Tømming av dunker i jula

Det blir litt forandringer på tømmedager i forbindelse med jul og nyttår.

Det er dunker som skulle vært tømt på mandag, tirsdag og onsdag i romjula som blir tømt på andre dager. Det blir heller ikke tømt dunker 1. januar.

Avfall Sør

Det aller meste av julepapiret er glanset, farget og spesialbehandlet på en måte som gjør at det ikke kan gjenvinnes til nytt papir. Husk derfor at dette papiret skal kastes i restavfallet.

Miljøtips

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 21.12.2017 08:36
Sist endret: 21.12.2017 09:00