Gå til hovedinnhold

Trygghetsvandring for trygt uteliv i sentrum

– Julebordsesongen står for tur, og vi er nå klar for å gjennomføre en trygghetsvandring i Kvadraturen i forkant av en tid hvor det er mange mennesker ute i byen, sier Johanne B. Nilsen.

Tryggehetsvandring i Kvadraturen 11. november

- Vi gjennomfører trygghetsvandring i Kvadraturen lørdag 11. november for et trygt uteliv, sier fv Dag Tallaksen, ordenssjef i politiet i Kristiansand, Hallvard Auestad, natteravnskoordinator og barne- og ungdomsrepresentant, Johanne B. Nilsen kriminakitetsforebyggende koordinator, Kim Henrik Gronert fagansvarlig bevilling, Henrik Vedum juridisk rådgiver,  i Kristiansand kommune, og Mirza Becirbegovic daglig leder Agder Taxi. Foto: Ragna Marie Henden

– Kvadraturen står nå for tur til egen trygghetsvandring, forteller kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne B. Nilsen i Kristiansand kommune. – Vi har nettopp gjennomført trygghetsvandring på Grim, og i vår på Lund, og ønsker nå å gjennomføre en vandring i Kvadraturen før julebordsesongen starter. Hensikten med vandringen er å se hvordan vi kan gjøre tiltak for å bidra til et tryggere uteliv.

– Vi ønsker å gjennomføre trygghetsvandringen på en tid det er mye folk ute en lørdagskveld/natt. Trygghetsvandringen i Kvadraturen gjennomføres lørdag 11. november fra kl 22.00 – 02.30, forteller Nilsen. – Vandringen skal resultere i en tiltaksliste for å redusere vold, uro og trusler som skjer gjerne kombinert med alkohol. Vi ønsker at det skal bli trygt å være i sentrum også på kveld/nattestid.

– I forbindelse med julebordsesongen startet vi i 2007 opp med «taxitelt med boller og kaffe». Det har vist seg å være en suksess, og har redusert vold og uro knyttet til alkohol og uteliv betraktelig på denne tiden av året, forteller Nilsen.

– Vi setter veldig pris på denne typen tiltak, og stiller selvsagt, sier Mirza Becirbegovico, daglig leder i Agder Taxi. – Vi startet også forløperen «hvite engler» til taxiteltet, kaffe og boller i taxikøen.

– Ingen kan løse problemer alene, det må godt samarbeid til, sier Dag Tallaksen, ordenssjef i Kristiansand politi. – Politiet ser det som viktig å samarbeide med kommunen, utelivsnæringen, velforeninger og andre samarbeidspartnere for å gjøre byen enda tryggere. Jo flere hoder som tenker og bidrar til tiltak jo bedre resultat får vi, understreker Tallaksen.

Inviterte deltakere

Det er spesielt inviterte deltakere som skal delta gå trygghetsvandringen.
– Det er utelivsnæringen som er viktig samarbeidspartnere, politiet, vektere, velforeninger, taxinæringen, AKT, Statens Vegvesen, natteravnene, gårdeiere, ungdomsrådet, SIA, avholdsforeningen IOGT, politiske representanter og en rekke etater og avdelinger i kommunene som helse og sosial, parkvesenet, ingeniørvesenet, feltteamet og kommuneoverlegen, forteller Nilsen.

Program

Det er lagt opp til et program for deltakerne fra kl 22.00 – 02.30.

22.00 - 22.45: Gjennomgang av trygghetsvandring som metode, fakta hvor kriminaliteten skjer av politiet, eventuelle planer for området, utdeling av kart m.m

22.45 - 00.30:  Første befaringsrunde.

00.30 - 01.15:  Nattmat på Choice Ernst Hotell

01.15 - 02.30:  Andre befaringsrunde med fokus på stengetid

Deltakerne skal gå på befaring etter en planlagt rute.

Rute 1

Rute 2

Hva er trygghetsvandring?

- Trygghetsvandringene er et verktøy som brukes for å gjøre byen og nærmiljøet tryggere og triveligere, forteller kriminalitesforebyggende kooridinator. -Vandringen innebærer at en gruppe mennesker kartlegger et utvalgt område, ser på mulige farer og risikoforhold, og foreslår mulige løsninger. Målet er å skape et sentrum/bo-område som både oppleves trygt og trivelig samt og å forebygge vold, skader og uønskede hendelser.

Om trygghetsvandring

Trygghetsvandring på Grim

Trygghetsvandring på Lund

Julebordstiltak

Fredag 17. november og hver helg fremover blir det taxitelt på plass på taxiholdeplassen ved rutebilstasjonen med hyggelige verter og kaffe og boller. Et mindre telt med kaffe og boller skal stå på utsiden av Hotell Clarion Ernst. Bransjen tilbyr også vann (gratis) til sine gjester en time før stengetid. Både utelivsbransjen, taxinæringen, Kvadraturforeningen, kommunen, natteravnene, byens bakere og politiet har gått sammen om en felles dugnad.

Kontakt

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune,  
Johanne Marie Benitez Nilsen, mobil 952 35 820

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 08.11.2017 12:09
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?