Gå til hovedinnhold

Styrket tilbud til kreftrammede

Kreftsykdom rammer på ulike måter, og det rammer mange mennesker. Kommunens tilbud til kreftpasienter og deres pårørende er styrket når en kreftkoordinator er på plass.

Kreftkoordinator

En kreftkoordinator er en veiviser i hverdagen for dem som er eller har vært kreftsyk og til deres pårørende. Dette er et lavterskeltilbud der hverken pasient eller pårørende trenger henvisning fra lege.

 - Vi fyller ofte et tomrom mellom sykehus og kommune, sier Reidun Abelsæth som er kreftkoordinator i Kristiansand kommune. Underveis i behandlingen er pasienten i tett kontakt med spesialisthelsetjenesten og godt ivaretatt der. Etter avsluttet behandling opplever flere at de står mer alene med sykdommen.

Råd og veiledning

En viktig oppgave er å gi råd og veiledning knyttet til fysisk og psykisk helse, kost og ernæring, fysisk aktivitet og trening samt hvordan komme tilbake i jobb etter endt behandling.

- Veien etter behandling blir for enkelte lang og krevende og det kan oppleves vanskelig å komme tilbake til der en var før sykdommen rammet, sier Abelsæth

- Flere har mange og komplekse bivirkninger av behandlingen og de trenger noen å rådføre seg med om veien videre, sier kreftkoordinatoren.

Stor informasjonsmengde

Reidun Berge AbelsæthAbelsæth kommer fra stilling som sykepleier ved Lindrende team ved Senter for kreftbehandling på SSHF, og har videreutdanning innen lindrende behandling.

Hun peker på at mange kan ha mye å forholde seg til i forbindelse med kreftsykdommen og trenger en ekstra støttespiller.

-Som kreftkoordinator kan en bidra med å gi et overblikk over mulige tilbud og tjenester i og utenfor kommunen. Kontaktformidling mot spesialisthelsetjenesten, støtte rundt en vanskelig livssituasjon, råd og veiledning knyttet til behandling og rehabilitering samt symptomlindring, for å nevne noe.

En kreftkoordinator er gjerne en støttefunksjon for andre fagpersoner også.

- Kreftkoordinator kan fange opp pasienter som ikke trenger vedtak om kommunale tjenester, sier Abelsæth som legger vekt på at det skal oppleves lite byråkratisk å ta kontakt med en kreftkoordinator.

Støtte videre

For enkelte kan det være tilstrekkelig å få hjelp av en fagperson som kan bidra med å sortere hva som er viktig her og nå, samt hjelpe å rydde unna kaotiske tanker. For andre er problemene mere sammensatt og trenger hjelp fra spesialisthelsetjenesten.

-Pasienten har gjerne fått beskjed fra legen om at han eller hun er frisk, men føler seg ikke frisk. Følelsen av å stå alene med sykdommen etter endt behandling oppleves gjerne utrygt. Kreftkoordinator kan da være en god støttespiller hvor de kan søke råd og hjelp om videre oppfølging.

 -Å bli diagnostisert med kreft kan for mange oppleves som vanskelig og kaotisk, både for den som er syk men også for dem som står rundt. Det kan kjennes trygt at noen står utenfor og kan trekke litt i tråder, samle dem og ta noe del i situasjonen, sier Abelsæth.

Kontaktinformasjon

Epost til kreftkoordinator
Reidun Berge Abelsæth 468 29 653 
Nettstedet til kreftkoordinator

 

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 27.12.2017 15:11
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?