Gå til hovedinnhold

To ledige atelierer ved X-huset

Ved Ekserserhuset, også kjent som X-huset, er det nå to ledige atelierer til leie for profesjonelle kunstnerne innen det visuelle kunstfeltet. Søknadsfrist er 1. mai.

To ledige atelierer

I bakgården til X-HUSET (Ekserserhuset) i Tordenskjoldsgate 64 er det nå to ledige atelierer til leie for profesjonelle kunstnere. Søknadsfrist er 1. mai.

Ekserserhuset (X-huset) i Tordenskjoldsgate 64 huser i dag syv kunstnerverksteder/atelierer som leies ut til profesjonelle kunstnerne innen det visuelle kunstfeltet. Nå er det to ledige atelierer til leie.

Disse er:

• Et atelier på 49kvm blir ledig fra 01.juni 2019. Årlig leie er kr. 25 758 – i tillegg kr. 600 a konto hver måned til fellesutgifter.
• Et atelier på 52kvm blir ledig fra 15.januar 2020. Årlig leie. kr. 26 900 – i tillegg kr. 600 a konto hver måned. til fellesutgifter.

Flere gode ved å leie atelierer

Siden 2009 har Agder Kunstsenter driftet X-huset på vegne av Kristiansand kommune. Atelierene som leies ut er tilknyttet et stort prosjektrom i X-huset som kunstnerne kan leie til gunstig pris.

– I X-huset er det et stort prosjektrom på 360 kvm som vi fremleier til kunstneriske formål. Atelierene som er til leie er tilknyttet prosjektrommet, og der kan kunstnerne jobbe med store flater. Et ekstra gode er at kunstnerne betaler halv leie av rommet. I atelierene er det også en del felles utstyr på kjøkkenet som kunstnerne kan disponere. Blant annet er det et våtrom som er godt egnet for tekstilkunstnere. I tillegg ligger atelierene meget sentralt som også er et stort pluss. Vi opplever allerede stor interesse blant byens kunstnere ved at det har kommet inn en del søknader, sier leder av Agder Kunstsenter, Agnes Repstad.

I tillegg til leie av prosjektrom blir kunstnerne også tilknyttet et godt kunstnerisk fagmiljø.

– I den fem atelierene som allerede er utleid har det blitt etablert et godt faglig miljø. Miljøet har stort spredning i alder og uttrykk, og alle har en kunstnerisk tyngde i verkene sine. Kulturdirektøren er svært positiv til å leie ut subsidierte atelierer. Kommunen ønsker å tilby muligheter for kunstnere til å være i Kristiansand og berike allerede eksisterende kunstnermiljø, sier kulturrådgiver Angjerd Munksgaard i Kristiansand kommune.

Kunstnere som leier atelierer får også oppfølging av Agder Kunstsenter i form av årlig brukermøte, samt at de er tilgjengelig gjennom året og kan kontaktes ved behov.

Hvem kan søke?

I retningslinjene for leie er det blant annet kriterier for kvalifisering og prioritering av søkere:

Ved vurdering av søkere skal det legges vekt på høy kunstnerisk profesjonalitet, kvalitet og aktivitet.
• Søkeren må ha sin hovedbeskjeftigelse innen fagfeltet.
• Søker må ha en bachelor eller mastergrad fra en godkjent nasjonal eller internasjonal kunsthøyskole eller kunstakademi eller være medlem av en godkjent fagorganisasjon innen det visuelle kunstfeltet.
• Vurdering av innsendte arbeider vil også tillegges vekt ved kvalifisering og prioritering av søkere.

Det stilles også krav til leietakere om kunstnerisk aktivitet i tildelte lokaler.

Informasjon om alle retningslinjene for leie finner du her.

Dette må søknaden inneholde

Søknaden må inneholde:
-Navn og kontaktinformasjon og CV
-Max ½ A4 side med begrunnelse for formål og behovet for leie
-Max.5 bilder med eksempler fra kunstnerisk virksomhet

Søknadsfrist 01.05. 2019, for begge atelierer. Leie er satt til en periode på 5 år med mulighet for forlengelse v/søknad hvert 5 år.

Søknad sendes til post@agderkunst.no

For henvendelser gjeldende søknad send mail til post@agderkunst.no eller ring 924 26 007

Inntakskomité

Etter søknadsfristen behandles innkomne søknader av en inntakskomité. Den består av Angjerd Munksgaard for Kulturdirektøren i Kristiansand, Agnes Repstad for Agder Kunstsenter og
en representant for leietakerne ved X-huset.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 12.04.2019 17:24
Sist endret: 12.04.2019 17:24

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?