Gå til hovedinnhold

Trygghetsalarmene skal digitaliseres

Trygghetsalarmene som i årevis har gjort livet hjemme tryggere for tusenvis av eldre skal byttes ut. En teknisk revolusjon står for døren i Kristiansand og andre agderkommuner.

Omfattende brukEn digital trygghetsalarm kan blant annet ha ekstrautstyr som gir brukerne langt større bevegelsesfrihet. Foto: Erling S. Hægeland 

En tradisjonell trygghetsalarm er knyttet til en gammeldags telefonlinje. I Kristiansand blir brukeren i dag koblet direkte til hjemmesykepleien når alarmen utløses.

- Systemet med trygghetsalarm er en viktig del av kommunens strategi for å sikre at eldre kan bo trygt og godt hjemme så lenge som mulig, sier rådgiver innen velferdsteknologi i Kristiansand kommune, Gro Anita Fosse.

Arbeidet med å modernisere denne viktige tjenesten er i godt i gang.

- Nye digitale trygghetsalarmer gjør at brukerne blir tryggere, og ansatte kan bruke kunnskapen sin bedre. Nye trygghetsalarmer er mer driftssikre, de har bedre talekvalitet og nye typer sensorer kan integreres, sier Fosse.

I dag har om lag 1750 personer i Kristiansand kommune trygghetsalarm. I Kristiansand kan alle personer over 75 år selv vurdere om de trenger en slik alarm. Personer under 75 år kan også få innvilget trygghetsalarm ved behov.

Åpner responssenter

Kristiansand kommune skal i løpet av neste år etablere et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Alle 30 kommuner i agderfylkene skal kunne kobles opp mot sentralen. Selv om helsepersonellet på responssenteret tar i mot alarmen, er det lokalt helsepersonell som drar ut til brukeren ved behov.

- Det er et stort behov for å digitalisere og modernisere pleie- og omsorgstjenestene. Et viktig mål er å frigjøre ressurser i pleie og omsorgstjenestene, blant annet i hjemmesykepleien, sier Fosse.

Responssenteret er planlagt etablert på Valhalla helsesenter på Lund i Kristiansand. Det planlegges tre til fire operatørplasser, og de vil være i samme lokaler som telemedisinsk sentral (TMS) og øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD).

- Tillitserklæring

Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche P. Dehli, syns det er en tillitserklæring at det ble enighet om at Kristiansand skulle være vertskommune for det kommunale responssenteret.

- Dette er et svært krevende arbeid, men sammen kan vi klare dette. Kommunene kan velge om de ønsker å benytte seg av responssenteret eller om de kun ønsker å delta i den felles anskaffelsen av trygghets- og varslingsteknologi, og at signalene rutes direkte ut i tjenesten slik som i dag, sier hun.

Helse- og sosialdirektøren peker på at teknologi vil inngå i en stadig større del av tjenestene, og det er fortsatt nybrottsarbeid.

- Derfor er det viktig at vi utnytter kompetanse og kapasitet på dette feltet til felles beste på Agder, sier hun.

Forventinger

Digitale trygghetsalarmer kommer

Aase Hobbesland, kommunalsjef i Risør, leder av RKG og medlem i styringsgruppa for prosjektet, mener det er spennende å gå til storskala drift.

- Vi har invitert 30 kommuner med i denne prosessen, vi er i dialog med markedet og gleder oss til resultatet. Målet er gode tjenester for våre innbyggere ved hjelp av økt bruk av teknologi, sier hun.

Sykepleierforbundet sier at det er utfordringer med dagens ordning der ansatte på vakt har ansvar for trygghetsalarmer.

- De har også andre oppgaver som ofte påvirkes negativt av disse alarmene. Det kan føre til forsinkelser på planlagte arbeidslister slik at bruker i hjemmesykepleien ikke får hjelp til avtalt tid, sier Vibeke Prytz-Jensen, hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Kristiansand kommune.

- Det er viktig at strukturen er så god som mulig. Ansatte må ha tilgang til viktig og nødvendig informasjon gjennom gode journalsystemer. Kompetansen hos dem som skal sitte på responssenteret må også være riktig, sier hun.

- Må jobbe smartere

Oppstart planlegges så raskt responssenteret er mulig å etablere teknisk. Kommunene på Agder må også forberede sine organisasjoner på den nye måten å jobbe på.

- Den demografiske utviklingen i samfunnet er en utfordring vi må møte. Andelen av befolkningen som er eldre blir større, og andelen personer i arbeid blir mindre. Kommunene må se på hvordan vi kan gi gode tjenester på en smartere måte, sier Fosse.

Heldagsmøte

Derfor arrangerer prosjektet «Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi» heldagsmøte for beslutningstakere og andre ansvarlige for implementering i hver enkelt kommune. Møtet er for inviterte deltakere.

Møtet vil bli holdt 13.september kl.10-15 på Hotell Scandic Kristiansand, Bystranda.

- Et mål med samlingen er å gi råd om hvordan kommunene kan forberede overgangen til digitale trygghetsalarmer og økt bruk av trygghets- og varslingsteknologi, sier Fosse.

På agenda for dagen står også disse punktene:

• Hvorfor samarbeider kommunene på Agder om dette?
• Hva får en kommune ut av prosjektet?
• Hva må kommunene beslutte og ta stilling til?
• Når og hvordan vil endringer kunne skje? 

Kontakt for media:

Rådgiver velferdsteknologi
Gro Anita Fosse
980 62 750

 

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 09.09.2016 15:55
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?