Gå til hovedinnhold

Tid for å søke kunstnerstipend!

1. oktober er fristen for å søke kunstnerstipend i Kristiansand kommune. En pott på 200.000 kr fordeles med endelig beslutning i kulturstyret 9. november.

Oppfordrer unge kunstnere

Glade kunstnerstipendvinnere i 2015 sammen med leder av kulturstyret, Terje Næss. Bak fv:  Trond Nicholas Perry - visuell kunst/ billedkunst, Tone Martine Kittelsen- scenekunst/dans, Even Hafnor - film/foto, Marin StaIIemo Bakke- musiker/ fiolinist. Foto: Mai-Linn Tronstad

- Vi oppfordrer spesielt unge kunstnere til å søke kunstnerstipend, sier rådgiver Rune Rokseth, som er saksbehandler for kunstnerstipender i kulturetaten i kommunen.  - Vi har erfaringsmessig fått få søknader fra unge kunstnere, og ønsker at de også skal være med i vurderingen.  Nytt i år er at vi nå inkluderer profesjonelle dirigenter og dirigenter under utdanning i ordningen, og oppfordrer også denne gruppen kunstnere å søke. Ellers tildeler vi stipender innen alle kunstområder, som teater, billedkunst, kunsthåndverk, sang, musikk, dans, litteratur, film, foto mm, forteller Rokseth.

I 2016 er den totale stipendsummen som skal fordeles økt fra 140.000 til 200 000 kroner. - I 2015 var det 39 som søkte stipend innen fristen, og vi håper mange benytter sjansen også i år, oppfordrer rådgiver Rune Rokseth.

Tre kategorier

Formålet med stipendene er å bidra til å skape gode arbeidsbetingelser for kunstnere i Kristiansand og hjemmehørende i byen. Du kan søke stipend innen tre ulike kategorier:

A. Utdanningsstipend til unge kunstnere
B. Etableringsstipend til nyutdannede kunstnere
C. Arbeids, videreutdannings- eller reisestipend til etablerte kunstnere

Jury

En egen jury nedsatt av kulturstyret bestemmer antall stipend som deles ut og størrelsen på disse, og foreslår selvsagt hvem som er de heldige "vinnere" i 2016.

Juryen består av:
Terje Næss - leder av kulturstyret
Kristin Wallevik- nestleder i kulturstyret og
Stein Tore Sorthe - kulturdirektør

Juryen legger fram sitt forslag til årets stipendtildelinger på  kulturstyrets møte 9. november. Kulturstyret som tar den endelige beslutning for hvilke kunstnere som får støtte fra Kristiansand kommune i 2016.

Vinnerne tildeles stipendene på  et eget arrangement på Sørlandets Kunstmuseum 12. januar 2017.

Søknadsskjema

Se retningslinjer og søknadsskjema på: www.kristiansand.kommune.no

Søknader i 2015

De 39 søknadene i 2015 var fordelt følgende på tre kategorier:

Kategori A - unge kunstnere under utdanning
Totalt 5 søknader:
2 søknader - Visuell kunst/billedkunst
1 søknad- Visuell kunst/kunsthåndverk
1 søknad – Scenekunst/Dans
1 søknad - Sang/musikk/violin

Kategori B - ferdig utdannede kunstnere i etableringsfasen
Totalt 11 søknader:
4 søknader- Visuell Kunst
2 søknader – film og foto
3 søknader – sang og musikk
2 søknader – scenekunst

Kategori C - etablerte kunstnere
Totalt 23 søknader:
15 søknader på visuell kunst
5 søknader på Litteratur
2 søknader på Sang og musikk1 søknad på Scenekunst

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 08.09.2016 11:09
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?