Gå til hovedinnhold

Trygghet og forutsigbarhet for Kunsthallen

Avtalen mellom Kristiansand kommune og Kristiansand Kunsthall er nå revidert. Formålet med avtalen er at Kunsthallen kan opprettholde sin aktivitet slik den er i dag.

Felles interesse

Ordfører Harald Furre og Kunsthallens styreleder Stina Skeie undertegner avtalen Foto: Marte Krogstad

Prinsippene og innholdet i den gamle intensjonsavtalen fra 1995 ligger til grunn for den reviderte avtalen, men det har vært behov for å gjøre en del justeringer og presiseringer i avtaleteksten for å unngå usikkerhet. Avtalen ivaretar vilkårene for drift og utvikling av Kristiansand Kunsthall og skal gi Kunsthallen trygghet og forutsigbarhet for disponering av lokaler og et årlig driftstilskudd fra kommunen.

– Det er flott at partene er kommet fram til en avtaletekst som fjerner usikkerhetene knyttet til avtaleformuleringene fra 1990-tallet. Det er i kommunens interesse at Kristiansand Kunsthall kan opprettholde sin aktivitet slik den er i dag. Kunsthallen er en sentral institusjon, en utadrettet og publikumsvennlig arena for visuell kunst, sier kulturdirektør Stein Tore Sorthe

Rådmannen mener at en økning på 46 % over fire år viser at kommunen prioriterer Kunsthallen, og den reviderte avtalen legger godt til rette for at Kunsthallen kan fortsette den positive utviklingen i kommunens lokaler.

– Ja, vi er også godt fornøyd med avtalen slik den er nå. Og de ekstra pengene som er lagt inn i budsjettet er vi spesielt glade for, de kommer godt med, sier Cecilie Nissen, daglig leder av Kristiansand Kunsthall.

Begge parter fornøyd

Tilfreds med resultatet. Fra venstre: kulturdirektør Stein Tore Sorthe, styreleder i Kristiansand Kunsthall Stina Skeie, ordfører Harald Furre og daglig leder i Kunsthallen Cecilie Nissen Foto: Marte Krogstad – Vi har jobbet noen år med å revidere denne avtalen. Vi har gått igjennom avtalen punkt for punkt og har endt opp med et resultat begge parter er fornøyd med, sier kulturdirektør Stein Tore Sorthe, og får nikkende bifall fra styreleder Stina Skeie i Kristiansand Kunsthall.

Kunsthallen har en visjon om å satse på unge kunstnere og kuratorer med tilknytning til regionen. Kunsthallen undersøker grenseoppganger til andre kunstarter, i tillegg til å engasjere seg for å etablere et kunstens- og litteraturens hus i samarbeid med Kristiansand Folkebibliotek. Den reviderte avtalen mellom Kristiansand kommune og Kristiansand Kunsthall er med på å bedre tilrettelegge og støtte opp om dette arbeidet i årene som kommer.

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 07.12.2016 13:14
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?