Gå til hovedinnhold

Trygghetsvandring på Grim 17.oktober

- Kristiansand kommune inviterer til trygghetsvandring på Grim 17. oktober kl 18.00, etter ønske fra beboere i bydelen, forteller kriminalitetsforebyggende koordinator, Johanne Benitez Nilsen.

Oppsummering trygghetsvandring på Grim 17. oktober

Etter trygghetsvandringen på Grim 17. oktober 2017 ble det laget en rapport med liste over tiltak og ansvarlige for gjennomføringen.

Her kan du se hele tiltaktslista for trygghetsvandringen.

Tiltaksliste

 

Videre her kan du lese om bakgrunnen for - og invitasjonen til trygghetsvandringen.

Trygghetsvandring på Grim 17. oktober

Fv Frank Humlekjær og Anders Vedaa, tok initiativet over for Kristiansand kommune til trygghetsvandring på Grim. - Flott initiativ vi gjerne vi gjerne vil bidra til, sier Johann B. Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune. Tirsdag 17. oktober kl 18 møtes inviterte deltakere på Idda Arena, hvor trygghetsvandringen starter. Foto: Ragna Marie Henden

- Kristiansand kommune har invitert utvalgte deltakere til en trygghetsvandring på Grim, etter en vellykket tilsvarende gjennomføring på Lund i april 2017. Vi har mottatt ønsker fra beboere på Grim, og vil gjerne gjennomføre trygghetsvandring også her, sier kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Benitez Nilsen.

- Vi synes det er et fantastisk at kommunen stiller opp på dette, sier Frank Humlekjær, som tok kontakt med kommunen etter inspirasjon fra trygghetsvandringene på Lund i vår. - Her kan vi gå gjennom området og samle opp tiltak og forbedringer som må gjøres for å sikre hverdagen til spesielt barn og unge. Vanligvis må vi kontakte kommunen for ett tiltak om gangen, men her får vi en samlet plan, og mange kan bidra, sier Humlekjær entusiastisk, og får støtte fra Anders Vedaa, henholdsvis leder og nestleder ved FAU Solholmen skole. De oppfordrer alle inviterte til å delta for å bidra til å trygge nærområdet.

- Kanskje kan vi få til en dagravn-ordning også hos oss, sier begge, det er nødvendig og bør være mulig. Grim er et raust, sammensatt og inkluderende boområde. Vi har tro på at trygghetsvandringene og oppfølgende tiltak ytterligere kan gi Grim et områdeløft, sier Humlekjær. 

Det blir trygghetsvandring på Grim tirsdag 17. oktober kl 18 – 20.00, oppmøte på Idda Arena.

- Vi har invitert representanter fra velforeninger, næringsliv, elevråd, skole, politi, politikere og en rekke avdelinger innen kommunen, forteller Nilsen. – Vi skal gå i områdene rundt Samsen, Grim skole, Solholmen, Møllestua barnehage og Grim Torv. Med erfaring fra vandringen fra Lund, så håper vi å avdekke og registrere behov og tiltak som må gjøres for å sikre nærområdene for risikoforhold. Det er alt fra steder å gjemme seg vekk til lyssky aktiviteter, til risikosteder for barn og unge i forhold til ulykker. Målet er å sammen kartlegge og dokumentere  behovet for utbedringer der enkelte områder oppleves som utrygge av ulike årsaker, forteller Nilsen.

 Dette er en metodikk som er i tråd med vedtatt kriminalitetsforebyggende plan i kommunen

Trygghetsvandring

Trygghetsvandringene er et verktøy som brukes for å gjøre nærmiljøet tryggere og triveligere. Vandringen innebærer at en gruppe mennesker kartlegger et utvalgt område, ser på mulige farer og risikoforhold, og foreslår mulige løsninger. Målet er å skape et boområde som både oppleves trygt, og å forebygge skader og ulykker

Dagsorden

Vi møtes tirsdag 17. oktober på Idda Arena i presserommet/møterom

18.00 – 18.30 Gjennomgang av trygghetsvandring som metode, fakta hvor kriminaliteten skjer av politiet, utfordringsbildet, eventuelle planer for området m.m

18.30 – ca. 20.00 Befaring/vandring på et avgrenset område. Utdeling av kart.

Invitasjon til å delta

Vi invitert velforening, elevråd, foreldreutvalg, næringslivet og idrettslag på trygghetsvandringen, sier kriminalitetsforebyggende koordinator.

Inviterte deltakere:

Kristiansand kommune ved ingeniørvesenet, parkvesenet, idrettsetaten, feltteamet
Barn og unges representant
Rektorer, FAU-ledere, elevrådsrepresentanter for Grim – og Solholmen skole
Velforeninger som Fagerdalen velforening og Nedremøllevannsveien velforening
Næringslivsrepresentanter
Lag og foreningsrepresentanter
Politiet
Folkevalgte

Kontakt for media

Johanne Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune mob: 952 35 820

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 12.10.2017 16:04
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?