Gå til hovedinnhold

Tildeling av fire kunstnerstipend for 2017

Kulturstyret har vedtatt å gi årets kunstnerstipend til danser Lisa Marie Hennig-Olsen, billedkunstner Stine Bråthen, dirigent og komponist Rolf Arvind Gupta og forfatter Sigurd Tenningen.

Fire kunstnerstipend for 2017

Kulturstyret vedtok 7. november å tildele fire kunstnerstipender innen rammen på 200.000. Kulturstyrets innstillingsjury, består av kulturstyrets leder Terje Næss, kulturstyrets nestleder Kristin Wallevik og kulturdirektør Stein Tore Sorthe. Juryen forslo følgende som kulturstyret vedtok enstemmig.

Tildeling 2017:

1. Kulturstyret tildeler ett stipend à kr 30 000 i kategorien «utdanningsstipend til unge kunstnere» til danser Lisa Marie Hennig-Olsen

2. Kulturstyret tildeler ett stipend à kr 50 000 i kategorien «etableringsstipend til nyutdannede kunstnere» til billedkunstner Stine Bråthen.

3. Kulturstyret tildeler ett stipend à kr 60 000 i kategorien «arbeids-, videreutdannings- eller reisestipend» til dirigent og komponist Rolf Arvind Gupta .

4. Kulturstyret tildeler ett stipend à kr 60 000 i kategorien «arbeids-, videreutdannings- eller reisestipend» til forfatter Sigurd Tenningen.

Deles ut 11. januar 2018 på Kilden

Utdelingen av stipendene foretas torsdag 11. januar 2018 i foajèen på Kilden Tetaer og Konserthus. Her vil prisvinnerne samles og hedres med gjester og publikum, og skal presentere seg selv og sin kunstneriske virksomhet.

Danser Lisa Marie Hennig-Olsen

Danser Lisa Marie Hennig-Olsen er tildet stipend på 30.000 kroner i kategorien "utdanningsstipend til unge kunstnere". Foto: Tim Worms

Juryens begrunnelse:

Juryen er imponert over at Lisa Marie Hennig-Olsen har blitt tatt opp som masterstudent ved Royal College of Art i London, en utdanningsinstitusjon som rangeres blant de fremste i verden. I tillegg har hun allerede en rekke internasjonale engasjementer og planer som vitner om ambisjoner og seriøsitet. Hjembyen setter stor pris på at unge talenter som Lisa Marie setter seg høye kunstneriske mål, og reiser ut i verden for å få den ypperste utdanningen som er mulig. Juryen ønsker at stipendet skal være et bidrag både til å fullføre utdannelsen og i hennes videre utvikling som dansekunstner.

Billedkunstner Stine Bråthen

Billedkunstner Stine Bråthen er tildet stipend på 50.000 kroner i kategorien "etableringsstipend til nyutdannede kunstnere". Foto: Ida Ribu

Juryens begrunnelse:

Stine Bråthen har de siste årene markert seg blant de mange unge voksne billedkunstnerne med tilhørighet til og arbeidssted i Kristiansand. Gjennom initiativ til tverrfaglige samarbeidsprosjekt vil hun kunne være en ressurs for det kunstneriske miljøet i byen, også innen dans, film og musikk, samtidig som nasjonale og internasjonale kunstnere inviteres til å arbeide i Kristiansand. Stine kan med sitt «Laboratoriet» gi impulser til byens kunstliv som juryen ønsker å støtte opp om, og Kristiansand får muligheten til vise seg som en by hvor arbeidsvilkårene for kunstnere blir prioritert.

Dirigent og komponist Rolf Arvind Gupta

Rolf Arvind Gupta er tildelt stipend på 60.000 kroner i kategorien "arbeids-, videreutdannings- eller reisestipend". Foto: Kai Bienert

Juryens begrunnelse:

Juryen kjenner godt til Rolf A.Guptas virksomhet gjennom flere tiår, men det er først og fremst som dirigent han er en av Kristiansands fremste kunstneriske profiler. Å komponere musikk er en tidkrevende prosess, og bestillingsverk blir i realiteten aldri finansiert fullt ut av oppdragsgiver. Juryen ønsker at byen med dette stipendet støtter opp om Rolf også som komponist, og ser med forventning fram til KSOs 100-årsjubileum i 2019.

Forfatter Sigurd Tenningen

Forfatter Sigurd Tenningen er tildelt stipend på 60.000 kroner i kategorien "arbeids-, videreutdannings- eller reisestipend". Foto: Linn Pedersen.

Juryens begrunnelse:

Sigurd Tenningen har markert seg lokalt og nasjonalt gjennom sine publikasjoner både i bokform og i andre medier de siste årene. I skjæringspunktet mellom sakprosa og fiksjon blir leserne utfordret til å vurdere om de tradisjonelle sjangerinndelingene er tilstrekkelige for å formidle omverdenen i tekst. I Kristiansand har han vært en tydelig bidragsyter til det offentlige ordskiftet på kulturfeltet, og spesielt aktualisert det visuelle kunstfeltet gjennom faglige samarbeid med andre kunstnere. Juryen ønsker å støtte opp om en kunnskapsrik og kritisk forfatterstemme, som med sine prosjekter utvider og beriker byens kulturelle diskurs.

Kontakt og informasjon

Mer om kunstnerme og kulturstyrets vedtak

Vedtatte retningslinjer og tidligere tildelte stipender

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe, mobil: 415 08 561

Kulturrådgiver Rune Rokseth, mobil: 908 54 011

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 14.11.2017 12:54
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?