Gå til hovedinnhold

Til regjeringens digitaliseringsutvalg

- Det er veldig gledelig at vi ble invitert. Det betyr at de mener at Kristiansand og Agder har mye å bidra med når det gjelder hvordan vi skal skape morgendagens helse- og omsorgstjeneste, sier helse- og sosialdirektøren.

Solberg leder utvalget

Wenche P. Dehli er helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune. (Foto: Svein Tybakken)Regjeringens digitaliseringsutvalg skal sikre god koordinering og fremdrift i arbeidet med regjeringens satsing på området. Det er statsministeren selv som leder utvalget. Erna Solberg understreker sterkt hvor viktig digitalisering er.

- Politikk for fremtiden handler om å digitalisere og å ruste samfunnet for digitalisering. Dette gjennomsyrer regjeringens arbeid på alle områder, sa Solberg da utvalget ble opprettet i april i fjor.

Helsesektoren vil få store gevinster ved digitalisering. Ved å kombinere nye arbeidsmetoder med teknologi, vil helsetjenestene levere bedre og mer persontilpassede tjenester. Det frigjør ressurser i helsetjenesten og brukeren opplever økt mestring i hverdagen.

Invitert

Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli var invitert til digitaliseringsutvalget tidligere denne måneden. I sin presentasjon løftet hun frem behovet for at kommunene samarbeider om innovasjon i helsetjenesten. Kristiansand samarbeider svært godt med de 29 andre kommunene på Agder.

- Agder har løst opp mange knuter og viser på mange måter vei. Kommunene skaper grunnlag for nye næringer. Budskapet til regjeringen var hvordan vi effektivt kan innføre fremtidens teknologi ved regional felles strategi, struktur og koordinering, sier Dehli.

I sin presentasjon redegjorde hun blant annet for Agder-modellen for organisering av arbeidet med digitalisering. Hun pekte på at selv om kommunene er ulike, så har innbyggerne samme behov.

- Kommunene i Agder har for eksempel gått sammen om en felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi. Dette skaper en betydelig større innkjøpsmakt enn om hver kommune gjennomfører individuelle anskaffelser, sier Dehli.

Øker sikkerhet og kvalitet

Felles anskaffelser bidrar til kjøp av best og billigst utstyr:

- Flere behov samles i en bestilling slik at vi får alt brukerutstyr og responsteknologi i ett, og som en løsning som teknisk henger sammen, sier Dehli.

Hun peker på at når de tekniske løsningene og utstyret fungerer sammen, så øker pasientsikkerheten.

- Det blir lettere å ivareta helsefaglig og teknologisk drift sikkert og effektivt, sier Dehli.

Hun peker på at som helse- og sosialdirektør vektlegger hun først og fremst gode og trygge tjenester til innbyggerne.

- En viktig bieffekt av Agders måte å innføre helseteknologi på er at det danner grunnlag for nye kommersiell næringer. Slik kan helsenæring bli «den nye oljen» med kommunene som viktig premissleverandør, sier hun.

Dehli peker på at kommunenes systematiske satsing på ehelse danner grunnlag for fremtidige helsenæringer lokalt, nasjonalt og globalt. I tillegg til velferdsteknologi så kan nye næringer dannes ut i fra behov for datalagring og analyse. Anzyz er et lokalt eksempel på at en næringsetablering basert på tilgang til digitale data og teknologi for kunstig intelligens.

- Teknologitransformasjon fra olje/gass som sensorteknologi, roboter, fjernstyringsløsninger er svært aktuelt, sier hun.

Fattet interesse

Dehli sier både statsministeren og statsrådene som deltok på møtet var svært interesserte i hvordan en arbeider med dette på Agder, pasientsikkerhet og hva som kunne bidra til endasterkere satsing på digitalisering i helsetjenesten nasjonalt.

- Kommunene som premissgivere for nye helsenæringer vakte oppsikt. Det føltes særdeles meningsfullt å kunne bidra med erfaringer og synspunkter til det øverste politiske organet i Norge, sier Dehli.

Les en pressemelding fra møtet her

Topptungt

Erna SolbergI møtet deltok statsministeren selv, helse- og omsorgsminister Bent Høie, finansminister Siv Jensen, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø.

I tillegg deltok blant andre de aktuelle statssekretærene og administrative ledere fra samme departement.

Kontakt for media

Helse- og sosialdirektør
Wenche P. Dehli
952 93 926

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 27.02.2018 14:56
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?