Gå til hovedinnhold

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Nå kan du søke midler til driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner, og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn. Formålet med tilskuddsordningene er å bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet. Søknadsfrist er 10. mars.

Tilskuddsordning

Foto: shutterstock

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har delegert ansvaret for forvaltningen av denne tilskuddsordningen til Kristiansand kommune, som fordeler midlene etter søknad.

Tilskuddsordningen er delt opp i to ordninger:

1. Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner

Formålet er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk. Tilskudd skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet. Det er et krav om at organisasjonen må ha eksistert i minimum 2 år for å kunne motta tilskudd. Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte.

Søknadsskjema  Søknadsfrist 10. mars 2018.

2. Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Formålet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn og skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

Søknadsskjema Søknadsfrist 10. mars 2018.

For å kunne motta tilskudd må søkeren være registret i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Dette er et krav i begge ordningene.

Søknader fra organisasjoner som mottok tilskudd i 2017, men ikke har rapportert vil ikke bli behandlet.

Viktig informasjon til søkere: Rundskriv for tilskuddsordningen

Ønsker gode integreringsprosjekter

Søknadene for tilskuddsordningen behandles av kulturrådgiver Jørgen Skauge i Kristiansand kommune. Han oppfordrer aktører i frivillig sektor til å søke.

– Målet for denne tilskuddsordningen er å skape gode og inkluderende møteplasser og aktiviteter på tvers av ulike grupperinger i Kristiansand. Det gjelder for alle, både barn, unge og eldre. Formålet er å bidra til økt tillit og tilhørighet i det norske samfunnet, og vi fordeler totalt 350 000 kroner for IMDi. Tilskudd til frivillig virksomhet får en stor andel av den potten. Vi ønsker derfor flere søknader til gode integreringsprosjekter fra det flerkulturelle miljøet i frivillig sektor, sier Skauge.

Kontaktperson

Kulturrådgiver Jørgen Skauge
E-post: Jorgen.Skauge@kristiansand.kommune.no 

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 09.03.2018 09:06
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?