Tilskudd til montering av solceller

Kristiansand kommune gir støtte til montering av nye solcelleanlegg på private helårsboliger. Den enkelte huseier kan få 3.000 kroner i støtte til anlegg som kan produsere 3 kW eller mer.

Støtte til nye solcelleanlegg

Nå kan du få 3.000 i støtte til montering av nytt solcelleanlegg på huset ditt i Kristiansand. Foto: Tradewind

Bystyret vedtok 31. januar  2018 å etablere en prøveordning med investeringsstøtte til solceller til private husholdninger innenfor en kostnadsramme på 150.000 kroner, fordelt på 3.000 kroner til 50 støttemottakere.

- Ordningen er nå iverksatt og det er bare å søke, sier miljørådgiver Raimond Oseland i Kristiansand kommune.

Det gis støtte til både integrerte og ettermonterte anlegg, og den enkelte huseier kan få 3000 kroner i støtte på anlegg som kan produsere 3 kW eller mer.

Søknad

Søknadsprosessen:

Ta en sjekk om montering er søknadspliktig på ditt hus.

1. Så søker du om tilsagn til støtte.  Svar vil bli gitt fortløpende og tildeles etter «først til mølla» prinsippet. 

Søknadsskjema

2. Når anlegget er ferdig dokumentert sendes kontonummer og dokumentasjon til postmottak@kristiansand.kommune.no

Når anlegget er installert sendes følgende dokumentasjon (fortrinnsvis elektronisk):

  • faktura for anlegg
  • faktura for tilleggsprodukter
  • bekreftelse som plusskunde
  • foto av montert solcellepanel

Mer informasjon

Kontakt

Miljørådgiver Raimond Oseland, epost: raimond.oseland@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 19.04.2018 10:33
Sist endret: 20.04.2018 15:14