

Ungdomsutvalget i Kristiansand tar opp saker som ungdom er opptatt av. I år feirer utvalget 10 år. Her fra dialogmøtet i Rådhuskvartalet med representanter for alle ungdomsskoler. Her er det Lara Tveit og Henrik Peterson fra Haumyrheia skole som tar opp forslag til tiltak de ønsker på sin skole. Foto: Ragna Marie Henden

Ungdomsutvalget tar opp saker ungdommene selv vil ha fokus på, alt fra ungdommers helse og skolehverdag, til miljø og byggeplaner. Hvert år arrangerer utvalget en konferanse i byen for alle elevrådene på ungdomsskolene. De er også på studietur med møter på Stortinget, Barneombudet, Agderbenken og politikere på høyt nivå.

De aller fleste medlemmene er valgt fra sin ungdomsskole, men seks ekstra medlemmer kan være fra videregående skole. I Ungdomsutvalget er det en representant fra hver skole.

Her er rapport over aktivitetene i Kristiansand Ungdomsutvalg, KUU,  de siste to årene.

Jubileumsmarkering

10 års jubileet ble markert med et dialogmøte i Rådhuskvartalet. Her var representanter for alle ungdomsskolene invitert til å presentere både eksempler på gode tiltak på sin skolen og ønsker om forbedringer. Her er det Tuva Halvorsen fra Vigvoll skole som presenterer.

Jubileet ble markert med et dialogmøte mandag 27. november i Rådhuskvartalet. Her stilte representanter for de forskjellige sektorene i Kristiansand kommune sammen med representanter for alle ungdomsskolene i byen. Elevene fikk legge fram ideer og ønsker for sin skole. De presenterte gode ideer fra de enkelte skolene, fortalte om trivselstiltak, arrangementer og antimobbeprogrammer. I panelet fra Kristiansand kommune satt representanter for skole, helse, kultur, idrett og miljø.

Neste del i programmet var en ”ønskerunde”  fra hver skole til kommune-administrasjonen. Elevene presenterte problemer med tiltaksønsker på alt fra uteområder, fysiske forhold og sykkeltiltak og bedre dusjforhold, til større tilstedeværelse fra helsetjenesten. Fritidsetaten i kommunen utfordret tilbake spesielt skolene til å ta kontakt for fellesarrangementer og hjelp til tverretatlig samarbeid. 

Ordfører Harald Furre gratulerte med gavesjekk

Ordfører Harald Furre gratulerte Ungdomsutvalget med jubileet, og  overrasket med en gavesjekk på 10.000 kr til et viktig arbeid.

Ordfører Harald Furre gratulerte Ungdomsutvalget med jubileet, og overrasket med en sjekk på 10.000 kroner. – Jeg synes det er viktig å engasjere seg i politikk i ung alder. Det var slik jeg også ble interessert i politisk arbeid, fortalte ordføreren til ungdommene. – Pengene kan dere bruke etter eget ønske, til miljøbygging i utvalget, studietur eller prosjekter dere jobber med. Dette er et bidrag til anerkjennelse av arbeidet dere gjør, og jeg vet dere har knappe budsjetter, sa ordføreren, og fikk stor applaus. 

Årets ledere for Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget ledes i dag av fv Philip Eskildsen og Andrea Syrtveit. Her fra dialogmøte i anledning jubileumsmarkeringen i Rådhuskvartalet, som de ledet meget godt!

Kristiansand Ungdomsutvalg ledes av Andrea Syrtveit, som går 1. året på Vågsbygd VGS. Nestleder er Philip Eskildsen som går 1. året på Tangen VGS. De ledet også meget dyktige hele dialogmøtet.

- Jeg synes det er veldig spennende og lærerikt å være leder for Ungdomsutvalget, sier Andrea Syrtveit.
- Her blir jeg kjent med mange nye folk, og får høre andres idèer, forteller Andrea, som også har vært elevrådsleder på barneskolen og ungdomssskolen.

- Ungdomsutvalgets dialogmøtes synes jeg var veldig vellykket. Her var det mange som kom med gode tips fra de ulike skolene for å skape et godt psyko-sosialt miljø som gjør at alle trives. Og det kom mange gode ønsker til kommunen for å bedre forholdene på skolene, forteller Andrea Syrtveit.

Medlemmer i Ungdomsutvalget dette skoleåret:
Andrea Syrtveit, Philip Eskildsen, Marte Lynne, Tine Einarsen, Hedda Flemmen Holum, Allan Ssekamate, Signe Waage, Emma Topstad, Johannes Austefjord, Maria Harboe, Kjersti Hanisch, Tuva Halvorsen, Marte Lundal, Kezia Rukondo, Michael Mosvold, Linn Mosfjeld og Valon Veliqi.

Sekretær for Ungdomsutvalget

Dag Beek, nummer to fra venstre i bildet, er engasjert sekretær for Ungdomsutvalget, og legger til rette for at ungdommenen kan delta i beslutningsprosesser i kommunen.

Dag Beek er sekretær i 20% stilling for Kristiansand Ungdomsutvalg, og jobber ellers på pedagogisk senter i Oppvekstsektoren i kommunen. – Jeg synes jeg er utrolig heldig som får jobbe med og ta pulsen på hva som rører seg blant ungdom i Kristiansand.  Vi jobber mye med by- og samfunnsenheten, ungdata, regler for skoleturer og med saker i oppvekststyret og kulturstyret, forteller Beek. Målrettet arbeid har også ført ungdomsutvalget til møter på toppnivå i Oslo, blant annet med helseministeren og kunnskapsministeren.

- Jeg har jobbet som sekretør nå i 5 år, og skulle jo ønske jeg hadde en større stillingsprosent for å kunne bidra og legge til rette for ungdommenes deltakelse i enda større grad, sier en engasjert sekretær for Ungdomsutvalget.

Kristiansand Ungdomsutvalg har også eget budsjett for møter, reiser og prosjekter for ungdommene. - I år er vi veldig inspirert da politikerne har lagt inn 75.000 på budsjettet for neste år, forteller sekretær for utvalget. - Det ønsker vi kanskje å bruke til å hedre noen som gjør Kristiansand til en enda bedre by for ungdommen, eller noen som har utmerket seg. Men dette må ungdommen sammen avgjøre, presiserer Beek.

- Vi oppfordrer alle til å bruke utvalget, ta kontakt for å få ungdommenes synspunkt i saker, engasjere ungdom eller invitere ungdommene til å ta del i prosjekter og gi sine synspunkter, sier sekretær for Ungdomsutvalget.

Kontaktinfo

Sekretær for Ungdomsutvalget i Kristiansand, Dag Beek, epost: Dag.j.beek@kristiansand.kommune.no
Mobil 481 52 811

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 29.11.2017 14:50
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?