Gå til hovedinnhold

Tiltak etter varsling

Flere tiltak blir iverksatt etter varsling om kritikkverdige forhold fra tre ansatte i Kristiansand kommune. En rapport viser at trakassering og mangelfull oppfølging av varslere har forekommet.

Bakgrunn for saken

Kommunens varslingsgruppe legger rapporten fra Advokatfirma Tofte til grunn for sin konklusjon og sine anbefalinger til tiltak.

Saken har sin bakgrunn i at tre ansatte i Kristiansand kommune meldte fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, herunder om seksuell trakassering fra sin nærmeste leder. Saken ble håndtert som en personalsak. Varslingsgruppen i kommunen ble først senere kjent med saken gjennom et medieoppslag i juni 2018. Da mottok også varslingsgruppen formelle varsler.

Det ble varslet om seksuell trakassering, om gjengjeldelse fra leder, om at tidligere ansatt hadde opplevd seksuell trakassering fra samme leder, om manglende avvikshåndtering og om forskjellsbehandling av ansatte.

Oppfølging av varslene

Varslingsgruppen i kommunen engasjerte Advokatfirma Tofte til å undersøke og kartlegge fakta i saken. Videre ble advokatfirmaet bedt om å komme med anbefaling til videre håndtering av saken.

Funnene i kartleggingen

Kommunens varslingsgruppe legger rapporten fra Advokatfirma Tofte til grunn for sin konklusjon og sine anbefalinger til tiltak. Rapporten viser til følgende funn:

• Det finnes tilstrekkelig bevist at det har forekommet seksuell trakassering
• Det finnes sannsynlig at leder det ble varslet på, var ansvarlig for mangelfull og lovstridig avviksbehandling
• Det finnes ikke sannsynliggjort at ansatte er utsatt for ulovlig gjengjeldelse
• Det finnes sannsynlig at ansatte ikke fikk forsvarlig behandling av sine varsler
• Det er flere saksbehandlingsfeil i linjeledelsen ved behandling av varslingssaken, og varslerne er ikke tilstrekkelig ivaretatt underveis i prosessen

Anbefalte tiltak

Det anbefales flere tiltak på bakgrunn av de funn som er gjort for å bedre arbeidsmiljøet og bedre kommunens behandling av varsler. Det anbefales blant annet en arbeidsmiljøundersøkelse, å styrke møtearenaer for bedre samhandling, konfliktløsende tiltak, kursing og opplæring for å få en felles forståelse for håndtering av personalsaker og varslingssaker.

– Uakseptabelt og beklagelig

– Det som er avdekket i dette tilfellet er uakseptabelt og beklagelig, og vi vil følge opp med nødvendige tiltak for å bedre forholdene for berørte ansatte. I Kristiansand kommune skal det være lav terskel for å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og kritikk skal håndteres saklig og ryddig, både av den som varsler og av den som mottar varselet, sier rådmann Ragnar Evensen.

I tråd med varslingsrutinene fikk kommunen i fjor en elektronisk varslingskanal som gjør det lettere å varsle.

– Jeg oppfordrer ansatte til å ha en lav terskel for å si i fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og at den etablerte varslingskanalen benyttes. Det sikrer at alle saker blir registrert, vurdert og fulgt opp på en korrekt måte, sier rådmannen.

For media

Kontaktperson er rådmann Ragnar Evensen: 901 98 087

Forfatter: Stein Otto Daatland
Publisert: 11.12.2018 16:21
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?