Gå til hovedinnhold

Torger Reve viser til Kristiansand

Før snakket han om Stavanger. Nå viser professor Torger Reve til Kristiansand og Node som eksempel på spennende, internasjonal næringsklynge i Norge. Torsdag holdt han foredrag i bystyresalen.

Samarbeid

Ordfører Arvid Grundekjøn i samtale med BI-professor Torger Reve under seminaret om hvordan Kristiansand kan tiltrekke seg attraktive internasjonale bedrifter. Foto: Svein Tybakken

I samarbeid med American Chamber of Commerce og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen arrangerte Kristiansand kommune torsdag 21. mai et seminar om hvordan Kristiansand kan tiltrekke seg attraktive internasjonale bedrifter. Fra USA kom Robert Malleck, Citigroups energidirektør fra USA som presenterte analyser som forklarte noe av den negative utviklingen i oljemarkedet, men også skisserte mulige positive utsikter. Yvonne Traber, europeisk mobilitetspraksisleder i det USA-baserte og verdensomspennende HR-selskapet Merce, anbefaler bedriftsledere til å se på sin internasjonalt rekrutterte kompetansearbeidskraft som en investering å ta vare på.

Omstilling en nøkkel

– De siste årene har Kristiansandsregionen blitt et sentrum for innovasjon og entreprenørskap som ikke fantes her tidligere. Dette miljøets evne til å omstille seg er nøkkelen til videre suksess, sa Torger Reve, som viste til flere gründere i Kristiansand som har bygget opp og solgt videre – alle med bakgrunn fra et av selskapene til «gründer-stjernen» Bjarne Skeie. – Slik får du internasjonale selskaper til å komme. Vær risikovillig og litt gal. Vær innovativ og skap noe interessant. Da kommer de, sa BI-professoren.

Torger Reve underviser både i Oslo, Shanghai og Singapore og foreleser verden rundt for næringslivsledere om strategi og industriell konkurranseevne. På seminaret i Rådhuset tok han utgangspunkt i sin studie om multinasjonale selskapers betydning for norsk økonomi. Blant annet mottok Norge i 2012 utenlandske direkte investeringer på litt over en milliard kroner, og flernasjonale selskaper generer betydelig verdiskapning og sysselsetting. I 2008 sto utenlandske foretak for ca. 20 prosent av all verdiskapning i Norge. Ved utgangen av 2012 hadde denne andelen økt til 25 prosent, kommer det fram i Reves rapport.

Stor betydning

– Vi er så heldige å ha flere ledende internasjonale selskaper representert i Kristiansand og regionen. Kristiansand kommune er opptatt av å støtte næringslivet. Seminaret er derfor et resultat av aktivt samarbeid for å sette fokus på det lokale næringslivets store betydning og hvordan vi sammen kan møte de utfordringer som svingende konjunkturer gir, sier ordfører Arvid Grundekjøn. Han hadde rollen som vertskap for gjester og deltakere.

– Et slikt seminar med verdensledende eksperter på sine områder gir både oss og næringslivets representanter en ekstra mulighet til å være oppdaterte og dermed ha et bedre beslutningsgrunnlag, sier ordfører Arvid Grundekjøn.

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 21.05.2015 15:21
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?