Gå til hovedinnhold

Toppidrettsstipend for utøvere og trenere

Nå kan du søke om kommunal stipendordning for toppidrettsutøvere og toppidrettstrenere. Stipendsummen for 2018 er på totalt 300 000 kroner. Søknadsfrist er 1. oktober.

Vil fremme utøvere og trenere

I 2018 skal 300 000 kroner utdeles i toppidrettsstipend til utøvere og trenere. Søknadskjemaet er åpnet, og søknadsfristen er 1. oktober. Foto: www.shutterstock.com

21. juni vedtok kulturstyret en stipendordning til toppidrettsutøvere og toppidrettstrenere. Stipendet er en videreføring av Strategi for toppidrett som ble vedtatt i bystyret i desember 2017. Stipendsummen for 2018 er på totalt 300 000 kroner, og formålet med ordningen er å anerkjenne Kristiansands fremste toppidrettsutøvere.

– Vi ønsker å fremme idrettsutøvere og idrettstrenere som er på toppnivå. Med denne stipendordningen er målet å stimulere utøverne og trenerne til å fortsette slik at de kan forbedre seg, og komme på et enda høyere nivå innen idretten, sier idrettssjef Terje Abrahamsen.

Søknadskriterier

Klubben, kretsen eller forbundet skal søke på vegne av utøveren og/eller treneren. Utøver skal representere en idrettsklubb hjemmehørende i Kristiansand. Om man har blitt tildelt stipend tidligere, er ikke dette til hinder for å motta dette på nytt på et senere tidspunkt. Man kan tildeles stipend i hovedsak for 1 år, men det kan også gis for inntil 2 år om gangen.

Ved tildeling av toppidrettsstipend til utøver, legges det vekt på:
• Oppnådde resultater primært på nasjonalt/internasjonalt seniornivå
• Uttalelser fra trener/leder/klubb/krets/forbund
• Kortfattet trenings- og konkurranseplaner for videre satsning

Dette må dokumenteres når søknad leveres.

Begrensinger

• Økonomiske forutsetninger varierer fra idrett til idrett, fra miljø til miljø og fra utøver til utøver. Det vil derfor kunne være aktuelt å foreta en økonomisk behovsprøving ved tildeling av offentlig tilskudd til formålet.
• Mottakeren står fritt til å bruke stipendet til videreutvikling innenfor sin idrett.
• Kristiansand kommune kan velge å trekke tilbake tildeling om det forekommer at mottaker har brukt og blir dømt for bruk av doping. 

Søknad

Alle idrettsklubber/organisasjonsledd i idretten innenfor Kristiansand kommune kan fremme forslag på kandidater. Det åpnes ikke opp for søknad fra enkeltpersoner/utøvere.

Søknaden leveres elektronisk til Kristiansand kommune. 

Søknadsskjema Søknadsfrist er 1. oktober.

Retningslinjer for toppidrettsstipend

Tildeles i desember

Toppidrettsstipendet tildeles i kulturstyrets møte i desember. Juryen består av ett medlem av kulturstyret og kommunens idrettssjef i samarbeid med toppidrettsforumet om å innstille kandidat(er) overfor kulturstyret.

Toppidrettsforum består av representanter fra Universitetet i Agder, Olympiatoppen Sør, Kristiansand Idrettsråd, Kristiansand Katedralskole Gimle, Akademiet og Kristiansand kommune.

Kontaktperson

Idrettssjef Terje Abrahamsen, mobil: 913 80 170

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 30.08.2018 08:20
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?